MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Sun, Jun 12 at 12:07 PM

"Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Ki tô Giê-xu." (Phi-líp 4: 6-7)

Đôi khi, những cơn bão của cuộc đời dường như quá sức và chúng ta phải vật lộn để kiểm soát những lo lắng của mình. Chúng ta biết rằng chúng ta nên vui mừng và biết ơn trong mọi hoàn cảnh, nhưng đôi khi nói thì dễ hơn làm.

Chúng ta có thể thấy bản thân mình đang tự hỏi, như những môn đồ đầu tiên đã làm khi gặp phải một cơn bão dữ, "Chúa ơi, chúng ta đang gặp rắc rối thật sự ở đây! Ngài không quan tâm sao?"

Thực vậy. Bởi vì bây giờ chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu không chỉ có thể giúp chúng ta bình an trong cơn bão, mà Ngài còn có thể giúp chúng ta vượt qua nó.

--------------------------------------