MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

Vicky Vu
Thu, Aug 5 at 6:36 AM
Do Thái 11:6 – "Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời;
vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu,
và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài."

Đức tin phải tin rằng Đức Chúa Trời là thực hữu

Đức tin phải tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.

Xin Thần Khí Chúa giúp chúng con có một đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời,
lưu tâm và tin chắc rằng CHA là Đấng như Ngài đã phán trong Lời của Ngài
và CHA đủ quan tâm để đáp lại những ai tìm kiếm Chúa. Amen.
------------------------------------------------------------------------------

WE LIVE BY FAITH - NOT BY SIGHT (2 Cor 5, 7)

-----------------------------------------------------------