VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - THƠ CÁM ƠN BA Print

'nguyen thang'
CÁM ƠN BA

Cám ơn Ba, thơ con lời vụng dại
Bằng những vần đan kết lời thân thương
Ý trong thơ con luôn viết tình trường
Theo chỉ dẫn luật thơ vần Bằng Trắc

Cám ơn Ba, chỉ con lời chân thật
Dùng ý từ dễ hiểu chẳng cao siêu
Lời trong thơ mộc mạc mang ý nhiều
Mong người đọc dễ dàng gieo thương cảm

Cám ơn Ba, chỉ con lời sâu đậm
Bằng con tim nhân ái người làm thơ
Không coi thường hay viết lời vu vơ
Vì ý thơ ghi lại giòng lịch sử

Cám ơn Ba, chỉ con từng thế sự
Mượn vần thơ ghi lại kiếp lưu đày
Nơi xứ người bao hoàn cảnh hôm nay
Càng tìm hiểu ... thấu tình Ba đã dạy

Cám ơn Ba, chỉ điều hay lẽ phải
Chỉ cho con cách sống để làm người
Bao thăng trầm, thế cuộc cảnh nổi trôi
Con luôn nhớ những gì Ba dạy bảo

Nguyễn Vạn Thắng

--
************************************