VAN HOA VA GIA ĐINH # NGUOI ME Print

Mar 26 at 9:20 PM
NGƯỜI MẸ
Linh Mục Nguyễn Công Ðoan, SJ, Việt Nam
Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Bàn tay nào đáng hôn
hơn bàn tay của MẸ
giọng nói nào dễ nghe
hơn tiếng MẸ ầu ơ.

Ðố em biết tự bao giờ,
trái tim MẸ rộng hơn bờ đại dương.
Dầu cho bão tố bốn phương,
cũng không lay nổi tình thương MẸ hiền.

Mẹ cho em ngủ bình yên,
cho em sức mạnh dong thuyền ra khơi,
cho em giữ mãi nụ cười,
dù trong giông tố hay trời tối đêm.

Mẹ là ánh sáng dịu êm,
đưa thuyền em tới tận miền bình an.

Lm Nguyễn Công Đoan, SJ

Kính chuyển

Hồng