MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

Quyvan Vu
Fri, Jul 16 at 6:19 AM
Thiên Chúa ban cho con bạn có những ân tức và tài năng nào?
Đứa trẻ nào cũng có cả. Dù bạn có nhìn thấy hay không, chúng vẫn có đó.
Kinh Thánh ghi :
"Mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người này thể này, kẻ kia thể khác"(I Cô-rin-tô 7:7). Đôi khi phải cầu nguyện mới khám phá ra được.

"Mọi ân sủng tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào." (Gia cô bê 1:17)

Chúng ta cùng cầu nguyện
"Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về những ân tứ cùng tài năng Chúa đặt để trong [tên các con]. Con cầu xin Chúa làm trọn vẹn tất cả những ân tứ Ngài ban cho các con chúng con và sử dụng cho sự vinh hiển của Ngài.

-----------------------------------------