HON NHAN VA GIA DINH- BAI # 8 =KIEM TIEN VA CHI TIEU Print

 

                    HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH # BÀI 8

            KIẾM TIỀN BẠC VÀ CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH

      (Những câu hỏi để thảo luận trong Nhóm - Khóa học)

 

1/ Tiền bạc là phương tiện cần thiết hay là cứu cánh của Gia đình ?

- Tiền chỉ là phương tiện cần thiết để chi phí trong Gia đình.

 

2/ Tiền bạc là con dao 2 lưỡi có đúng không ? Khi nào ?

- Đúng, nó là bạn và còn là thù. Hãy làm chủ nó, đừng nô lệ nó.

 

3/ Tiền bạc có thể giết thân xác và tâm hồn không ?

- Khi ăn xài quá đáng, đi căn cắp bị bắt vào tù, phải tự tử vì tiền…

 

4/ Có nên làm ăn vất vả quá, hai ba Job để kiếm cho nhiều tiền?

- Không ham tiền quá, quên vợ, mất chồng, bỏ con, khổ thân.

 

5/ Có cần Sổ Dự Trù chi tiêu trong Gia đình không ? Tại sao ?

- Rất cần, vì để tránh chi quá sẽ thiếu hụt, chỉ tiêu khi cần.

 

6/ Vợ chồng có cần bàn hỏi với nhau trườc khi chi tiêu tiền không?

- Nên bàn bạc với nhau những gì cần mua sắm, cho người thân…

 

7/ Tiêu tiền như thế nào để đỡ túng thiếu ?

  - Khi nào thấy rất cần, khi nào chỉ thấy cần thì chưa nên mua.

 

8/ Tiền để dành có cần thiết không ? Tại sao ?

  - Để dành tiền rất cần cho Gia đình; nhưng đừng keo kiệt quá. !

  Khi không cần 1 đồng cũng không tiêu, khi cần 100 cũng tiêu.

9/ Có cần bàn hỏi khi gởi tiền cho người thân, việc xã hội không ?

 -  Cần cho nhau biết để khỏi nghi ngờ và được công bằng hợp lý.

 

10/ Tiền bạc khi nào làm nên hạnh phúc và khi nào không ?

  - Dùng cho vợ chồng con cái là hạnh phúc, tiêu bậy là gây đổ vỡ.

 

(Bài này cần trao đổi với những người đã sống có kinh nghiệm)

 

-        Ptế GBM Định Nguyễn