VAN HOA VA GIA DINH # 61 = LOI ME DAY CON TRAI Print

Lời mẹ dặn con trai
vi dinh
Jan 16 at 6:21 PM

Lời mẹ dạy con trai !!!!
1.- Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con.
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó....
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
10.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.

Nghe xong, cậu con trai òa khóc. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi :
- Sao con khóc ?
- Con thương ... bố con quá. huhuhu =))))
(sưu tầm)
Lời mẹ dạy con trai !!!! 1.- Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con. 2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó. 3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó. 4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó. 5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó. 6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó. 7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến. 8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó. 9.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ. 10.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ. Nghe xong, cậu con trai òa khóc. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi : - Sao con khóc ? - Con thương ... bố con quá. huhuhu =)))) (sưu tầm)
__._,_.___