CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN2MV-A Print

qua1955 .

CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 10-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. (18: 12-19)

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi."

SỐNG VÀ CHIA SẺ: THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA TÔI

Từ ban đầu, Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên trời và đất, tất cả mọi thứ hữu hình và vô hình (STK. 1, 1)Thiên Chúa tạo muôn loài muôn vật, tuy nhiên, Ngài yêu thương con người hơn tất cả mọi loài. Tại sao như vậy?

Bởi vì "Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."(STK. 1, 26)

Một khi con người sa ngã vào tội lỗi, Thiên Chúa đã sai Con Một đến cứu họ dù chỉ là một tội nhân. Thiên Chúa yêu thương tất cả nhân loại và từng cá nhân.

"Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi."(Ga. 2, 20) Thánh Phaolô thực sự nhận biết tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình và ông dành cả cuộc đời phục vụ Chúa Giêsu cho đến khi bị xử chém.

Bao nhiêu người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa cho chính mình? Giá trị của mỗi người trước mắt Thiên Chúa là gì? "Trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương."(Is. 43, 4)

"Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta."(Is. 49, 15-16)

Nếu tôi không nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa nơi Con Một là Chúa Giêsu thì tôi không biết gì.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, một Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 12-10-19

Gospel MT 18: 12-19

Jesus said to his disciples: "What is your opinion? If a man has a hundred sheep and one of them goes astray, will he not leave the ninety-nine in the hills and go in search of the stray? And if he finds it, amen, I say to you, he rejoices more over it than over the ninety-nine that did not stray. In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost."

Reflection!

In the beginning, God is a maker of heavens and earth, all things visible and invisible (Gen. 1, 1) Out of love. God created all creatures; however, He loves human beings above all. Why so? Because "God created mankind in his image; in the image of God he created them."(Gen. 1, 27)

Once human beings fell into sins, God sent the Son to save them even only a sinner. God loves all humankind and each individual.

"I live by faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me."(Ga. 2, 20) St Paul truly acknowledged the love of God for himself and spent his life serving Jesus until beheaded.

How much does everyone acknowledge the love of God for itself? What is the value of each person before God? "You are precious in my eyes and honored, and I love you."(Is. 43, 4)

"Can a mother forget her infant, be without tenderness for the child of her womb? Even should she forget, I will never forget you. See, upon the palms of my hands I have engraved you."(Is, 49, 15-16)

If I do not acknowledge the love of God in the Son, Jesus, I know nothing.

Peace of Christ!

----------------------------