HANH PHUC HON NHAN # 20 =DUNG 5 NGON NGU TINH YEU Print

 

                                    Hạnh phúc Hôn Nhân # 20:

                                       DÙNG NĂM NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

                                          (Thân gởi Qúy anh chị trong Chương trình TTHNGĐ)

 

   Anh chị thử dùng Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu để biểu lộ tình cảm và tư tưởng của mình theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh như sau:

1- Ngôn Ngữ Tình Yêu là những lời khẳng định: Đối tượng và tính chất của nó hàm chứa tinh thần và trách nhiệm của người nói:

   Ví dụ: Chúa Giêsu cũng nói những lời khẳng định đem lại sự sống và đầy hy vọng cho những người đáp lại tình yêu của Ngài: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe Lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử…”(Ga 5, 24). “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối; nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8, 12)

2- Ngôn Ngữ Tình Yêu là thời gian: Ngôn ngữ này đòi hỏi liên tục giữa hai người: Chúa dành thời gian trò chuyện với Adam và Evà. Ngài cũng thường nói với Ap-ra-ham: Đức Chúa phán: “Ta có nên dấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm chăng.? (St 18, 17). “Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em… (Gc 4, 8) Chúa Giêsu ở với ta qua danh xưng la Em-ma-mu-en là Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, Ngài ban Chúa Thánh Linh để ở cùng chúng ta.

3- Ngôn ngữ Tình Yêu là quà tặng: Ngôn ngữ này không mong đợi sự hoàn trả lại nơi người nhận, Chúa ban quà tặng cho loài người trước khi Ngài dựng lên con người: Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nẩy nổ thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất…(St 1, 28-29) Thánh Phaolô nói : “... thấy ân huệ tuyệt vời Thiên Chúa đổ xuống trên anh em. Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban.” (2 Cor 9, 14-15)

4- Ngôn ngữ Tình Yêu là những hành động phục vụ: Ngôn ngữ này thể hiện trong đức tính khiêm nhường giữa vợ chồng với nhau:

Chúa phục vụ: “Vì Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm già chuộc muôn người.” (Mc 10, 45). Chúa rửa chân cho các mộn đệ.

5- Ngôn ngữ Tình yêu là sự đụng chạm: Ngôn ngữ này biểu lộ sự cảm thông, đồng cảm giữa hai người: Gia-cop với Thiên Chúa: “Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông… (St 32, 24-30). Thư Gioan viết: Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã đụng chạm đến…(I Ga 1, 1)

   Chuyện kể: Một người chồng tên là A hay xử dụng Ngôn Ngữ Tình Yêu là những lời khẳng định, trong khi người vợ của anh tên là M hay xử dụng Ngôn Ngữ Tình Yêu là những món quà tặng.

   Do đó, trong cuộc Hôn nhân của họ có những khoảng cách với nhau trong mối quan hệ, bởi vì người này không hiểu Ngôn Ngữ Tình Yêu của người kia. Nhận thấy được, Anh A không thích quà tặng và quà tặng chẳng có ý nghiã gì đối với anh, anh chỉ thích những lời khẳng định, những lời khen thành thật, chân tình. Ngược lại chị M thuộc loại người ít nói, chị không thích khen ai, và tự nhận mình là người thường phê bình kẻ khác. Chị chỉ thích nhận quà và tặng quà cho người khác, cho dù họ đã là vợ chồng ở với nhau lâu; nhưng không hiểu Ngôn Ngữ Tình Yêu của nhau, cho đến khi họ khám phá ra sự khác nhau này.

   Cuối cùng họ dùng Ngôn Ngữ Tình Yêu của nhau trong mối quan hệ, vì vậy khoảng cách giữa hai người sẽ gần nhau hơn.

   Áp dụng những lời Khẳng định: (Words of Affirmation)

1- Khi những lời nói nhằm bày tõ sự tán thành, khen ngợi, thăm hỏi,…đến người phối ngẫu của mình một cách thành thật thì gọi là những lời khẳng định mang tính cách khích lệ.(Encouraging Words)

   2- Những lời nói khích lệ đòi hỏi sự thông cảm và quan tâm chẳng hạn như: “Anh/Em biết điều đó, anh/em sẽ giúp em. Anh/em cần anh giúp trong vấn đề đó không?”. Anh chị cần phải bày tỏ cho người phối ngẫu biết sự quan tâm của mình về vấn đền đó.

   3- Chỉ qua sự áp dụng, anh chị mới khám phá được Ngôn Ngữ Tình Yêu, mà người chồng hay vợ vẫn thường xử dụng đối với mình. Sau đó, anh chị cùng dùng một ngôn ngữ của nhau, để chú tâm đáp ứng thật nhiều và thường xuyên cho người phối ngẫu của mình. Một khi đã có sự hợp nhất và gắn bó trong đời sống vợ chồng rồi, anh chị có thể đáp ứng cho nhau từ từ những ngôn ngữ còn lại.

   Tóm lại, muốn đạt được Năm Ngôn Ngữ Tình yêu trên, anh chị cần phải chọn đọc một đọan Lời Chúa với nhau trong giờ Kinh tối Gia đình, lắng nghe Chúa Thánh Thần nhắc bảo, cùng nhau chia sẻ vui buồn, nói nhiều với Chúa và đem áp dụng vào đời sống. Nếu thiếu Lời Chúa, gia đình anh chị sẽ mất dần sức sống để thăng tiến.

Phó tế: JB Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it