MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

Quyvan Vu
Wed, Jun 30 at 2:07 PM
Người Israel hiện nay Nói tắt là : BÌNH AN : shaloom
Dân Số 6: 24-26

24 Cầu xin CHÚA ban phước cho ngươi Và bảo vệ ngươi!
25 Cầu xin CHÚA làm cho mặt Ngài chiếu sáng ngươi Và làm ơn cho ngươi!
26 Cầu xin CHÚA đoái xem ngươi Và ban bình an cho ngươi!

Có 6 từ khoá:
1-ban Phước : Chúa quỳ xuống ôm con vào lòng: tâm linh
2- Bảo vệ : khỏi mọi quân thù : thể chất
3- Chiếu sáng: làm có tiếng tốt , Vịnh dự : giúp đời
4- Làm ơn: Không xứng đáng mà được, may mắn
5- Đoái xem: nâng lên khi vấp ngã, khi thất bại được phù giúp
6-Ban bình an : tổng họp các thứ trên, an tịnh trong Chúa.

--------------------------------------------