mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay97
mod_vvisit_counterHôm Qua4782
mod_vvisit_counterTuần Này37893
mod_vvisit_counterTuần Trước73994
mod_vvisit_counterTháng Này172869
mod_vvisit_counterTháng Trước195218
mod_vvisit_counterTất cả18752574

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU 02-10-2020 PDF Print E-mail

qua1955
Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 2-10-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu (18, 1-5; 10)

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời."

Suy niệm:

"Các thiên thần của họ ở trên trời ... Cha trên trời của con: vì người Do Thái tin rằng các thiên thần là các vị bảo vệ các quốc gia và cá nhân, xin xem Dn 10:13, 20–21; Tb 5: 4–7; 1QH 5: 20–22; là như những vị trung gian dâng những lời cầu nguyện của con người lên Thiên Chúa, xem Tb 13:12, 15. Giá trị cao cả của những người nhỏ bé thể hiện qua việc chúng được các thiên thần ở trên trời luôn hiện diện trước Thiên Chúa. "(USCCB)

Chúa Giê-su nói về những trẻ nhỏ là hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Họ bất lực để tự vệ mình. Thiên Chúa yêu thương họ và sai tất cả các thiên thần hộ mệnh để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. Tôi thích hình ảnh một thiên thần hộ mệnh đang trông chừng một đứa trẻ nhỏ đang đi qua cây cầu treo rất nguy hiểm.

Thiên Chúa tạo nên con người từ những đứa trẻ nhỏ bé ngày từ khi chúng vẫn còn trong bụng mẹ. "Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! ... Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy."(Tv 139, 13- 14ab, 16)

Chúa Giêsu phán: "Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời."(Mt. 18, 10) Trớ trêu thay, nhiều kẻ gian ác đã giết chết các hài nhi bé nhỏ. Vì ham mê quyền lực, tiền tài, danh vọng thế gian ... nhiều người Kitô hữu cũng dang từ bỏ giới luật của Thiên Chúa: "Ngươi không được giết người."(XH, 20, 13)

Mọi tín hữu phải đứng về phía Thiên Chúa và can đảm đứng lên để bênh vực những người nhỏ bé dù đó là một cuộc chiến cam go bằng mọi cách do Thiên Chúa ban cho. Những ai giữ im lặng trong trận chiến này có nghĩa là đồng lõa với những kẻ bất lương và Thiên Chúa sẽ kết án họ.

Mỗi người Kitô hữu trung thành phải là một thiên thần hộ mệnh cho những người nhỏ bé nơi thế giới này. Tại các quốc gia tự do, mỗi người Kitô hữu có thể sử dụng lá phiếu để bầu cử cho bất kỳ ai để hỗ trợ cuộc sống của tất cả những người nhỏ bé ngay cả khi còn trong bụng mẹ. Đó là quyền năng do Thiên Chúa ban cho mà mọi người Kitô hữu trung thành với đức tin có thể sử dụng bên cạnh những lời cầu nguyện và các hoạt động khác của họ.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Memorial of the Holy Guardian Angels

Bible sharing - Friday 10-2-20

Gospel MT 18: 1-5; 10

The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the Kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children,
you will not enter the Kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the Kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. "See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father."

Reflection:

"Their angels in heaven...my heavenly Father: for the Jewish belief in angels as guardians of nations and individuals, see Dn 10:13, 20–21; Tb 5:4–7; 1QH 5:20–22; as intercessors who present the prayers of human beings to God, see Tb 13:12, 15. The high worth of the little ones is indicated by their being represented before God by these heavenly beings."(USCCB)

Jesus spoke of young children who are completely dependent on their parents' love and care. They are powerless to defend themselves. God loves them and sends all guardian angels to protect them from danger. I love the image of a guardian angel watching a small child walking through a very dangerous suspension bridge.

God made man out of small children from the time they were still in the womb. "Truly you have formed my inmost being; you knit me in my mother's womb. I give you thanks that I am fearfully, wonderfully made; wonderful are your works... Your eyes saw me unformed; "(Ps. 139, 13-14ab, 16)

Jesus said, "See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father."(Mt. 18, 10) Ironically, many evildoers killed the little ones who are still in the mother's womb. Many Christians get rid of God's commandment because they are eager for worldly power, money, fame... These Christian offend God's order, "Thou shall not kill."(Ex. 20, 13)

must stand by God and stand up courageously to defend the little ones even though it is a tough battle in all ways God gives. Those who keep quiet in this battle mean complicity with dishonest people and God will condemn them.

