mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7544
mod_vvisit_counterHôm Qua8278
mod_vvisit_counterTuần Này22533
mod_vvisit_counterTuần Trước53670
mod_vvisit_counterTháng Này175148
mod_vvisit_counterTháng Trước249069
mod_vvisit_counterTất cả15512894

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

CAM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN26TN-C PDF Print E-mail


Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 5-10-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (10: 17-24)

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. - Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết". Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe .

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

Khi bắt đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, Ngài đã công bố: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15)

Chủ đề chính của Chúa Giêsu là Nước Thiên Chúa. Ngài đã giảng dạy và loan truyền Nước Thiên Chúa cho tất cả mọi người cùng với những việc làm uy quyền của ngài như chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ, nâng dậy người chết ... Mặc dù Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để dạy cho dân chúng thì đó vẫn còn là một mầu nhiệm vượt trên lý trí con người.

Nước Thiên Chúa gần đến hoặc đã đến trên trần gian. Đó là Con Thiên Chúa từ trời xuống trần gian. Ngài là một vị cứu tinh của thế giới tên là Giêsu. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa là một mầu nhiệm đã được tò bày cho thế giới nhưng nhiều người không thể biết Người.

Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe"(Lc. 10, 23-24). Các môn đệ biết Chúa Giêsu là ai. Ông Pehê-rô thưa với Chúa Giêsu: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."(Mt.16, 16))

Tuy nhiên, ông Phê-rô không biết Chúa Giê-su do bởi trí thông minh của mình mà là Chúa Cha trên trời. "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời."(Mt. 16, 17)

Các môn đệ biết, yêu mến, phục vụ Chúa Giêsu, do đó, họ sẽ vào Nước Thiên Chúa là cùng đích của họ. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: "Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời."(Lc. 10, 20)

Ý nghĩa của cuộc sống hay mục đích của cuộc đời là nhận biết, yêu thương, phục vụ và được hạnh phúc với Chúa trong Nước của Ngài mãi mãi. Để biết Chúa Giêsu, mọi người phải học cách khiêm tốn trước. Chúa Giêsu đã nói: "Chúa Cha đã mặc khải những kẻ đơn sơ."(Lc. 10, 21) Thiên Chúa đã không tỏ lộ Chúa Giêsu cho người kiêu ngạo như người biệt phái và các kinh sư như là những người thông thái và khôn ngoan.

Chúa Giêsu vẫn hiện diện trong Bí tích Thánh Thể ngày nay ở khắp mọi nơi trong Hội Thánh của Ngài. Nước Thiên Chúa vẫn là một mầu nhiệm cho tất cả các người tin và những người không tin. "Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt."(1 Cô. 13, 12)

Lạy Chúa Giêsu, xin tăng đức tin của con để con nhìn thấy Chúa nơi trần gian này và sẽ thấy Chúa như Chúa là trong sự sống đời sau.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 10-5-19

Gospel LK 10: 17-24

The seventy-two disciples returned rejoicing and said to Jesus, "Lord, even the demons are subject to us because of your name." Jesus said, "I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power 'to tread upon serpents' and scorpions and upon the full force of the enemy and nothing will harm you. Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven." At that very moment, he rejoiced in the Holy Spirit and said, "I give you praise, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him." Turning to the disciples in private he said, "Blessed are the eyes that see what you see. For I say to you, many prophets and kings desired to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it."

Reflection!

At the beginning of Jesus' public ministry, He proclaimed, "This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15) The main theme of Jesus is the Kingdom of God. He taught and preached the Kingdom of God to all people along with his mighty deeds like healing the sick, expelling demons, rising the dead... Although Jesus used many parables to teach the people the Kingdom of God, it was still a mystery beyond the human mind.

The Kingdom of God is at hand or has arrived on earth. It was the Son of God coming from heaven to the world. He is a Savior of the world named Jesus. Jesus, the Son of God is a mystery that was revealed to the world but many people could not know him.

Jesus told his disciples, "Blessed are the eyes that see what you see. For I say to you, many prophets and kings desired to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it."(Lk. 10, 23-24) It meant that his disciples know who Jesus was. Peter said to Jesus, "You are the Messiah, the Son of the living God."(Mt. 16, 16)

However, Peter did not know Jesus by his own intelligence but the heavenly Father. "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father."(Mt. 16, 17)

The disciples knew, loved, served Jesus, therefore, they would enter the Kingdom of God as their final destination. Jesus said, " Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven."(Lk. 10, 20)

The meaning of life or the purpose of life is to know, to love, to sever, and to be happy with God in his Kingdom forever. In order to know Jesus, everyone must learn to be humble first. Jesus said, " The Father has revealed them to the childlike."(Lk. 10, 21) God did not reveal Jesus to the arrogant like the Pharisee and the scribes like the learned and the wise.

Jesus is still present in the Holy Eucharist today everywhere in his Church. The Kingdom of God is still a mystery for all believers and unbelievers. "At present, we see indistinctly, as in a mirror, but then face to face."(1 Cor. 13, 12)

O, Jesus, increase my faith so I see you now in this world and will see you face to face in the next life to come.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 160