MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

Quyvan Vu
Thu, Jun 24 at 4:04 PM


TIN MỪNG Ma-thêu 5: 16
1/ "Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy,
đặng họ thấy những việc lành của các ngươi,
và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời."

2/ Lời Chúa nói nhìn trái biết cây. Cây tốt sẽ sanh trái tốt. ( Mat thêu 7:17)

CẦU NGUYỆN TÍCH CỰC:

Lạy Chúa! NHỜ THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG, chúng con QUYẾT TÂM ra trái của sự trung thực,
tin cậy, khiêm nhường để rồi chúng con luôn mang tiếng tốt về những việc mình làm.
Để người đời nhìn ánh sáng của con cái Chúa Này đến thờ Phượng Cha Trên Trời.

---------------------------------------------------