Every faithful Christian must be a guardian angel for the little ones in this world. In free nations, every Christian can use his vote to vote for anyone to support the lives of all the little ones, even in the womb. It is a God-given power that all faithful Christians can use in addition to their prayers and other activities.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

----------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THÁNH TERESA HÀI ĐỒNG PDF Print E-mail

qua1955
Lễ Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 1-10-20

Tin Mừng theo Thánh Matthêu. (Mt. 18, 1-4): CẦN TRỞ NÊN TRẺ NHỎ

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ
Chúa Giêsu cho biết điều kiện để vào Nước thiên đàng là sự khiêm nhường. Chúa Giê-su đã dạy rằng bất cứ ai muốn vào nước thiên đàng hãy học cách khiêm nhường như trẻ nhỏ, chứ không phải là trở thành trẻ nhỏ. Tính khiêm nhường của trẻ nhỏ là gì? Đó là sự vâng lời. Con cái dựa hoàn toàn vào cha mẹ và vâng lời họ.

Sự vâng lời thể hiện sự khiêm nhường và chứng tỏ tình yêu thương chân thật. Những người khiêm nhường nhận ra sự thật của họ. Họ biết giới hạn của mình và hoàn toàn dựa vào Thiên Chúa. Vì lòng yêu thương, con cái của Thiên Chúa sẽ yêu thích thực thi những lệnh truyền của Ngài.

Những ai khiêm nhường và phụng sự Thiên Chúa nơi trần gian đất sẽ được vào Nước Trời sau cuộc đời này. Ngược lại, kẻ kiêu ngạo không vâng theo các lệnh truyền của Thiên Chúa thì sẽ không vào Nước Trời. Những gì Chúa Giêsu dạy rất rõ ràng và đơn sơ mà ai cũng có thể hiểu được. Mọi người đều có quyền tự do để lựa chọn và quyết định và sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn và quyết định của mình chứ không phải là Thiên Chúa.

"Chúa Giêsu hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu."(Ph. 2, 8-9)

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

-
Memorial of Saint Thérèse of the Child Jesus, virgin and doctor of the Church

Bible sharing - Thursday 10-1-20

Gospel MT 18: 1-4

The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the Kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the Kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the Kingdom of heaven."

Reflection:
Jesus said that the condition for entering the Kingdom of Heaven is humility. Jesus taught that anyone who wants to enter the Kingdom should learn to be humble as a child, not to become a child. What is the humility of young children? That is obedience. Children rely entirely on their parents and obey them.

Obedience demonstrates humility and demonstrates true love. The humble people realize their truth. They know their limits and rely completely on God. Out of love, God's children will love to carry out His commandments.

Those who are humble and serve God on earth will be able to enter the Kingdom after this life. On the contrary, the haughty person who disobeys God's commandments will not enter the Kingdom. What Jesus taught was so clear and simple that anyone could understand. Everyone has the freedom to choose and decide and will be held accountable for his own choices and decisions, not God.
"Jesus humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name."(Ph. 2, 8-9)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ TƯ CN26TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 30-920

Phúc Âm Thánh Luca. (9, 57-62): BỎ MỌI SỰ/QUYẾT TÂM THEO CHÚA

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa."

Suy niệm/CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC: "Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm ... Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!"(Ga 6, 2; 14) Các môn đệ đã tranh luận về việc ai sẽ ngồi trên chỗ cao trong vương quốc của Chúa Giêsu.

Mỗi người theo Chúa Giê-su vì những lý do khác nhau nhưng đều có chung một hy vọng là tốt hơn. Tuy nhiên, các môn đệ và dân chúng nghĩ về lợi ích trần gian của họ hơn là Nước Trời mà Chúa Giê-su đến để hướng dẫn họ.

Do hy vọng sai lầm, hai môn đệ buồn bã quay trở lại cuộc sống bình thường như trước. "Chúng tôi đã hy vọng rằng Người sẽ là người cứu chuộc Israel."(Lc. 24, 21) Thánh Phao-lô nói: "Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người."(1 Cr. 15, 19)

Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu đã nói về con đường đi theo ngài không dễ dàng và nhấn mạnh mạnh mẽ đến điều kiện để theo Ngài. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo."(Lc. 9, 23)

Để theo Chúa Giêsu cần có một quyết định chắc chắn hoặc có hoặc không. Chúa Giêsu sẽ từ chối bất cứ ai theo Ngài nhưng không muốn từ bỏ chính mình. "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa."(Lc. 9, 62)

"Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta."(Khải 3, 15-16) Chúa Giêsu phán rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được."(Mt. 6, 24)

Những lý do mà tôi muốn hay không muốn theo Chúa Giêsu là gì ? Hy vọng của tôi nơi Chúa Giêsu là gì? Tôi có rõ ràng mình phải làm gì nếu muốn theo Chúa Giê-su không?

