mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay314
mod_vvisit_counterHôm Qua13697
mod_vvisit_counterTuần Này314
mod_vvisit_counterTuần Trước81462
mod_vvisit_counterTháng Này60913
mod_vvisit_counterTháng Trước295164
mod_vvisit_counterTất cả19167459

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC THỨ BA CN32TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 10-11-20

Phúc Âm Thánh Luca. (17, 7-10): CHÚNG TÔI CHỈ LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: "Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa", mà trái lại không bảo nó rằng: "Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống"? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. "Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm."

Suy niệm/CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: CẦN KHIÊM TỐN TRƯỚC VÀ SAU KHI PHỤC VỤ THA NHÂN.

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và ở trong người ấy, sẽ sinh nhiều trái vì không có Thầy, anh em không làm được gì." (Ga 15, 5) Chúng ta có thể làm gì hoặc những gì chúng ta có là ơn Chúa. Phụng sự Thiên Chúa là một niềm hạnh phúc. Phụng sự Thiên Chúa là mong được đáp lại tình yêu bao la của Ngài nhiều như có thể và đó cũng là một nghĩa vụ của tình yêu.

Thiên Chúa là tình yêu. Ngài phục vụ con người qua việc sai Con Một là Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu họ thoát khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu đã đến để phục vụ như lời Ngài đã nói: "Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."(Mt. 20, 28) Vì tình yêu, Chúa Giêsu, đã phục vụ con người hoàn toàn qua việc hiến dâng mạng sống của mình trên thập giá, chứ không phải giống như người đầy tớ phục vụ người chủ trong bài Tin Mừng hôm nay.

Người Kitô hữu yêu mến và phục vụ Chúa Giê-su sẽ tốt lành như thế nào? Chúa Giêsu phán: "Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."(Ga. 12, 26) Làm sao mọi người có thể phục vụ Chúa Giêsu? Mọi người nên phục vụ những người bé mọn chung quanh. Chúa Giêsu nói: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."(Mt. 25, 40)

Nói thì dễ hơn làm. Tuy nhiên, mọi sự nên bắt đầu bằng tình yêu. Thánh Augustinô đã nói: "Hãy yêu đi rồi làm những gì bạn muốn làm".

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 11-10-20

Gospel LK 17: 7-10

Jesus said to the Apostles: "Who among you would say to your servant who has just come in from plowing or tending sheep in the field, 'Come here immediately and take your place at table'? Would he not rather say to him, 'Prepare something for me to eat. Put on your apron and wait on me while I eat and drink. You may eat and drink when I am finished'? Is he grateful to that servant because he did what was commanded? So should it be with you? When you have done all you have been commanded, say, 'We are unprofitable servants; we have done what we were obliged to do.'"

Reflection:

Jesus said to the disciples, "I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit because without me you can do nothing."(Jn. 15, 5) What we can do or what we have is God's grace. Serving God is happiness. Serving God is hoping to respond to his immense love as much as possible and it is also a duty of love.

God is love. He served people by sending his only Son, Jesus, who came into the world to save them from sin. Jesus came to serve as He said, "Just so, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."(Mt. 20, 28) Out of love, Jesus served man completely by giving his life on the cross, not like the servant serving the master in today's Gospel.

How good will Christians love and serve Jesus? Jesus said, "Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me."(Jn. 12, 26) How can everyone serve Jesus? Everyone should serve the least ones around. Jesus said, "Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me."(Mt. 25, 40)

Talk is easier than do. However, everything should begin with love. St. Augustine said, "Love then do what you want to do."

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN32TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 9-11-20

Phúc Âm Thánh Gioan. (2, 13-22): ĐỪNG LÀM NHÀ CHA TA THÀNH NƠI BUÔN BÁN !

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Suy niệm/CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: NHÀ THỜ TÂM HỒN BẠN VÀ TÔI ?

Chúa Giêsu phán với những người lợi dụng đền thờ Giê-ru-sa-lem để mưu tìm tư lợi: "Đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán."(Ga. 2, 16) Đền thờ Giê-ru-sa-lem được gọi là Nhà Chúa, nơi Ngài ngự trong đó và con cái của Ngài có thể đến thờ phượng và cầu nguyện với Ngài. Đó là một nơi linh thiêng và mọi người phải thể hiện sự tôn kính nhất đối với Thiên Chúa.

