mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay511
mod_vvisit_counterHôm Qua11043
mod_vvisit_counterTuần Này49462
mod_vvisit_counterTuần Trước68630
mod_vvisit_counterTháng Này88614
mod_vvisit_counterTháng Trước248232
mod_vvisit_counterTất cả16968986

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN3PS-A PDF Print E-mail

qua1955 . Apr 30 at 7:48 PM Chia sẻ Lời Chúa -

Thứ Sáu 1-5-20 Phúc Âm Thánh Gioan 6: 52-59: CHÚA GIÊ-SU LÀ BÁNH SỰ SỐNG

Người Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Ðức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời".

*SỐNG VÀ CHIA SẺ: BÁNH SỰ SỐNG

Ðó là những điều Ðức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Caphácnaum. Suy niệm: Chúa Giêsu đã nói với người Do Thái: "Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết."(Ga. 6, 49)

Mana là lương thực từ trời xuống do Thiên Chúa ban để nuôi sống dân Dothái trong sa mạc. Chính Chúa Giêsu là bánh từ trời ban sự sống đời đời cho nhân loại Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói trực tiếp về mình và máu của ngài thậ là của ăn và nước uống được ban cho loài người. Bất cứ ai tiếp nhận Ngài sẽ được chỗi dậy vào trong ngày sau hết và vào Nước Trời để có được cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết."(Ga. 6, 54) Chúa Giêsu đã trao ban mình và máu của ngài cho con người như thế nào? Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu thánh hiến bánh và rượu thành mình và máu của Ngài. "Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em."(Lc. 22, 19-20) Nhiều phép lạ của Bí tích Thánh Thể đã xảy ra và chứng minh đó thực sự là mình và máu của Chúa Giêsu. Ở dạng bánh và rượu, mắt thường của con người không thể nhìn thấy Chúa Giêsu nhưng Ngài thực sự hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là bằng chứng về những gì Chúa Giêsu đã hứa, "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."(Mt. 28, 20) Ngài đã phán: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy."(Ga. 6, 56). Nếu tôi lãnh nhận Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, tôi sẽ bước đi với Chúa Giêsu trong suốt hành trình nơi trần gian này, và tôi chắc chắn được ở với Ngài trong Nước Trời.

Tất cả những người ngoài Công giáo đều được chào đón vào Hội thánh Công giáo để nhận Chúa Giêsu như ngài đã hứa vì ngài là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Hội thánh Công giáo có nghĩa là cho tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

-- Bible sharing - Friday 5-1-20 Gospel JN 6: 52-59 The Jews quarreled among themselves, saying, “How can this man give us his Flesh to eat?” Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, unless you eat the Flesh of the Son of Man and drink his Blood, you do not have life within you. Whoever eats my Flesh and drinks my Blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my Flesh is true food, and my Blood is true drink. Whoever eats my Flesh and drinks my Blood remains in me and I in him. Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever.” These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum. Reflection: Jesus said to the Jews, "Your ancestors ate the manna in the desert, but they died."(Jn. 6, 49) Mana is food from heaven given by God for the life of human beings. Jesus Himself is bread from heaven giving eternal life to mankind Today's Gospel, Jesus spoke directly about himself and his blood as true food and true drink given to mankind. Anyone who receives Him will be raised on the last day and enter the Kingdom of God to have an everlasting happy life. "Whoever eats my Flesh and drinks my Blood has eternal life, and I will raise him on the last day."(JN. 6, 54) How did Jesus give his flesh and blood to humans? At the Last Supper, Jesus consecrated bread and wine into his body and blood. "He took the bread, said the blessing, broke it, and gave it to them, saying, “This is my body, which will be given for you; do this in memory of me.” And likewise, the cup after they had eaten, saying, “This cup is the new covenant in my blood, which will be shed for you."(Lk. 22, 10-20) Many miracles of the Eucharist have occurred and prove that it is really the flesh and blood of Jesus. In the form of bread and wine, the human eye cannot see Jesus but he is truly present in the Eucharist. The Eucharist is proof of what Jesus promised, "Behold, I am with you always, until the end of the age.”(Mt. 28, 20) He said, "Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him."(Jn. 6, 56). If I receive Jesus in the Eucharist, I will walk with Jesus during this earthly journey, and I can certainly be with Him in the Kingdom. All non-Catholics are welcome into the Catholic Church to receive Jesus as he promised because he is the Son of God, the Savior of the world. The Catholic Church is meant for all people all over the world. Peace of Christ! Dominic Quang Hoang, a Christian. ------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 176