MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Fri, Nov 5 at 5:44 PM
Kinh Thánh chép: "Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm." (I Cô-rinh-tô 3:8 ).

Nếu bạn trung tín chia sẻ sứ điệp của Đức Chúa Giê-xu Ki-Tô cho những người khác, ấy là bạn đang chuẩn bị cho ngày bạn lên đến thiên đàng. Hãy tưởng tượng cảm xúc khi bạn gặp được người bạn mà mình chia sẻ đức tin cùng. Chúng ta tuy khac nhau; nhưng là một trong Chúa,

------------------------------------------