Những người Công giáo phải tin rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể trong nhà thờ và phải thể hiện sự tôn kính nhất đối với Ngài qua cử chỉ, cách cư xử, ngay cả cách ăn mặc cho phù hợp. Đó là một nơi linh thiêng, nơi mọi người có thể được mời đến để thờ phượng và cầu nguyện với Chúa Giêsu. Nhà thờ là nơi thánh để dân Chúa đến tham dự việc cử hành hy lễ tạ ơn dâng lên Chúa Cha trên trời.

"Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng."(Mt. 11, 28) Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy đến cầu nguyện với Người nơi Bí tích Thánh Thể với lòng thành tâm và khiêm nhường.

Ngoài ra, giống như Chúa Giê-su, tất cả BẠN VÀ TÔI hãy can đảm bảo vệ nhà thờ THỂ XÁC VÀ TÂM HỒN CỦA MÌNH bằng sự ngăn chặn những kẻ xấu đến làm điều xấu.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 11-9-20

Gospel JN 2: 13-22

Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money-changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money-changers and overturned their tables, and to those who sold doves he said, "Take these out of here, and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, Zeal for your house will consume me. At this, the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple and in three days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for forty-six years, and you will raise it up in three days?" But he was speaking about the temple of his Body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken.

Reflection:

Jesus said to those who took advantage of the temple of Jerusalem to find self-interest: "Stop making my Father's house a marketplace."(Jn. 2, 16) The temple of Jerusalem can be called a house of God where He dwells in it and His children can come to worship and pray to Him. It is a holy place and everyone must show the most respect to God and His house.

Catholics must believe that Jesus is truly present in the Eucharist in the church and must show the greatest respect for him through gestures, manners, and even dress appropriately. It is a sacred place where people can be invited to worship and pray to Jesus. The church is a holy place for God's people to participate in the celebration of the thanksgiving sacrifice offered to the Father in heaven.

"Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest."(Mt. 11, 28) Jesus invites everyone to come to him in the sacrament. The Eucharist with sincerity and humility. In addition, like Jesus, all members of the church should be courageous in protecting the church by preventing bad people from doing bad things.
Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN31TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 7-11-20

Phúc Âm Thánh Luca. (16, 9-15): BIẾT DÙNG TIỀN CỦA

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con. "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: "Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa."

Suy niệm/TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời."(Lc. 16, 9)

Ông Giakêu, người thu thuế chính và cũng là một người giàu có, thưa với Chúa Giê-su rằng: "Này Chúa, một nửa tài sản của con, con sẽ chia cho người nghèo, và nếu con moi tiền của ai, con sẽ trả lại gấp bốn lần. Chúa Giêsu nói với anh ta: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.

Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."(Lc. 19, 8-10) Ông là người bất lương trước đây nhưng nay đã là người lương thiện. Tuy là một tội nhân nhưng ông vẫn có tương lai khi biết hoán cải cuộc đời.

Ông Giakêu đã thể hiện lòng trung thành của mình với Thiên Chúa bằng cách biến đổi cuộc sống của mình thoát khỏi đam mê của cải bất lương. Vì vậy, ông đã được đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được."(Lc. 16, 13)

Mỗi Kitô hữu nên ý thức về đam mê tiền bạc vì "Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé."(1 Tm. 6 10) Họ phải luôn biết nương tựa vào tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Họ nên sử dụng tiền của một cách khôn ngoan để phục vụ những người bé mọn hơn là sống ích kỷ.

Con người là sai lầm! Tuy nhiên, Thiên Chúa là tình yêu và luôn chờ đợi các tội nhân còn lòng trung thành và hướng cuộc sống của họ về với Ngài. Đừng kiêu ngạo và mù quáng để rồi tự biện minh cho mình như những người Pharisêu đã làm, nhưng hãy tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa đã cứu chúng ta bằng máu châu báu của Chúa Giêsu đổ ra trên thập tự giá để tẩy xóa sạch tội lỗi của chúng ta.

