SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CN 11 TN -C = CAC BÀ CAN ĐẢM LẮM Print

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA – CN 11 TN – C

Cần cho Gia đình, Nhóm, Quý chức, Hội đoàn, Phong trào...

"LÒNG TIN CỦA CHỊ ĐÃ CỨU CHỊ" (Lc 7, 50)

 * CÁC ÔNG CẦN BẮT CHƯỚC CÁC BÀ (x. Lc 8, 1- 3)

Giesu5

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ dưới sự tác động của Thánh Linh:

Bài đọc 1: Sách 2 Samuen 12:7-10; 13= Tại sao ngươi lại khinh dể Lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt Người ? (câu 9)

1/ Tôi nghĩ sao:Vua Đavít đã giết Urigia, cướp vợ ông làm vợ mình?

2/ Nhờ hành động nào Chúa tha tội cho vua Đavít ? Còn bạn thì sao?

Bài đọc 2: Galát 2:16;19-21 Để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Kitô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. (câu 16)

1/ Nhờ đâu tôi nên công chính, chứ không phải giữ là Luật. Tại sao?

2/ Nói những tai hại giữ Luật vì hình thức chứ không vì lòng mến?

3/ Định nghiã đóng đinh vào Thập giá với Chúa? Chia sẻ việc này.

Tin Mừng: Luca (7:36--;8:1-3) Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an." (câu 50)

1/ Nguời phụ nữ đã làm gì khi gặp Chúa? Điều gì giúp tôi bỏ tội lỗi?

2/ Muốn được Chúa tha thứ lỗi lầm, bạn cần làm gì trước nhan Ngài?

3/ Bí quyết nào giúp gia đình bạn luôn được bình an và hạnh phúc?

B- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn Sống tuần này:

TỘI CỦA CHỊ RẤT NHIỀU, NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC THA (c. 47)

1/ Tôi đóng đinh vào thập giá: bỏ con người độc ác, ích kỷ, đam mê.

2/ Bạn không sống theo Luật hình thức, mà sống theo Lời Đức Kitô.

C- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống với Lời Chúa:

Lạy Cha, thánh Phaolô nói: con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy; nhưng nhờ lòng tin vào Đức Kitô. Chính Chúa đã nói với người phụ nữ: Lòng tin của chị đã cứu chị. Con lắng nghe tiếng Chúa là luôn sám hối và, không giữ Luật theo hình thức bên ngoài. Con quyết noi gương Đức Maria có lòng tin tưởng vào Lời Chúa, để áp dụng vào đời sống với tha nhân..

Lời hay ý đẹp: THIÊN CHÚA BIẾN TÂM HỒN TỘI LỖI THÀNH KIỆT TÁC CỦA ÂN SỦNG./ God can transform a sin-stained soul into a masterpiece of...

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI. (Ga 3, 30)

Phó tế : GB. Maria Nguyễn Định * Mời thăm: www.ChiaseLoiChua.com