MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

"NHƯNG CHÍNH VÌ QUỶ DỮ GANH TỴ, MÀ CÁI CHẾT ĐÃ XÂM NHẬP THẾ GIAN"

                                                                       (SÁCH KHÔN NGOAN 2, 24)

-Bạn và tôi cần bỏ ngáy tật hay ghen tỵ từ trong Gia đình đế ngoài xã hội, để tránh bệnh tật, chết chóc...về thể xác lẫn tâm linh.

Hướng Vế Chúa

--------------------------------------.