MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

Quyvan Vu
Thu, Jun 24 at 4:26 AM
Có thể nói, một trong những lời hứa tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh đó là:"Chúa luôn ở cùng chúng ta".
Đức Chúa Trời phán với dân Ngài:
"Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu" (Phục Truyền 31:6; Do Thái 13:5)

Ngài đã minh chứng điều đó suốt trong lịch sử nhân loại. Chúa Giê-xu đến thế gian để sống và chết vì con người, và Danh của Ngài là "Em-ma-nu-ên" nghĩa là "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" (Ma-thêu 1:23).

Trước khi về trời, Chúa Giê-xu phán rằng
"Ta luôn ở với các con cho đến tận thế" (Ma-thêu 28:20)

Và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong mỗi Ki Tô Hữu là bằng chứng của điều đó.
Chúng ta không đơn độc trong tất cả những gì mình đang trải qua,
vì Chúa Giê-xu đã trải qua tất cả, và Thiên Chúa luôn ở cùng bạn và tôi.

-----------------------------------------------