HON NHAN VA GIA DINH # 14 = LY THAN - LY DI Print

                        HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH # 14

                               LY THÂN – LY DỊ

 

A-Nguyên nhân :

1/ Vợ chồng lấy nhau vội vàng; không chịu tìm hiểu kỹ.

2/ Không hòa hợp về thể xác lẫn tâm hồn và tôn giáo.

3/ Vợ chồng không còn tôn trọng nhau như trước.

4/ Hay tỏ ra tham lam về tiền bạc, sắc dục, làm ăn lỗ lã.

5/ Hay nóng nẩy, kiêu căng, khinh khi,lấn áp, bạo hành.

6/ Gia đình bố mẹ, bên vợ, bên chồng không hòa hợp.

7/Thất nghiệp, thời thế, thay đổi, làm ăn phải xa nhà.

8/ Tứ đổ tường: Cờ bạc, rượu chè, trai gái, nghiện hút.

 

B-Đề phòng :

1/ Vợ chồng hết sức tránh những điều đã nêu trên.

2/ Luôn duy trì nếp sống văn hóa, đạo đức thật tốt.

3/ Tu dưỡng đời sống tâm linh, sinh hoạt nhóm nhỏ trong Giáo xứ, Cộng đồng, làm việc thiện nguyện.

4/ Cần cầu nguyện chung nhiều, kiên nhẫn, không chán nản, khiêm tốn, tin tưởng, tránh những dịp nguy hiểm.

5/ Bàn hỏi với người khôn ngoan, kinh nghiệm, đạo đức.

6/ Luôn tin tưởng, bình tĩnh, sáng suốt nhớ lại lời đã thề hứa, chớ vội quyết định, nhận lỗi và xin Chúa giúp đỡ.

 

C-Ca dao Việt nam :

Yêu anh tâm trí hao mòn,

Yêu anh đến chết vẫn còn yêu anh

 

Yêu nhau chẳng quản chiếu giường,

Dẫu rằng tầu lá che sương cũng tình.

 

 

Ptế Nguyễn Định