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 11-7-20

Gospel LK 16: 9-15

Jesus said to his disciples: "I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth so that when it fails, you will be welcomed into eternal dwellings. The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones, and the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones. If, therefore, you are not trustworthy with dishonest wealth, who will trust you with true wealth? If you are not trustworthy with what belongs to another, who will give you what is yours? No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon." The Pharisees, who loved money, heard all these things and sneered at him. And he said to them, "You justify yourselves in the sight of others, but God knows your hearts; for what is of human esteem is an abomination in the sight of God."

Reflection:

Jesus said to his disciples: "I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth so that when it fails, you will be welcomed into eternal dwellings."(Lk 16, 9) Zacchaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man, said to Jesus, "Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone I shall repay it four times over. And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house because this man too is a descendant of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save what was lost."(Lk. 19, 8) He was a dishonest man before but now an honest man. Although he is a sinner, he still has a future when he can convert his life.

He showed his loyalty to God by transforming his life from a love of dishonesty. Thus, he received God's salvation. Jesus said, "No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon."(Lk. 16, 13)

Every Christian should be conscious of a love for money because "For the love of money is the root of all evils, and some people in their desire for it have strayed from the faith and have pierced themselves with many pains."(1 Tm. 6, 10) They must always rely on His love and care. They should wisely use their money to serve the little ones rather than live selfishly.

To human is to err! However, God is love and always waits for all faithful sinners and directs their lives towards Him. Do not be arrogant and blind then justify ourselves as the Pharisees did but trust in the love and power of God that saved us with the precious blood of Jesus poured out on the cross to wash away their sins.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LI -CHA NINH- CN32TN-A PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa
Chúa Nhật XXXII Thưừng Niên năm A
Ngày 8 tháng 11, 2020
5 Cô khôn ngoan và 5 Cô khờ dại
Suy Niệm 1- 5 trinh nữ khôn ngoan
5 cô khôn ngoan thì đã mang đèn, lại mang dầu thêm Cho nên các cô đủ dầu để vào phòng tiệc cưới.
Người khôn ngoan thì luôn ý tứ chuẩn bị đề phòng. Người đầy tớ khôn ngoan thì chông đèn đợi chủ từ tiệc cưới trở về vào bất cứ lúc nào, chủ sẽ dọn bàn ăn, đặt chúng ngồi ăn, và chủ sẽ đi lại hầu hạ chúng. Người khôn ngoan không cậy trông vào kho lẫm đầy ắp hoa mầu. Người khôn ngoan khong 'bóc ngắn cắn dài', mà biết làm 2 đồng thì ăn một, để dành một cho những khi bão tuyết hay đau ốm không đi làm được. Người khôn ngoan biết quân trường đổ mồ hôi, thì chiến trường bớt đổ máu.Người cầm quân khôn ngoan không ngủ quên trên chiến thắng, mà sau mỗi lần thắng, biết đề phòng khỏi bị đánh úp hôm sau.Người khôn ngoan biết "trẻ bất học lão hà vi". Họ biết trẻ không chịu học thì lúc già đi khổ thôi. Người khôn ngoan biết quá khứ là bài học, hiện tại là chuẩn bị cho tương lai.Muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh.
Tóm lại, người khôn ngoan luôn biết chuẩn bị và đề phòng.
Suy Niệm 2 – 5 Cô khờ dại
5 cô khờ dại trong Phúc Âm hôm nay, chỉ vì không đem dầu phòng hờ, mà không được vào phòngtiệc cưới. Chúng ta cũng có nhiều cái khờ dại không kém.
Người đi du lịch mà không đem theo những vật dụng như thuốc men, cái lược, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, đôi dép đi trong phòng, cái áo mưa, cây dù che nắng... thì đến lúc cần, chúng ta sẽ rơi vào tình huống hết sức bấn bó khó chịu. Người học sinh đi học về mà không ưu tiên làm bài homeworks ngay, sẽ lúng túng khi đến giờ đi học. Người mẹ không chuẩn bị thức ăn cho chồng đi làm, cho con đi học, thì buổi sáng hôm sau sẽ hết sức lật đật....
Cái gì có thể làm hôm nay, chớ để đến mai. Máy bay không quân ngày nay người ta còn có thể tiếp xăng trên không trung, nếu không, máy bay có thể không rớt giữa chiến trận, mà rớt trên đường về vì cạn xăng!
Những rủi ro thường xẩy ra hàng ngày trong cuộc sống. Nếu chúng ta không chuẩn bị cho mình trở nên con người có nhân cách, có đức độ, e cái "sôi hỏng bỏng không" thế nào cũng xẩy đến.
Con Người là Chúa sẽ đến vào chính lúc chúng ta không ngờ. Nếu chúng ta không chuẩn bị cho cái giờ bất ngờ ấy, chúng ta sẽ trả lời thế nào?, lúc chúng ta phải đối diện trước tòa án cuối cùng ấy?
Anh em dã sẵn sàng chưa? Canh bạc cuối cùng đó. Người đã sẵn sàng, thì không bao giờ sẽ bị bất ngờ.
Lm Nguyễn An Ninh