Tôi có chắc chắn đưa ra quyết định của mình không? Tôi có thể nhìn thấy và xóa tan mọi chướng ngại trên con đường theo Chúa Giêsu không?

Lạy Chúa Giêsu, với ơn Chúa giúp, mỗi người có thể bước theo Chúa vào Nước Trời với Chúa.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 9-30-20

Gospel LK 9: 57-62

As Jesus and his disciples were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." And to another, he said, "Follow me." But he replied, "Lord, let me go first and bury my father." But he answered him, "Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the Kingdom of God." And another said, "I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home." Jesus answered him, "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God."

Reflection:

"A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick... When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the Prophet, the one who is to come into the world."(JN. 6, 2, 14) The disciples' argued about who would sit on a high place in the kingdom of Jesus.

Everyone who follows Jesus for different reasons has the same hope for better. However, disciples and people think more about their worldly interests than the Kingdom that Jesus came to guide them.

Due to their false hopes, the two disciples sadly returned to their previous normal lives. "We were hoping that he would be the one to redeem Israel."(Lk. 24, 21) Paul said, "If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all."(1 Cr. 15, 19)

In today's reading, Jesus spoke about the not easy path to follow and strongly emphasized the conditions for following Him. "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me."(Lk. 9, 23)

To follow Jesus requires a firm decision either yes or no. Jesus will reject anyone following Him but no denying itself. "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God."(Lk. 9, 62)

"I know your works; I know that you are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth."(Rev. 3, 15-16) "No one can serve two masters.m He will either hate one and love the other or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon."(Mt. 6, 24)

What are the reasons I want or don't want to follow Jesus? What is my hope in Jesus? Am I clear what to do if I want to follow Jesus? Am I sure to make my decision? Can I see and remove all obstacles on the path to follow Jesus?

Lord Jesus, with your grace, every person can follow You into the Kingdom with You.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN26TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 27-9-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (21, 28-32): HAI NGƯỜI CON

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA: TÔI NOI GƯƠNG NGƯỜI CON THỨ NHẤT

Chúa Giê-su kể chuyện ngụ ngôn về hai người con trai. Câu chuyện nói về tình yêu của những người con dành cho cha mình. Tình yêu thương của những người con được thể hiện qua sự vâng lời. Người con thứ nhất từ chối cha mình nhưng sau đó lại thay đổi ý để làm theo ý muốn của cha mình. Không vâng lời cha là tội bất tuân phục. Người con trai đầu tiên thay đổi ý định là thể hiện sự sám hối và vâng lời người cha.

Thiên Chúa là tình yêu và là Cha trên trời của tất cả nhân loại. Phao-lô đã nói: "Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người."(Ê-phê-sô 4, 6) Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa: "Lạy Cha chúng con ở trên trời."(Mt. 6, 9) Ai yêu mến Chúa Cha trên trời, sẽ ăn năn tội lỗi và làm theo ý Ngài sẽ được thấy Ngài ở trên trời.

Thiên Chúa là tình yêu. "Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương."(Joel 2, 13) Thiên Chúa kiên nhẫn nhưng sẽ không là mãi mãi đối với những ai cố chấp sống trong tội lỗi. Tất cả tội nhân sẽ có tương lai của họ nếu họ sám hối và vâng theo thánh ý Chúa. Chúa Giêsu nói với các thượng tế và các vị kỳ lão: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông."(Mt. 21, 31).

"Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình."(Ez. 18, 26-27)

Ngày nay Chúa Giê-su vẫn nói với mọi người rằng: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 9-27-20

Gospel MT 21: 28-32

Jesus said to the chief priests and elders of the people: "What is your opinion? A man had two sons. He came to the first and said, 'Son, go out and work in the vineyard today.' He said in reply, 'I will not, ' but afterward changed his mind and went. The man came to the other son and gave the same order. He said in reply, 'Yes, sir, 'but did not go. Which of the two did his father's will?" They answered, "The first." Jesus said to them, "Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. When John came to you in the way of righteousness, you did not believe him; but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, you did not later change your minds and believe him."

