HON NHAN GIA DINH # 35 = TANG DA TINH YEU Print

[HocHoiKinhThanh] HÔN NHÂN GIA ĐÌNH XÂY TRÊN TẢNG ĐÁ TÌNH YÊU
Anthony Quang Dinh
Feb 14 at 9:09 PM

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH XÂY TRÊN TẢNG ĐÁ TÌNH YÊU – ĐTC KHUYÊN
By Elise Harris
Vatican City, ngày 14-02-2014 /10:35am (EWTN News/CN A)

Trong bủôi gặp gỡ đặc bịêt với những cặp đã hứa hôn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh về yêu một ai đó mãi mãi, trọn đời có thể chu tòan được nếu ta khiêm nhường, và hôn lễ sẽ được cử hành đầy tràn hoan lạc.

"Chúng ta cùng nhau xây dựng một cái nhà, không phải một minh'!"Đức giáo hòang đã bình lụân trong bài nói truỵên của người ngày 14 tháng 02, "Người ta sẽ không múôn xây dựng một cái nhà trên cát của những cảm xúc, nhưng trên tảng đá của một tình yêu chân thật, một tình yêu đến từ Thiên Chúa."

Trên 20,000 cặp đã tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự ngày Valentine, đã được tổ chức bởi Hội Đồng Giáo Hòang về Gia đình, và sự vịêc được suy nịêm theo đề mục : Vui mừng "XIN VÂNG" trọn đời.

Theo những bằng chứng đã cho bởi những cặp (hôn phối), những bài đọc, bài ca dâng híên cho tình yêu bằng nhìêu hình thức, Đức Thánh Cha đã nói với những cặp về sự sợ hãi sống chung trọn đời, đời sống gia đình, và quan nịêm về hôn nhân như một sự mừng lễ.

Đã từng được đưa ra bởi bởi chính những cặp hôn nhân, Đức Thánh Cha đã nói với họ, ấn định rằng một người không kết hôn chỉ khi nào tất cả những vấn đề đã được làm sáng tỏ vấn đề, nhưng phần nào cùng nhau đối dịên với những vấn đề.

"Ngày nay nhìêu người sợ hãi làm những quýêt định chung cụôc nó tác động đến họ trong cả cụôc đời họ," người đã ghi chú, "bởi vì đíêu ấy có vẻ như không thể làm được và trạng thái tinh thần này hướng dẫn đa số người đang chủân bị kết hôn nói, "Chúng tôi sẽ ở chung với nhau bao lâu mà tình yêu của chúng tôi còn kéo dài."

"Tình yêu có nghĩa là gì?" Đức Thánh Cha đã đặt câu hỏi, nếu như tình yêu : chĩ là một nỗi cảm xúc, như tâm vật lý học xác định?" và sự xác định như vậy , "Đìêu đó không thể cung cấp một nền tảng để xây dựng một cái gì đó bền vững."

Tuy nhiên, nếu một mối quan hệ là : "một sự phát trịển thực sự," rồi chúng ta xây dựng đìêu ấy, một cách giống như xây dựng một cái nhà," người nói, "Và chúng ta cùng nhau xây dựng một cái nhà, không xây một minh!"

"Chúng ta không được tự cho phép chính minh' bị chinh phục bởi "một văn minh bâng quơ"' Đức Thánh Cha nói rõ, xác định rằng " sợ hãi sự "vĩnh cửu hay đời đời này" chỉ là " chữa lành bởi sự phó thác chính minh' ngày qua ngày cho Chúa Giêsu trong đời sống, nó trở nên một con đường thiêng liêng hàng ngày của sự tăng trưởng chung, từng bước một.

Kéo sự chú ý về sự thử thách ở chung với nhau và yêu thương lẫn nhau mãi mãi, Đức Thánh Cha đã nhận thấy : "Trong Kinh Lậy Cha, ta cầu : 'Xin ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày,'" và như thế "những cặp vợ chồng cũng có thể học cầu xin :'Xin ban cho chúng con yêu thương nhau hàng ngày,' dậy dỗ chúng con yêu thương lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau."

Suy nịêm về "nghệ thụât" sống chung với nhau, Đức Thánh Cha làm cho người ta chú ý, đây là một hành trình "kiên nhẫn, xinh đẹp, và làm say mê, đìêu ấy có thể tóm tắt trong ba ý: làm ơn – cám ơn- xin lỗi."

