MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - QUÝ VÂN Print

Vicky Vu
Fri, May 6 at 8:14 PM
Lu-ca 22:19-20: "...Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta.
Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra...

Thân thể vỡ nát và huyết tuôn rơi của Ngài đã trở thành dấu hiệu của Giao Ước Mới được Chúa công bố, và được Ngài hứa ban cho Dân Chúa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***LỜI CHÚA LÀ THẦN KHÍ VÀ LÀ SỰ SỐNG - CHÚA CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------