SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LECTIO DIVINA - CN20TN-C Print

NĂM PHỤNG VỤ 2022.C
LECTIO DIVINA -CHÚA NHẬT 20 TN-C
"THẦY ƯỚC MONG
PHẢI CHI LỬA ẤY ĐÃ BÙNG LÊN!"
Lc 12, 49
Hát thánh ca khai mạc.
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.
Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen
Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng
cho những người mến Chúa.
Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con,
giúp chúng con một niềm mến Chúa
trong mọi sự và hơn mọi loài,
hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa,
là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN 19 TN)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Tin Mừng theo T. Luca 12, 49-53

Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
 Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm,
đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.
2. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ
để ghi nhận 1 lời chạm đến mình, dựa theo các câu hỏi gợi ý sau :

Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?
Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?
Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?
(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài
người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích).

3. CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA
Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được
hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?
KHÔNG CHIA SẺ CHUNG.
1. "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong
phải chi lửa ấy đã bùng lên" (câu 49).
Nói lời này trên đường lên Giêrusalem chịu khổ nạn, (x, Lc 9,51),
Chúa Giêsu bộc lộ tâm tình tha thiết nhất của mình. Lửa Chúa
ném vào mặt đất là gì? để làm gì? Có phải là ngọn lửa thiêu đốt lễ
vật ngôn sứ Êlia dâng lên Thiên Chúa (1Vua 19,38), hay ngọn lửa
trừng phạt đám dân chống lại Thiên Chúa thời cánh chung (x. Is
66,15-16), hay ngọn lửa thanh luyện được T. Gioan Tiền hô loan
báo (Lc 3,16-17).
Ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã đậu xuống trên các môn
đệ dưới hình lưỡi lửa, như được thánh hiến trong Thánh Thần,
để các ngài canh tân bộ mặt trái đất, làm cho muôn dân trở thành
môn đệ Chúa Giêsu (x. Ga 20,22; Mt 28,19). Tôi cũng đã nhận
được Lửa Thánh Thần khi được thánh tẩy và thêm sức. Lửa ấy đã
đổi mới tôi như thế nào? Hôm nay, tôi nói với Chúa Giêsu lời gì?
để tạ ơn, tạ lỗi hay cầu xin?
......................................................................................................
......................................................................................................
2. "Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải
biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!" (câu 50)
Phép rửa Chúa Giêsu khoắc khoải chờ mong chính là "cái chết
trên thập giá", để tha tội cho loài người, cũng là nguồn của bí tích
Thánh Tẩy, cho chúng ta được tha tội và giao hòa với Thiên Chúa.
Hãy cảm nhận lòng tha thiết của Chúa, và cũng là nổi khổ trong
cơn hấp hối ở vườn Cây Dầu. Lòng tôi có khắc khoải với Chúa
điều gì không? Hay vẫn "đắp chiếu, trùm mền" cho an thân? Tôi
có cảm thấy lo lắng cho anh chị em được cứu độ, được biết Thiên
Chúa yêu thương mình, và đến với họ không? Tại sao?
.......................................................................................................
.......................................................................................................