HON NHAN VA GIA ĐINH # 13 = GIAO DUC CON CAI Print

                      HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH # 13

                     Việc Giáo dục con cái trong Gia đình

 

   Theo Tông huấn của Đức Phaolô VI : 1- Gia đình là Giáo hội nhỏ: nơi đây được coi như một Giáo xứ, có cha xứ coi sóc hướng dẫn giáo dân thế nào, thì Giáo hội cũng muốn cha mẹ như là Linh mục tại gia, có trách nhiệm làm gương và dạy bảo con cái sống đạo như vậy. Vì :

2/ Gia đình là nhà cầu nguyện : “ Anh chị hãy ngợi khen Chúa, luôn luôn cảm tạ Ngài…” (Tob 12, 15-20)

3/ Gia đình là trường dạy bác ái : Vợ chồng yêu thương con cái, cha mẹ, ông bà, cha mẹ và những người thân cận, khu xóm nữa.

A-   Gia đình là Cộng đoàn chứng tá = Những bổn phận :

 

1/ Thu xếp thì giờ: Cha mẹ, vợ chồng và con cái cùng đi tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật và các buổi sinh hoạt, học tập của Giáo xứ.

2/ Về Học tập: Dẫn con học Giáo lý và Việt ngữ (ở hải ngoại) hiểu biết Thiên Chúa và Văn hóa Việt nam, để nhớ đến cội nguồn dân tộc.

3/ Giờ Kinh tối Gia đình : Vợ chồng cần áp dụng hằng ngày hoặc tuần để con cái cùng chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện chung và gặp gỡ nhau, để chia sẻ những vui buồn và khó khăn trong một ngày.

4/ Làm gươ ng sáng : Dạy con cái về ăn nói, xử thế, sống với người khác theo Lời Chúa, đạo làm người, theo lương tâm và Văn hóa VN.

5/ Gần gũi con : Không xúi con gây gổ, trộm cắp, phá hoại người khác. Dành thì giờ gẫn gũi con, giúp con không bị băng đảng lôi cuốn.

6/ Không cãi nhau : Cha mẹ cố gắng đừng cãi nhau nhau trước mặt con, hoặc dùng những cữ chỉ thô lỗ, mất thuần phong mỹ tục làm gương mù, gương xấu cho chúng.

B-Công Đồng Vatican 2 dạy :

1/ Vợ chồng có phúc làm cha mẹ, hãy hết sức giáo dục đời sống con cái, mà cha mẹ lả những người đầu tiên phải chịu trách nhiệm.

(GS 48c)

2/ Các Tín hữu đều là Linh mục tại gia, qua Đức Kito là kẻ rao giảng công trình của Đấng đã gọi từ chỗ tối tăm vào nơi ánh sáng. (PO #2)

3/ Mỗi gia đình có quyền tổ chức Tôn giáo cho Gia đình mình dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Cha mẹ cũng có quyền ấn định việc giáo dục cho con cái theo tôn giáo của mình tin tưởng. (DH sô 5)

C/ Việc học hỏi của cha mẹ :

 

1/ Rất nhiều cặp vợ chồng sau khi thành hôn đã quên mất việc học tập làm cha mẹ, nên rất lúng túng trong việc hướng dẫn và dạy bảo con cái của mình.

 

2/ Vì vậy, đòi hỏi cha mẹ phải luôn học tập ở Lời Chúa, sách đạo đức, đọc và suy gẫm để thực hành như Mẹ Maria hằng nghe những lời ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2, 19)

 

3/ Cha mẹ cần tham gia các buổi sinh hoạt học tập của Giáo xứ và trong Cộng đồng Công giáo và ngoài xã hội, để có đủ kiến thức và đạo đức trong sứ mệnh làm cha mẹ kể trên.

 

-------------------------------------

 

Ptế GB Maria định Nguyễn biên soạn 1992