"Làm ơn" là một lời thỉnh cầu lễ độ, tử tế, thân thịên có khả năng xâm nhập vào đời sống của người khác bằng sự tôn trọng và cẩn thận, chú ý," người nhận xét và làm nổi bật rằng "tình yêu chân thật không cưỡng bách, áp đặt chính nó bằng sự khắc nghịêt, khắt khe, và sự tấn công, xâm lược."

Kể rõ rằng có một nhu cầu cao quý "tử tế, lịch sự" hơn ở trong xã hội hịên đại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự quan trọng về nói lời "cám ơn" giải rõ rằng "tri ân" cũng là một "tình cảm quan trọng."

"Chúng ta có bíêt nói lời "cám ơn" thế nào không? Trong sự giao tế của anh em, và trong tương lai như những cặp vợ chồng, thật là quan trọng để giữ tình trạng nhận thức của anh chị em sống động mà với người khác là một ân hụê Chúa ban cho," Đức Thánh Cha nhận xét, "và chúng ta phải luôn luôn dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân."

Phê bình rằng chúng ta phạm nhìêu lỗi lầm trong đời sống, Đức Thánh Cha ghi chú : ta phạm nhìêu lầm lỗi. "Tất cả chúng ta làm" và "Đây là lý do tại sao ta cần có khả năng áp dụng từ ngữ đơn sơ "sorry" "xin lỗi" 'lấy làm bùôn, lấy làm tíêc, làm phìên'

Chung chung thì tất cả chúng ta cũng sẵn sàng "bụôc tội" tha nhân và tự bịên minh cho chính minh'. Đìêu ấy là một "bản tính" nàm ở những căn nguyên của nhìêu thảm họa," người nói, lời khuýên khích những cặp "nhận ra những sai trái của ta và xin lỗi," bởi vì bằng cách này, gia đình Công giáo phát trỉên."

"Chúng ta tất cả hãy ý thức rằng một gia đình hòan hảo không tồn tại, cũng không có một người chồng hòan hào, mà cũng không có một người vợ hòan hảo. Chúng ta hịên hữu, và chúng ta là những kẻ có tội," nhưng Đức Giêsu ban cho ta một bí quýêt, Đức Thánh Cha nhận xét, "không bao giờ để cho một ngày qua đi mà không có lời xin tha thứ, tha lỗi, hoặc đã không lập lại sự bình an trong gia đình."

Kết lụân bài húân từ, Đức Thánh Cha đã làm cho mọi người để ý "Kết hôn phải trở nên một lễ mừng, nhưng là dành cho một người Kitô hữu hơn là một người thụôc đời sống trần gian.."

Hồi tưởng lại vụ Chúa Giêsu làm phép lạ bíên nước (thường dùng) trở thành rượu ngon trong tịêc cưới tại Cana, Đức Thánh Cha dẫn giải rằng Chúa đã cứu nguy cho đám cưới, và "đìêu đã xẩy ra ở Cana hơn hai ngàn năm nay, trong thực tế cũng xẩy ra trong mọi tịêc cưới."

"Chính sự hịên dịên của Chúa, Đấng tự mạc khải chính minh' và tài năng của ân sủng Người, đìêu đó sẽ hòan lại cho sự tịêc cưới của anh chị em đầy đủ và một cách xâu sa chân thực."

Động viên các cặp hãy tập trung vào đìêu "quan trọng thực sư: trong những nghi lễ, DTC nhận xét "có một số người đã quan tâm đến những chi tíêt bề ngòai nhìêu hơn, nào tịêc cưới, nào quần áo...sự làm cho người ta chú ý đến tịêc cưới phải "làm bớt lòe lọet, xa hoa"

Mặc dù những dấu hịêu bề ngòai là quan trọng, Đức Thánh Cha Phanxicô dẫn giải , những thứ ấy chỉ mang ảnh hưởng "nếu như những thứ ấy có thể bỉêu lộ lý do thực sự cho sự vui mừng của anh em : Sự ban phép lành của Chúa trên tình yêu của đôi tân hôn."

Bảo đảm rằng, giống như rươu ngon ở trong tịêc cươi ở Cana, những dấu chỉ bề ngòai trong đám cưới của anh em bỉêu lộ sự hịên dịên của Chúa và nhắc anh em , và tất cả những người có mặt, về nguyên nhân và lý do do cho nìêm vui mừng của anh em".

QQ đã làm xong 02142014/06:30pm

__._,_.__