HON NHAN VA GIA DINH - GIA DINH VI CHUA KITO Print

Couples For Christ
Gia Đình Vì Chúa Ki-Tô

Bài 5: HÃY CHU TOÀN SỨ MẠNG CỦA ANH/CHỊ.

2Tm 4, 5: " Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn sứ vụ của anh".
ANH CHỊ đã được đổi mới, phương thế chính mà nhờ đó được đổi mới đồng thời có thể giúp đem lại sự đổi mới trong đời sống con người đó là thanh tẩy trong Thánh Thần. Sự tuôn trào này của Chúa Thánh Thần tự nó chỉ cho thấy cách thức đơn sơ nhưng đầy quyền năng này được dùng để canh tân đời sống hàng triệu người tín hữu.

Chúa Thánh Thần vẫn không ngừng thay đổi tâm hồn chúng ta. Là những người đón nhận những ân huệ, chứng kiến những bằng chứng về việc bùng nổ phúc lành, chúng ta đã được đưa vào cuộc khai mở của Thánh Thần, và được rèn luyện để mở rộng tâm hồn. Lý do nhen nhóm lại(ân sủng đã được Thánh Thần ban cho) là để giúp ta lớn lên trong sự thánh thiện.

Nhưng đời sống người ki-tô-hữu không chỉ để lớn lên trong thánh thiện cho cá nhân mình mà còn là cho sứ vụ, cho việc phục vụ và cho việc loan báo Tin Mừng nữa. Người ki-tô-hữu không thể cưỡng lại khi được sai đi để làm chứng và loan truyền những gì mình đã lãnh nhận. Chúng ta cũng phải trả giá cho cuộc hành trình loan báo Lời Chúa trong đời sống cũng như để thực hiện công việc của người truyền giáo.
Cuộc hành trình này có thể được tóm lược trong câu:"Hãy chu toàn sứ vụ của anh/chị". Ministry là phục vụ và minister có nghĩa là để đáp ứng nhu cầu của một người nào đó.
Vậy là một thành viên hay một người huynh trưởng trong CFC, sứ vụ của chúng ta là gì? Ai là người anh/chị cần giúp đỡ?
Bài 12 trong chương trình sống đời ki-tô-hữu :" Khi anh/chị lớn lên và được biến đổi, Thiên Chúa muốn khơi dậy các gia đình trong Thánh Thần để canh tân bộ mặt trái đất, để chu toàn kế hoạch của Thiên Chúa" Ep 1,10:"Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-Tô". Và chu toàn sự ủy thác lớn lao của Chúa Giê-Su Mt 28,18- 20:" Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy an hem hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dậy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho an hem, và đâ Thầy ở cùng an hem mọi ngày cho đến tận thế"; Mc 16, 15: Người nói với các ông:"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo".
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô xác nhận với chúng ta:" Hôn nhân và gia đình ki- tô- hữu thường là nơi tốt nhất để loan báo Chúa Giê-Su-Ki-Tô cho các gia đình khác, để hỗ trợ, củng cố và khích lệ họ".

Khi anh chị sống như một cặp vợ chồng và như một gia đình đúng nghĩa cùng với sự thu hút của cộng đoàn/phong trào, đòan thể hay nhóm của anh chị, một niềm vui sâu xa và không thể bỏ qua được, đó là Thiên Chúa cho anh/ chị cảm nhận được sự gần gũi thân thương, niềm vui hay hạnh phúc lúc vui buồn của anh chị em vì sự hiện diện của anh chị, vì sự trưởng thành của con cái anh chị cũng như hoa trái về mặt nhân bản và thiêng liêng mà Ngài đã ban cho anh chị. Những điều này được nêu lên và trao đổi có thể khích lệ người khác bước theo con đường anh chị đang đi.

Câu hỏi hồi tâm:
1. Ai là người tôi cần để hướng dẫn tôi?
2. Điều gì có thể giúp tôi chu toàn bổn phận người ki-tô-hữu?

Gia Đình Vì Chúa Ki-Tô 2018.

------------------------------------