MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - 03-6-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 03-6-2020

1/ "NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN CHÚA CỦA KẺ CHẾT; NHƯNG LÀ THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG"

(Mac-cô 12, 27)

2/ "Chính vì ly do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này..." (2 Tim 1, 12)

- Tôi đã tin và sống Lời Chúa cho cuộc sống hiện tại và mai sau không?

- Bạn có sẵn sàng chịu bỏ vạ, cáo gian vì Tin mừng cho cuộc sõng vĩnh cửu không?

--------------------------------