MOI NGAY MOT CAU KINH THANH - THU TU - TUAN 11TN-C Print

MỖI NGÀY SỐNG MỘT CÂU KINH THÁNH - THỨ TỨ -TUÀN 11TN-C

"Còn anh khi bố thí, thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh em bố thí được kín đáo, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh". Mt 6, 3-4)

- Chúa muôn dạy tôi cân âm thầm, khiêm tốn, kín đáo như tay trái không cho tay phải biết. Nghĩa là tôi không tìm thỏa mãn, khoe khoang, hãnh diện cho mình, mà là tạ ơn Chúa giúp tôi làm được những việc trên.

Đầy tớ Vô dụng

-----------------------