------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN31TN-A PDF Print E-mail

qua1955
ĂN NUỐT Lời Chúa - Thứ Sáu 6-11-20

Phúc Âm Thánh Luca. (16, 1-8): CON CÁI ĐỜI NÀY KHÔN HƠN CON CÀI SỰ SÁNG

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: "Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa". Người quản lý thầm nghĩ rằng: "Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ". "Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: "Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi". Rồi anh hỏi người khác rằng: "Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm giạ lúa miến". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi." "Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng."

Suy niệm/TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

Một trong những người anh em của tôi nói rằng những người khôn ngoan thường biết nghĩ đến mục tiêu cuối cùng của cuộc đời họ. Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu nói với một người quản lý bất trung rằng anh ta biết cách chuẩn bị cách khôn ngoan cho tương lai của mình. Trớ trêu thay, nhiều người Kitô hữu không quan tâm nhiều đến đời sau của họ vì những lý do khác nhau.

Người quản lý bất trung đã thể hiện tình yêu của mình đối với việc giúp đỡ người khác đang cần để đảm bảo tương lai của mình. Chúa Giêsu dạy người Kitô hữu nên yêu thương và phục vụ những người bé mọn chung quanh mình để họ được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cũng kể chuyện ngụ ngôn về người đàn ông giàu có và Laradô. Người giàu là kẻ ngu ngốc. Anh ta đã không thể hiện tình yêu của mình với Laradô là người đang đau khổ trước cổng nhà anh ta hàng ngày. Sau khi chết, người đàn ông giàu có bị vào hỏa ngục đời đời (Lc. 16, 19-31).

Những con cái của ánh sáng nên biết những gì họ phải làm để chuẩn bị cho sự sống đời đời. Một lần nữa, Chúa Giêsu dạy là hãy yêu thương và phục vụ những anh chị em bé mọn ở bên cạnh mình.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 11-6-20

Gospel LK 16:1-8

Jesus said to his disciples, "A rich man had a steward who was reported to him for squandering his property. He summoned him and said, 'What is this I hear about you? Prepare a full account of your stewardship, because you can no longer be my steward.' The steward said to himself, 'What shall I do, now that my master is taking the position of steward away from me? I am not strong enough to dig and I am ashamed to beg. I know what I shall do so that, when I am removed from the stewardship, they may welcome me into their homes.' He called in his master's debtors one by one. To the first, he said, 'How much do you owe my master?' He replied, 'One hundred measures of olive oil.' He said to him, 'Here is your promissory note. Sit down and quickly write one for fifty.' Then to another, he said, 'And you, how much do you owe?' He replied, 'One hundred measures of wheat.' He said to him, 'Here is your promissory note; write one for eighty.' And the master commended that dishonest steward for acting prudently. For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than the children of light."

Reflection:

One of my brothers said, "The wise people used to thinks of their final goal of life." Jesus told a dishonest steward in the parable that he knew how to prepare prudently for his future. Ironically, many Christians do not concern much for their next life due to different reasons.

The dishonest steward showed his love for helping others in need to secure his future. Jesus taught Christians should love and serve the least ones so they might inherit the Kingdom of God.

Jesus also told the parable of the rich man and Larazus. The rich man is a foolish one. He did show his love for Larazus who suffered at the gate of his house. After death, the rich man ended up in eternal hell (Lk. 16, 19-31).

The children of light should know what they must do to prepare for eternal life. Again, love and serve the least brothers and sister around was taught by Jesus.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 199