HẠNH PHÚC HÔN NHÂN - XIN ƠN HẠNH PHÚC NĂM MỚI Print

Ơn xin cho Năm mới - (VỚI ƠN CHÚA CON QUYẾT TÂM THỰC HÀNH)

Xin Chúa ban cho con một năm hạnh phúc

không phải bằng cách cho con khỏi mọi âu lo,

nhưng xin cho con biết đương đầu

với điều này khi nó xẩy đến.

Xin Chúa ban cho con một năm hạnh phúc

không phải bằng cách làm cho “con đường” đời trở nên êm thắm,

nhưng xin ban ơn để con trở nên mạnh mẽ,

ngõ hầu con có thể đi trên bất kỳ “con đường” nào.

Xin Chúa ban cho con một năm hạnh phúc

không phải bằng cách xóa đi những thách thức, khó khăn,

nhưng xin hãy lấy đi những nỗi sợ hãi

trong trái tim của con.

Xin Chúa ban cho con một năm hạnh phúc

không phải là luôn cho con thấy ánh nắng mặt trời

nhưng xin giúp con luôn thấy ánh sáng

ngay cả trong những bóng tối.

Xin Chúa ban cho con một năm hạnh phúc

không phải là chạy theo nhịp sống ganh đua của xã hội

nhưng là biết dừng lại, để ý thức được rằng Chúa Kitô

luôn âm thầm đồng hành với con mỗi ngày trong đời sống.

Cuối cùng xin tình yêu, sự bình an,

hy vọng và niềm vui của Thiên Chúa

luôn ở cùng con mỗi ngày

trong năm mới này. Amen!

PT Giuse Nguyễn Xuân Văn

----------------------------------