Reflection:

Jesus tells a parable of two sons. The story is about children's love for their father. The love of children is shown through obedience. The first son refused his father but then changed his mind to do his father's will. Disobedience to your father is a sin of disobedience. The first son to change his mind is to show his remorse for his sins and obey his father.

God is love and the heavenly Father of all mankind. "One God and Father of all, who is over all and through all and in all."(Ephesians 4, 6) Jesus taught us to pray to God: "Our Father who art in heaven."(Mt. 6, 9) Whoever loves the heavenly Father will repent of sins and does His will to see Him in heaven.

God is love. "Return to the LORD, your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love."(Joel 2:13) God is patient but not forever towards those who keep living in sin. All sinners will have their future if they repent and obey God's will. Jesus said to the chief priest and elders "Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you."(Mt. 21, 31)

Today, Jesus still tells people, "This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15)

"When someone virtuous turns away from virtue to commit iniquity and dies, it is because of the iniquity he committed that he must die. But if he turns from the wickedness he has committed, he does what is right and just, he shall preserve his life."(Ez. 18, 26-27)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN 25YN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 26-9-20

Tin Mừng Thánh Luca. (9, 44b - 45)

Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC

"Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời."(Lc. 9, 44)

Dù Chúa Giêsu biết các môn đệ không hiểu những gì ngài đã báo trước cho họ về kế hoạch cứu độ của ngài nhưng ngài muốn họ giữ lời ngài trong lòng họ. "Vì vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói."(Ga. 2, 22).

Các môn đệ không hiểu lời Chúa Giê-su báo trước cho họ về kế hoạch cứu rỗi của ngài vì họ đã đặt niềm hy vọng sai lầm vào Ngài. Họ mong đợi Chúa Giê-su đến để khôi phục lại vương quốc ít-ra-en (TĐCV. 1, 6).

Lời của Chúa Giê-su là sự thật và lời của ngài sẽ hướng dẫn những người khiêm nhường biết từ bỏ ý riêng để đến Nước Trời sau cuộc sống trần gian này. Cuộc đời của mỗi người là một cuộc hành trình về Nước Trời. Lời của Chúa Giê-su là điều quan trọng nhất cần phải có và đừng bao giờ quên lời Người.

Khi đọc hay nghe Lời Chủa, tôi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần giúp tôi biết lắng nghe, hiểu biết, yêu mến, sống và chia sẻ lời Chúa. Bằng cách này, tôi ghi nhớ lời của Chúa Giê-su trong tâm trí và trái tim mình, đồng thời suy niệm và cầu nguyện với lời của Chúa.

Mẹ Maria là một tấm gương tốt cho các Kitô hữu. Sau khi nghe lời Chúa Giêsu nói, mẹ Maria không hiểu nhưng Mẹ đã hằng ghi nhớ tất cả những lời ấy trong lòng.(Lc. 2, 50)

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 9-26-20

Gospel LK 9: 44b - 45

While they were all amazed at his every deed, Jesus said to his disciples, "Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men." But they did not understand this saying; its meaning was hidden from them so that they should not understand it, and they were afraid to ask him about this saying.

Reflection:

"Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men."(Lk. 9, 44) Although Jesus knew his disciples did not understand what he foretold them about his saving plan, he wanted them to keep his word in their hearts. "Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the scripture and the word Jesus had spoken."(Jn. 2, 22)

The disciples did not understand what Jesus foretold them about his saving plan because they had their wrong hope in Jesus. They expected Jesus came to restore the kingdom of Israel (Act 1, 6)

Jesus' words are true, and his words will guide humble ones to give up their own will to come to Kingdom after this earthly life. Everyone's life is a Kingdom journey. Jesus' words are the most important thing to have and never forget his words.

When I read or listen to the Word of God, I pray to the Holy Spirit to help me listen, understand, love, live, and share the word of God. In this way, I should have Jesus's word in my mind and my heart and meditate and pray with his word.

When I read the Bible, I prayed to the Holy Spirit to help me listen, understand, love, live, and share God's word. In this way, I keep Jesus' words in mind and heart, and meditate and pray with God's word.

Mary is a good example for Christians. Mary did not understand after hearing what Jesus said, but she "kept all these things in her heart."(Lc. 2, 50)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian

---------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 196