VAN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - 7 DIỀU TÔI CẦN HỌC Print

Leo Núi
Chính TrựcCông Giáo Rôma
Chính Trực
7 ĐIỀU TA CẦN HỌC SUỐT ĐỜI


Học nhận lỗi
Học bình tĩnh
Học nhẫn nhịn
Học thấu hiểu
Học buông bỏ
Học cảm thông
Học sinh tồn.
***
Mời mọi người viết thêm những điều cần học, để chúng ta cùng nhau học, nhằm hoàn thiện nhân cách chính mình.

---------------------------------------

*MÔN HỌC TÔI CẦN ĐỌC-SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA TRONG MỌI LÚC.

---------------------------------------