SONG VA CHIA SE LOI CHUA # HOC HOI DE SONG LC Print

HỌC HỎI ĐỂ SỐNG LỜI CHÚA # 3 = 1 Ga 1, 1-7
Lắng nghe Chúa nói: Nghe-Thấy-Nắm –Chạm, Rờ...
* Ptế: GB Định - Mời thăm: www.ChiaseLoiChua.com

*Thư 1 Gioan : Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời Sự Sống.(c. 1)

1/Thánh Gioan đã nói lên kinh nghiệm của ông về Lời Sự Sống: * Ông Gioan đã nói lên sự từng trải cá nhân, sự nhận biết rõ ràng về Chúa, đó là đã nghe-đã thấy- đã quan sát cẩn thận, đã đụng chạm, rờ vào, đã thực hành của chính mình, chứ không phải của ai khác.
*Ông đã "làm chứng" và nói kinh nghiệm của riêng mình.

2/ Những động từ :Nghe-Thấy-Nắm-Chạm-Rờ, Chúa nói gì ?
*Ông Gioan nhấn mạnh rằng: "chúng tôi lấy, đem điều đã thấy mà truyền lại cho anh em. Lời "làm chứng" thật cụ thể, đầy thuyết phục, vì người làm chứng là chính ông đã biết rõ điều mình nói. Ông không nói: " đã nghe nói lại, hay kể kinh nghiệm của người khác, nhưng chính ông đã biết rõ và đã kinh nghiệm và đã trải qua."

3/ Anh chị chia sẻ kinh nghiệm của chính mình: Tôi từng trải để chia sẻ những điều mình muốn nói, muốn làm chứng về Lời Chúa cho người khác không ? Có thật sự biết Chúa, gặp Ngài để sự đổi mới thật sự của chính mình nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần không ?
Ông Gioan nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi thấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh chị em". Đây là lời làm chứng đầy thuyết phục, vì ông Gioan đã trải qua và biết rõ điều mình nói. Còn tôi thì sao ?

4/ Có những người rao giảng Lời Chúa cho kẻ khác: Quý vị chưa có kinh nghiệm sống thực tế, mình không có và nhờ quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Linh, chỉ nói qua sách vở, việc làm của người khác, nên rất nghèo nàn và không thu hút được người nghe.
Vậy bạn có thật sự biết Chúa, có kinh nghiệm về đổi mới trong quyền năng của Chúa Thánh Linh, kinh nghiệm về sự cầu nguyện, thì lời chứng của bạn mới thuyết phục được người nghe,

5/ Khi bạn làm chứng về Chúa cho người khác: Vì vậy, khi anh chị làm chứng về Chúa cho người khác chưa có đủ thuyết phục họ được, vì bạn chỉ làm chứng qua sách vở, qua kinh nghiệm của người khác sẽ gây vấp phạm bởi những lời làm chứng thiếu từng trải của mình. Như vậy việc làm chứng của bạn sẽ không đánh động được người nghe..
Anh chị có Nghe-Thấy-Nắm-Chạm-Rờ được Lời Sự Sống trong đời sống hằng ngày bằng hành động của mình trong T hánh Linh chưa ?

* Anh chị và tôi cùng dựa vào Lời Chúa để cầu nguyện:
Lạy Cha, Nhờ Thần Khí của Cha, chúng con lắng nghe – thấy-nắm chạm –rờ vào Lời của Con Cha trong sự dạy dỗ, tác động của Chúa Thánh Linh, để con có quyền năng làm chứng về Ngài. Xin Mẹ Maria giúp con luôn tin Lời Chúa rằng nói với con khi con đọc và lắng nghe sẽ được thực hiện như Mẹ. Amen.