MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

Quyvan Vu
Sun, Jun 27 at 3:05 PM

1/ "Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự." (1 Cô-rinh-tô 13:7)

Bạn phải dành cho bất cứ người nào bạn tiếp xúc tình yêu giống như tình yêu Chúa dành cho bạn.

Đó không phải là một lựa chọn, hoặc là một gợi ý. Đó là một mạng lệnh:

2/ "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy" (Giăng 13:34)

Nếu bạn là người theo Chúa, bạn phải yêu thương mọi người – không kể bạn thích họ hay không – cùng một cách Chúa yêu bạn.

Nghĩa là bạn phải chấp nhận họ hoàn toàn, yêu họ vô điều kiện, tha thứ họ hoàn toàn, và xem họ có giá trị rất cao.

Xin Chúa sống thay con, để con yêu được! Con cám ơn Cha Trong danh Chúa Jesus Amen.

------------------------------------------