SỐNG VÀ CHIA SẺ LC LM TRẦM PHÚC - THÁNH PHERO VÀ PHAOLO Print

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô

Lời Chúa : Mt 16,13-19

Chúng ta không lạ gì với hai thánh Phêrô và Phaolô.

BẠN VÀ TÔI nghĩ gì khi nghĩ đến thánh Phêrô ? Một người chài lưới quê mùa hay một vị thánh cả ? Hay là một môn đệ chối Thầy ? Đúng là một người chài lưới quê mùa và là một môn đệ chối Thầy. Nhưng hôm nay Giáo Hội vui mừng tôn vinh ngài là thánh cả.

Con đường của Chúa mầu nhiệm vô cùng. Chúa Giêsu không chê Phêro mà ngược lại, Ngài tín nhiệm ông và giao cho ông nhiều trọng trách, gọi ông là Đá, và trên tảng đá nầy Ngài sẽ xây Giáo Hội của Ngài. Ngài xây Giáo Hội của Ngài trên nền tảng là một người chài lưới, một con người nhát gan !

Nhìn người khác, chúng ta chỉ thấy một vài dầu hiệu bên ngoài, Chúa thấu suốt tận tâm cang. Chúa biết người chài lưới đó có một tâm hồn quảng đại, một quả tim thành thật, một ý chí kiên vững. Ông dám đi trên mặt biển để đến với Chúa. Ông đã thay mặt cho anh em để tuyên xưng Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống. Ông đã dám tuốt gươm chém tên đầy tớ thầy cả để bên vực Thầy mình. Mặc dù đã chối Thầy, Phêrô vẫn yêu mến Thầy tha thiết. Do đó, Chúa trao cho ông chìa khóa Nước Trời, và xây Giáo Hội của Ngài trên nền tảng Phêrô. Tất cả anh em trong nhóm mười hai đã tôn trọng ông, xem ông như người lãnh đạo. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Phêrô đã lãnh đạo Giáo Hội sơ khai với tất cả sự khôn ngoan và can đảm.

Chúng ta nghĩ gì khi nhớ đến thánh Phaolô ? Chúng ta vui mừng tôn vinh ngài là vị tông đồ dân ngoại, là một anh hùng đã chinh phục về cho Chúa gần phân nửa trái đất, môt vị tông đồ không mỏi mệt. Nhưng trước khi trở thành vị tông đồ bất khuất , ngài là ai ? Là một người Pharisêu cuồng tín, hăng say bảo vệ truyền thống cha ông, bảo vệ đạo Chúa. Ngài hăng say đi lùn bắt những người tin vào ông Giêsu vì đối với ông, ông Giêsu kia chỉ là một tên rối đạo bị đóng đinh thập giá.

Nhưng đó là một người mà Chúa đã dành riêng từ thưở nào và đã đích thân hiện ra với ông trên đường Đamat và mạc khải cho ông biết phải làm gì. Bắt đầu từ giây phút đó, Phaolô đã thuộc trọn về Chúa, chỉ sống cho Chúa. Ai trong chúng ta chưa hiểu được yêu mến Chúa hết lòng hết sức là gì thì hãy xem gương của Phaolô. Đối với ngài, Chúa Giêsu là tất cả. Sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Ngài không còn là Phaolô nữa mà là Chúa Kitô : " Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi". Và " Không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu Chúa trong Đức Kitô".

Nhìn vào hai Đấng thánh Phêrô và Phaolô, hai rường cột của Giáo Hội, chúng ta không khỏi ước mơ sống như các ngài, yêu mến Chúa như các ngài, phục vụ Giáo Hội như các ngài. Cầu xin các ngài giúp chúng ta dám bỏ mình vác thập giá và theo Chúa như các ngài. Chúng ta nhỏ bé và quá yếu đuối chẳng làm gì cho Chúa được, nhưng chúng ta sẽ cố gắng từng ngày yêu mến Chúa, và giúp người khác yêu mến Chúa. Không làm việc lớn, chúng ta làm những việc nhỏ nhưng thành tâm.

Chúa đã chọn hai thánh cả Phêrô và Phaolô, thì Ngài cũng mời gọi chúng ta không trừ ai: Hãy vào làm vườn nho cho Ta". Ngài không chê chúng ta nhơ hèn yếu đuối, Ngài cần những người dám dấn thân yêu mến Ngài và đem các linh hồn về cho Ngài. Hai thánh Phêrô và Phaolô đâu là những người trọn lành không lỗi phạm, nhưng các ngài đã hết lòng với Chúa khi nhận ra Chúa là tất cả, là hạnh phúc của đời mình.

Chúng ta chỉ có thể dấn thân đem các linh hồn về cho Chúa, khi chúng ta gắn bó với Ngài không ngơi. Nhưng chính Ngài lại ban cho chúng ta một hồng ân vô giá khi cho chúng ta ăn lấy Ngài để làm một với Ngài.

Nhờ đó chúng ta không còn tách biệt xa Ngài như thánh Phaolô đã nói : " "Không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu Chúa trong Chúa Kitô".

Chỉ khi nào BẠN VÀ TÔI nên một với Ngài, mới có thể theo Chúa như các ngài, xả thân cho mọi người như các ngài, từ bỏ chính mình, vác thập giá theo Ngài.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng