HON NHAN VA GIA DINH -NHA THO CHUYEN VE HON NHAN&GD Print

Hàn Quốc khánh thành nhà thờ đầu tiên chuyên về hôn nhân

--------------------------------

THÔNG BÁO TIN VUI # 148 - Website ChiaseLoiChua.com

Nhà thờ Gia đình Busan dành để tổ chức lễ cưới, tư vấn hôn nhân và mục vụ gia đình

Ngày 22 tháng 8 năm 2018

Nhà thờ Công giáo đầu tiên chuyên về bí tích hôn nhân được khánh thành tại thành phố biển tây nam Busan, Hàn Quốc giúp các giáo dân không có đủ tiền tổ chức lễ cưới tốn kém muốn cắt giảm chi phí.

Giáo phận Pusan xây xong nhà thờ Gia đình Busan ở Choryang-dong gần đây. Nhà thờ sẽ chuyên về các nghi thức hôn phối Công giáo và công tác mục vụ gia đình trong giáo phận. Pusan là tên gọi cũ của Busan.

Khác với một nhà thờ giáo xứ truyền thống, nhà thờ này sẽ là trung tâm truyền giáo cho các gia đình, theo các giáo sĩ địa phương.

Tại nhà thờ, Thánh lễ cưới sẽ được tổ chức tương tự như Thánh lễ Chúa nhật bình thường, giúp nhiều người không có đủ tiền để chi trả cho một lễ cưới tốn kém có thể tổ chức lễ cưới.

Giáo phận Pusan xây nhà thờ này nằm trong chương trình mục vụ lớn hơn nhằm phổ biến các giá trị hôn nhân và hỗ trợ sự thăng tiến của các gia đình mới.

Cha Romano Song Hyeon, phụ trách công tác mục vụ gia đình của giáo phận, sẽ đứng đầu nhà thờ này. Văn phòng mục vụ gia đình sẽ được đặt bên trong nhà thờ.

Nhà thờ còn hỗ trợ các dịch vụ dành cho các gia đình như dạy giáo lý và tư vấn hôn nhân.

"Nhà thờ Gia đình Busan sẽ là cột mốc mới cho công tác mục vụ gia đình và truyền giáo của các gia đình tại Hàn Quốc", cha Song nói.

Nhà thờ khánh thành vào ngày 19-8 bằng Thánh lễ do Đức cha Paul Hwang Chul-soo của Pusan chủ tế.

Giáo phận tuyên bố năm 2017 là Năm Thánh Truyền giáo Giáo xứ và ban hành hướng dẫn mục vụ.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

-----------------------------