MỠI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

Quyvan Vu
Wed, Jul 28 at 5:47 PM

Kinh Thánh nền tảng: "Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng." (THÁNH VỊNH/Thi thiên 51:10)

Chúng ta hãy cầu nguyện cho con mình được thu hút bởi sự thánh khiết và trong sạch như nam châm, để thu hút những điều thánh khiết và đẩy xa những điều ô dơ.

Kinh Thánh chép "Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy" (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:7).

"Lạy Chúa, con xin Chúa nhớ đến [tên các con] và đổ đầy lòng các con tình yêu đối với Ngài và Thánh Linh Chúa, xin tình yêu đó lớn hơn mọi thứ tình yêu khác và hơn bất kỳ người nào khác. Và chúng con sống thánh sạch Amen."

--------------------------------------