MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

Quyvan Vu
Sat, Jul 17 at 9:39 PM
Tại sao các vi khuẩn lại gây ra dịch bệnh và làm nhiều người thiệt mạng?
Khi thế giới được tạo ra thì chúng không bị như vậy.
Khi Chúa lần đầu tiên tạo ra mọi vật, "Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành" (Sáng thế ký 1:31). Nhưng A-đam và Ê-va đã mang đến sự nguyền rủa trên trái đất.


Chúa phán, "Vì ngươi ... ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi" (Sáng thế ký 3:17).
Đó là lúc một số vi khuẩn trở nên có hại.

Chúa bảo A-đam và Ê-va rằng đất bị rủa sả.
Phao-lô giải thích, "Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát" (Rô-ma 8:21).
Xin Chúa đến mau chóng! Manaratha ! I Cor 16:22

----------------------------------------------