SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ SÁU CN2TN-B Print

Thứ Sáu tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3: 13-19)

13 Khi ấy, Đức Kitô lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng,15 với quyền trừ quỷ.16 Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô,17 rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-,18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích,19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

Suy niệm/SỐNG VÀ CHÍA SẺ LỜI CHÚA

Bài Tin Mừng mà chúng ta suy niệm hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn gọi Nhóm Mười Hai môn đệ thân tín để các ông được tham dự vào sứ mạng của Người.

Con số mười hai thành viên của Nhóm đại diện cho mười hai chi tộc Ísrael. Mười hai môn đệ được tuyển chọn cũng là đại diện cho dân Israel mới, nghĩa là Hội Thánh bắt đầu được xây dựng nơi chính bản thân các tông đồ. Các ông đã ở lại với Chúa, được Chúa đào luyện để rồi ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa đến cho muôn người.

Là những Kitô hữu, chúng ta cũng là những môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Qua Mẹ Hội Thánh, chúng ta được ấp ủ, dưỡng nuôi và hướng dẫn trong tình yêu của Chúa. Và rồi mỗi người chúng ta được mời gọi lãnh nhận sứ vụ đem Tin Mừng của Đức Kitô đến cho con người trong thế giới hôm nay. Đó chính là sứ vụ và căn tính của Giáo Hội và cũng là của mỗi người chúng ta.

Điều đáng nói là do ảnh hưởng của những trào lưu thế tục, do bị chi phối của những bộn bề, lo toan trong cuộc sống mà không ít lần chúng ta lãng quên sứ vụ được trao phó, thậm chí có những Kitô hữu đánh mất căn tính của chính mình.

*SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG:

Chúng ta dâng lời kinh nguyện hôm nay để cầu nguyện cho Giáo Hội, cho cộng đoàn và cho gia đình mỗi người chúng ta luôn ý thức về căn tính và nhiệm vụ của mình, nhờ đó chúng ta biết nhiệt tâm hơn trong việc loan báo Tin Mừng bình an và yêu thương của Thiên Chúa đến cho mọi người.

CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN (TÍCH CỰC)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương gọi tên từng người chúng con tham dự vào sứ mệnh cứu độ của Chúa. NHỜ THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG, chúng con QUYẾT TÂM tận dụng mọi cơ hội để kết hiệp với Chúa, và hăng say mang Chúa đến cho anh chị em, mà chúng con gặp gỡ trên đường đời này. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

-------------------------------------------