SỐNG VÀ CHIA SẺ LC- LECTIO DIVINA- CN3TN-B Print

NĂM PHỤNG VỤ 2021.B

LECTIO DIVINA - CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

"ĐỨC GIÊSU RAO GIẢNG
TIN MỪNG CỦA THIÊN CHÚA"

(Mc 1,14)

Hát 1 thánh ca
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa,
để nhờ kết hợp với Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô,
chúng con đem lại quả phúc dồi dào là việc lành phúc đức.
Chúng con cầu xin nhờ cũng một Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
(Sách Lễ, Tuần 3 TN)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Máccô 1, 14-20
Mọi người đứng lắng nghe.Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:
• Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa?
Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?
• Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?
Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa hơn ở điểm nào?
• Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để thực hành Lời Chúa.

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình)

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1. "Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.
Người nói: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần" (câu 14-15)
Chúa Giêsu đến với loài người để rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa". Mở đầu sách của mình, thánh Máccô giới thiệu nội dung như sau "TIN MỪNG ĐỨC GIÊSU KITÔ CON THIÊN CHÚA" (Mc 1,1). Chúa Giêsu là Tin Mừng cho chúng ta. Ngài mang đến Niềm Vui đích thật cho con người, vì "Triều đại Thiên Chúa", Vương quyền của Thiên Chúa, Nước của Cha trên trời được khai mở bởi sự có mặt của Đức Giêsu và nên trọn nơi Đấngchịu đóng đinh trên thập giá.
Chúa Giêsu có làm cho đời tôi được vui thật không? Ngài đem lại cho tôi những niềm vui nào? Hay đi theo Ngài mà tôi vẫn chạy theo những niềm vui khác? Tôi đến với Chúa Giêsu nơi Thánh Lễ và các bị tích trong Hội Thánh như là bổn phận, thói quen hay để giữ luật cho khỏi mắc tội? Tại sao? Phải chăng vì tôi chưa gặp được Ngài?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

2. "Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (câu 15)
Lời rao giảng đầu tiên này của Chúa Giêsu được rõ ràng và đầy đủ bởi lời ông Phêrô công bố ở Giêrusalem ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống: "Đức Giêsu đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho sống lại... đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa để Người đổ xuống." (Cv 2,23-24.32). Rồi ông Phêrô cũng kêu gọi : "Anh em hãy sám hối." (Cv 2,38). Đó là Tin Mừng duy nhất và chân thật: Thiên Chúa đến tìm cứu độ con người, vì yêu thương chúng ta.
Vậy sám hối là thay đổi lối nhìn, cách nghĩ về Thiên Chúa và cuộc sống, để "từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến." (Thư 1 Texalônica,ch.1,9-10).
Tôi đã đón nhận Tin Mừng như thế nào? Hãy thật lòng sám hối, nghĩa là thường xuyên nhìn và nghe Chúa Giêsu theo Tin Mừng, để đổi mới lối nhìn, cách suy nghĩ và hành động của mình, sao cho mình luôn thêm Niềm Vui Giêsu.
............................................................................................................
............................................................................................................

3."Các anh hãy đi theo tôi... tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (câu 17).
Lời Chúa Giêsu được rõ hơn khi nhớ lời Ngài nói với môn đệ trước khi về trời: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28, 19) cũng như hình ảnh ông Phêrô kéo lên bờ mẻ lưới 153 con vừa bắt được theo lời Chúa (Ga 21,10s). Ai đi theo Chúa cũng được Ngài giao cho việc giới thiệu Tin Mừng và dẫn đưa người nghe đến với Thiên Chúa. Làm môn đệ cũng là làm thừa sai. Tôi đã chọn đi theo Chúa, nhưng đã làm thừa sai của Chúa chưa? Vì sao?
............................................................................................................
............................................................................................................

4. CẦU NGUYỆN
Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.
Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.
* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc. Thánh vịnh 24

Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài,
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu,
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.
Xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
Dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
Dạy cho biết đường lối của Người. Sáng danh...

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn một Lời Chúa ngắn và học thuộc để suy ngẫm.
............................................................................

• Tôi ghi lại 2 hay 3 việc làm cụ thể được gợi lên trong tâm trí khi chiêm nghiệm ở phần trên, để thực hành trong tuần này.
1)......................................................................
......................................................................
2)......................................................................
......................................................................

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

(253) Bây giờ tôi muốn nói về ơn gọi theo nghĩa chặt chẽ, như một lời kêu gọi phục vụ việc loan báo Tin Mừng cho người khác. Chúa kêu gọi chúng ta chia sẻ việc làm sáng tạo của Người và đóng góp cho lợi ích chung bằng cách sử dụng các hồng phúc mà chúng ta đã nhận được.

Vì vậy, ơn gọi truyền giáo này phải liên quan với việc phục vụ. Vì cuộc sống của chúng ta trên trái đất chỉ đạt đến tầm vóc viên mãn khi nó trở thành hiến dâng. Ở đây tôi xin nhắc lại rằng "sứ mệnh hiện diện trong trái tim người ta không chỉ là một phần đời tôi hay một huy hiệu mà tôi có thể cắt bỏ; nó không phải là một điều 'bổ xung' (extra) hay chỉ là một khoảnh khắc khác trong cuộc sống. Thay vào đó, nó là điều tôi không thể bứng khỏi con người tôi mà không hủy hoại chính bản thân tôi. Tôi là một sứ mệnh trên trái đất này; đó là lý do tại sao tôi ở đây trong thế giới này". Thành thử, mọi hình thức hoạt động mục vụ, đào tạo và linh đạo nên được nhìn dưới ánh sáng ơn gọi Kitô giáo của chúng ta....
Điều này mang lại giá trị lớn hơn cho mọi điều các bạn làm. Việc làm của các bạn ... là một sự công nhận lý do tại sao tôi được dựng nên, tại sao tôi lại ở đây trên trái đất và đâu là kế hoạch của Chúa dành cho đời tôi. ...
Để đáp lại ơn gọi của chúng ta, chúng ta cần phải cổ vũ và phát triển tất cả những gì chúng ta đang là....
Ơn gọi của các bạn gợi hứng cho các bạn để các bạn rút ra được những điều tốt nhất từ chính bản thân các bạn cho vinh quang của Thiên Chúa và lợi ích của người khác.
(trích Tông Huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống, 253-257.2019)

liên lạc: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
website: giadinhctc.com

------------------------------------------