HON NHAN VA GIA DINH # 168 = LOI NGUYEN GIAO DAN # 1 Print

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN # 1


Chủ Tế: Anh Chị em thân mến, Chúng ta hãy chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dùng Bí Tích cao cả mà phối hợp các tôi tớ Chúa đây trong đời sống Hôn Nhân. Xin Chúa ban ơn phù trợ để tình yêu của anh chị ngày càng thêm phong phú và cho họ được hưởng hạnh phúc suốt đời. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau đây :


1/ Lạy Chúa, Chúa đã dẫn dắt hai người Nam Nữ yêu thương nhau, và đã dùng Bí Tích cao cả để chúc phúc cho tình yêu này. Xin Chúa giúp cho anh........ và chị............. được luôn trung thành và hết lòng với nhau để chu toàn mọi trách nhiệm trong bậc Hôn Nhân....

* Chúng con cầu xin Chúa.  -   Xin Chúa nhận lời chúng con.


2/ Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã tạo nên người nam và người nữ và ủy thác cho họ trách nhiệm sinh sản và dưỡng dục con cái. Xin Chúa cho gia đình mà Chúa vừa thiết lập, được sinh ra những người con ngoan hiền, biết mến yêu và phụng thờ Chúa...

* Chúng con cầu xin Chúa.  -  Xin Chúa nhận lời chúng con.


3/ Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên hai anh chị vừa mới thành hôn, nâng đỡ họ khi vui, cũng như lúc buồn, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, biết chấp nhận lẫn nhau, để anh chị suốt đời được hạnh phúc bên nhau....

* Chúng con cầu xin Chúa.  -  Xin Chúa nhận lời chúng con.


4/ Thiên Chúa là nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất. Chúng con xin tạ công ơn sinh thành của ông bà, cha mẹ, chú bác... đôi bên, và tất cả những ai đã góp phần dưỡng dục chúng con.  Xin ban cho họ được hưởng dồi dào muôn phúc lành hồn xác và được hưởng Ơn Cứu Độ muôn đời....

* Chúng con cầu xin Chúa.  -  Xin Chúa nhận lời chúng con.


5/ Xin Chúa thương ban cho gia quyến hai bên Nội Ngoại, thân bằng quyến thuộc, cùng mọi người đang hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay, cũng như những người còn ở quê nhà, được hưởng trọn vẹn niềm vui và ân sủng của Chúa. Xin Chúa cho tình thương của họ luôn trải rộng, để họ trở nên nhân chứng tình yêu của Chúa ở giữa thế gian...

* Chúng con cầu xin Chúa.  -  Xin Chúa nhận lời chúng con.


* Chủ Tế: Lạy Cha toàn năng, Cha đã tạo dựng người nam và người nữ giống hình ảnh Cha, và đã phối hợp họ thành gia đình đầu tiên. Xin thương chúc lành đến tôi tớ Cha vừa kết hợp thành gia đình mới này, để suốt đời họ được an hưởng tình yêu và trung thành phụng thờ Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
  * Cộng Đoàn: Amen.

-----------------------------