SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LECTIO DIVINA - CN13TN-C Print

NĂM PHỤNG VỤ 2022.C
LECTIO DIVINA - CHÚA NHẬT 13 TN
"ĐỨC GIÊSU NHẤT QUYẾT ĐI LÊN GIÊRUSALEM"
Lc 9,51
Hát thánh ca khai mạc.
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.
Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen
Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông,
xin nghe lời chúng con cầu khẩn:
Loài người chúng con, thân phận yếu hèn,
không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ;
xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân,
giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền,
để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN 13 TN)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Tin Mừng theo T. Luca 9, 51-62.

Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
 Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ
nghe, một hay hai lần, nếu cần.
2. NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để
ghi nhận 1 lời chạm đến tôi, dựa theo các câu hỏi gợi ý sau :

Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?
Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?
Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?
(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia
sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích).

3. CHIÊM NGHIỆM ĐỂ HẬN RA Ý CHÚA
Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được
hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?
KHÔNG CHIA SẺ CHUNG
Từ Mùa Vọng đến Mùa Giáng Sinh, qua Mùa Chay và Mùa Phục Sinh,
cùng với các lễ Thiên Chúa Ba Ngôi và Mình Máu Thánh Chúa, qua
Phụng Vụ, Hội Thánh dẫn chúng ta đến gặp Đấng Cứu Thế là Con
Thiên Chúa làm người nơi Đức Giêsu chết và phục sinh. Ngài vẫn còn
ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế nơi bí tích Thánh Thể, trong
Hội Thánh. Tôi đã gặp được Chúa và tự nguyện đi theo Ngài như thế
nào?
1. "Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Ngài nhất quyết
đi lên Giêrusalem" (câu 51)
Với lời mở đầu này, thánh Luca trình bày hành trình Đức Giêsu lên
Giêrusalem trong 10 chương, từ chương 9,51 đến chương 19,27. Thánh
sử nối kết việc lên Giêrusalem để chịu chết với việc "được rước lên
trời". Ý thức rõ cái giá phải trả, Chúa Giêsu đã tự nguyện hiến tế đời
mình để thi hành Ý Chúa Cha. Vì thế "Ngài nhất quyết lên
Giêrusalem". Còn tôi thì sao? Tôi có"nhất quyết" đi theo Chúa Giêsu"
trên con đường Ngài đi" không? (Mc 10,52b). Có xác tín đi theo Chúa
mình cũng sẽ "được rước lên trời", để sẵn sàng "vác thánh giá đi theo
Chúa không?"
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2."Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo" (câu 57)
Trên đường Thầy trò lên Giêrusalem, có một người đến thưa với
Chúa Giêsu như thế. Đa số chúng ta được cha mẹ dâng cho Thiên Chúa
ngày thánh tẩy, từ khi mới sinh, làm sao mình có thể nói với Chúa như
vậy? Thử nhớ lại xem tôi đã được biết Chúa Giêsu như thế nào? nhờ ai,
ở đâu? Tôi đọc Tin Mừng, lắng nghe Lời Chúa và rước Chúa trong
thánh lễ như thế nào? Hay phải chăng tôi vẫn còn đi theo người khác
để đến với Ngài, qua thói quen đọc kinh thuộc lòng, giữ các điều răn
mà thôi? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng dạy dỗ và đốt lửa kính
mến Chúa, sửa lại mọi sự trong lòng tôi nữa...!
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3. Ba đòi hỏi dành cho người chọn đi theo Đức Giêsu.

............................................................................

CÙNG THEO CHÚA

----------------------------------------