CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHA NINH -CN2MV -C Print

Suy NiệmPhúc Âm Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng- Năm C
(Tôi cố ý nhắc lại năm nay là năm C, theo chu kỳ Phụng Vụ, để chúng ta dễ nhớ. Chu kỳ này sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 34 thường niên năm 2022- tức Lễ Chúa Kitô Vua)
Ngày 5 tháng 12, 2021
Phúc Âm(Lc 3,10-18)
"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng
Mọi người sẽ được thấy ơn Cứu Độ"
Thánh Gioan Tiền Hô,con ông Giacaria và bà Isave, để chuẩn bị cho em mình xuất hiện, đã rao giảng tại sông Giođăng rằng:"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng. Hố sâu hãy lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống". Con đường đây chỉ là nghĩa đen. Nghĩa bóng mà Thánh Gioan muốn nói đến là tâm hồn, là lối sống củacon người: quanh co là sự giả dối, thiếu ngay thẳng.Hố sâu là những tham vọng không thể lấp đầy, những âm mưu mờ ám. Đường gồ ghề là những thói hư tật xấu, những nham nhở cuộc đời.
Để xứng đáng đón nhận Đấng Cứu Thế và ơn cứu độ, con người phải từ bỏ những tham vọng bất chánh mà sống quảng đại, từ bỏ những quanh quéo gian ngoa mà sống ngay chính thật thà. Phải bỏ thói nham nhở mà sống ngay lành thánh thiện.
Tự vấn
1- Tôi có tính quanh co gian dối không?
2- Tôi có tham công tiếc của mà lơ là việc nhà thờ, việc tham dự Thánh Lễ, việc đọc kinh
sáng tối không?
3- Tôi có âm mưu lừa dối ai không?
- Tôi có dành ngày Chúa Nhật để đem con cái lên nhà thờ mà tạ ơn Chúa không?4

Hoa Thơm
Một người hỏi Đức Đạt Mai Lạt Ma: "Thưa ngài, tôn giáo nào quan trọng nhất?"
Ngài không nói Phật Giáo Tây Tạng, mà nói:
- Tôn giáo nào đưa bạn tới gần Đấng Tối Cao nhất, tôn giáo nào làm cho bạn nên tốt nhất .
- Thưa ngài, điều cao cả nhất đó là gì?
- Đó là cái gì làm cho bạn nên tốt hơn, là cái gì đưa bạn tới khoan dung, thông cảm, tha thứ, trách nhiệm, yêu thương.
( Nghe được từ Viet catholic ngày 20 tháng 11, 2021).

LM NGUYỄN AN NINH

------------------------------------