SONG VA CHIA SE LOI CHUA # = DTC VE NGAY SAU HET Print

[HocHoiKinhThanh] Ngày tận thế
Anthony Quang Dinh

SẼ GÂY RA SỰ BÁCH HẠI RỘNG LỚN HƠN CHO NHỮNG KITÔ HỮU

ĐỨC THÁNH CHA BẦY TỎ
By Elise Harris - Vatican City, 11282013/12:34 pm (EWTN News/CN A)

Trong bài giảng theo ngày của Người, Đức Thánh Cha đã suy nịêm về ngày sau hết (tận thế) rằng đức tin sẽ bị gia tăng đẩy ra ngòai khỏi quảng trường công cộng và vì vậy sự bách hại những người có đạo Kitô là 'một lời đóan trước' về một đìêu phải xẩy ra.

Những lời bình lụân của Đức Thánh Cha nhằm vào những người đã tập trung trong nhà nguỵên của nhá khách thánh Martha của Vatican trong Thánh Lễ ngày 28 tháng 11.

Suy nịêm theo bài Phúc Âm của thánh Luca, trong đó Đức Giêsu nói về những thử thách và những lo âu sẽ nói trước vào ngày tận thế, Đức Thánh Cha giải nghĩa rằng khi Chúa ám chỉ đìêu này trong một đọan khác, "Người nói với chúng ta rằng nó sẽ xẩy ra sự xúc phạm thần thánh, (vật thiêng liêng) ở trong đền thờ."

Đìêu ấy sẽ xẩy ra "sự bất kính đối với những vật thiêng liêng, đến mọi người," người nói tíêp, và "nó sẽ xẩy ra sự ghê tởm, đìêu ấy sẽ xẩy ra sự tàn phá và các vật khíên người ta ghê tởm."

"Đìêu này nghĩa là gì ? Đức Thánh Cha hỏi những người tham dự Thánh Lẽ, trả lời, "Dìêu ấy sẽ xẩy ra tương tự nhự sự chíên thắng của hòang tử thế giới này: đáng bại Thiên Chúa."

"Dìêu ấy coi như vào khỏanh khắc sau cùng của tai họa, đìêu ấy coi như thể nó sẽ nắm quỳên thế gian này, nó sẽ chế ngự thế giới," DTC. đã nhận xét, nói thêm rằng vào lúc ấy chúng ta sẽ trở nên ý thức sự xúât hịên này, sự chế ngự Thiên Chúa sẽ bị tàn phá nhìêu hơn một đại thiên tai.

Những quỳên lực thế gian này tìm cách để trịêt hạ Thiên Chúa, DTC đã ghi nhận. cũng bỉêu hịên trong ước múôn đồng thời để giữ gìn tôn giáo như "một vấn đề riêng tư," nói ám chỉ về một sự thật mà ngày nay nhỉêu bỉêu tượng tôn giáo đã trở nên đìêu cấm kỵ.

Anh em phải tuân phục những mệnh lệnh của những quỳên lực thế gian, anh em có thể làm nhìêu vấn đề, những vấn đề xinh đẹp, nhưng không tôn thờ Thiên Chúa. Vịêc thờ phượng bị cấm, bị ngăn chặn. Dìêu này ở trung tâm của ngày tận thế."

Mồi lần chúng ta "vươn tới sự đầy đủ của thái độ ngọai đạo này," DTC tíêp tục "rồi thi sao nữa, người sẽ đến.... thực vậy CON Người sẽ đến ở trên đám mây với quỳên lực trọng đại và vinh quang."'

Những Kitô hữu chịu đau khổ trong những thời gian bách hại, thời gian ngăn cấm thờ phượng" vì nìêm tin của họ, xẩy ra một lời tiên báo về đìêu sẽ xẩy ra cho tất cả chúng ta," người đã làm cho người ta chú ý.

Tiên tri Đa-niên tường thụât trong bài đọc thứ nhất là người bị ném vào trong hang sư tử bởi vì ông không chịu từ bỏ đức tin. DTC Phanxicô khuýên khích những người hịên dịên đừng có sợ, kể rằng Thiên Chúa chỉ yêu cầu chúng ta trung thành và kiên nhẫn."

Trung tín như Đa-niên, người đã trung thành với Thiên Chúa của ông và tôn kính Người cho đến tận cùng. Và kiên nhẫn., bởi vì những sợi tóc ở trên đầu chúng ta sẽ không rụng xúông. Đức Chúa đã hứa nhự vậy.

Khuýên khích những người có mặt trong Thánh Lễ tíêp tục suy nịêm súôt cả tùân lễ về "bỏ đạo thông thường" này, đìêu ấy "được gọi là ngăn cấm vịêc thờ phụng," Đức Thánh Cha thử thách họ hãy tự hỏi bản thân họ "Tôi có làm vịêc thờ phượng Chúa không?" "Tôi có tôn kính Đức Giêsu Kitô, là Chúa không? Hay là một chút 50/50, Trong một cách nào đó đóng vai trò chơi hòang tử thế gian này không?"

"Hãy Thờ phượng cho đến cúôi cùng," Đức Thánh Cha kết lụân, " Bằng sự quả quýêt và trung tín: đây là ân hụê chúng ta cần phải cầu xin trong tùân này."

QQ. gõ xong 11282013/ 1:00pm

__._,_.___