VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - THƠ VỀ NGHƯỜI CHA Print

'Minh Thuy Nguyen'

Cha
( Thủ nhất thành _ Nhất vận )
Cha đã phong trần với gió mưa
Cha lo lắm việc kể bao vừa
Cha nhường trẻ nhỏ no cơm sữa
Cha nhịn gia đình đủ cháo dưa
Cha đợi sau cùng dùng thức mứa
Cha ăn phút cuối hưởng đồ bừa
Cha là mái ấm thân con dựa
Cha vẫn đương đầu chịu gió mưa
Minh Thuý (Thành Nội )

Thương Cha
Cha thật hiền hoà với chúng con
Người thề đất nước một lòng son
Bao thời mến mật tâm không nản
Mấy thuở nằm gai dạ chẳng mòn
Áo nhuộm phong sương từ cuối biển
Vai sờn bạt mạng đến đầu non
Gia đình , tổ quốc lo tròn đủ
Cha để danh đời ...hãnh diện con
Minh Thuý ( Thành Nội )


> CHA LÀM RUỘNG.
> Cha từng đợi nắng với trông mưa
> Cha đã cày sâu, cuốc bẫm vừa
> Cha phụ tá điền cùng gặt lúa
> Cha gieo hạt cải để làm dưa
> Cha về giã gạo nơi trang trại
> Cha vội phơi rơm thửa ruộng bừa
> Cha gọi cháu con đồng áng nghỉ
> Cha mừng mùa đẹp chẳng giông mưa ...
> Cao Mỵ Nhân
>
> CHA LÀM LÍNH.
> Cha là tất cả của riêng con
> Cha vẽ môi tươi những nét son
> Cha nhớ sa trường xưa khắc khoải
> Cha buồn mặt trận cũ hoang mòn
> Cha thương chiến hữu ngoài sông biển
> Cha khổ dân tình trước núi non
> Cha vẫn u hoài theo viễn mộng
> Cha từng phiền muộn phải xa con ...
> Cao Mỵ Nhân
>
> Gửi từ CAO MỴ NHÂN Yahoo
>
>> Nhân ngày Lễ Cha sắp đến, xin gởi 2 bài thơ nói về Cha. Xin mời quý vị đọc vui. Nếu có hứng
>> Hoạ lại thì xin trân trọng.
>>
>> CHA !
>>
>> Cha chính mái nhà che nắng mưa,
>>
>> Cha là sao sáng nói chi vừa.
>>
>> Cha đem hạnh phúc vì gia đạo,
>>
>> Cha giữ lòng son dẫu muối dưa.
>>
>> Cha dạy cháu con đường chính nghĩa,
>>
>> Cha lo đồng áng việc cày bừa.
>>
>> Cha là ngọn đuốc soi đường sống...
>>
>> Cha chính mái nhà che nắng mưa.
>> Liêu Xuyên
>>
>> CHA !
>>
>> Cha là nguồn sống của đời con,
>>
>> Cha dáng uy nghi dạ sắt son.
>>
>> Cha giữ đạo hằng không dối trá,
>>
>> Cha gìn nhân đức chẳng hao mòn.
>>
>> Cha dầm mưa nắng vì gia quyến,
>>
>> Cha lội núi đèo lo nước non.
>>
>> Cha quyết một lòng theo nghĩa lớn...
>>
>> Cha là nguồn sống của đời con !
>> Liêu Xuyên
>>
>> signature
>>

--------------------------------------