mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay714
mod_vvisit_counterHôm Qua13697
mod_vvisit_counterTuần Này714
mod_vvisit_counterTuần Trước81462
mod_vvisit_counterTháng Này61313
mod_vvisit_counterTháng Trước295164
mod_vvisit_counterTất cả19167859

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHA NINH - CN33TN-A PDF Print E-mail

Phúc Âm Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A
Ngày 22 Tháng 11 Năm 2020
Đức Giêsu KITÔ VUA Vũ Trụ
Mt: 25:31-46
Các Ngươi Đã Chẳng giúp Đỡ Ta


Khi ấy, những người đứng bên tả cãi lại rằng: Có baogiờ chúng tôi thấy Chúa đói khát, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa mìnhtrần, yếu đau hay ở tù, mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu?
- Người đáp lại: Tất cả những gì các ngươi đã không làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy, Các ngươi hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã sắp sẵn cho các ngươi!
- Đấy rõ ràng là lời tuyên án. Dứt khoát là một hình phạt, chứ không phải là một lời đe dọa.
- Vậy có bao giờ tôi đã ngoảnh mặt làm ngơ trước một người anh em đang trằn trọc trong đau khổ, mà tôi không hề bận tâm tìm cách nào để giúp một bàn tay?
- Có khi nào tôi thấy người hàng xóm trong căn nhà lụp xụp, con cái nheo nhóc, đau không ốm dám đi nhà thương bác sĩ, mà tôi không hề động tâm chạy quaxem họ có cần gì không?
- Có bao giờ tôi để tâm đến lời của Chúa: Mỗi lần tôi từ chối không giúp đỡ một trong những người anh em bé mọn nhất, người anh em đau khổ nhất , bị bỏ quên nhất, là ngươi đã từ chối không giúp cho chính Ta vậy


- Anh em đừng làm cho người khác cái mà chính anh em không muốn người khác làm cho anh em.
- Ngược lại anh em hãy làm cho người khác điều mà anh em muốn người ta làm cho mình.
Linh Mục Nguyễn An Ninh

------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ TƯ CN33TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 18-11-20

Phúc Âm Thánh Luca (19, 11-28)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng: "Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: "Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về". Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: "Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi". Ðược phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. "Người thứ nhất đến và thưa: "Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén". Nhà vua bảo: "Ðược, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành". Người thứ hai đến thưa: "Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén". Nhà vua đáp: "Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành." Người thứ ba đến thưa: "Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo". Vua phán rằng: "Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời." Vua liền bảo những người đứng đó rằng: "Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén". Họ tâu rằng: "Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi". Vua đáp: "Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta". Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.

Suy niệm/CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Ngay từ khi bắt đầu sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã công bố, "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15) Nước Thiên Chúa đã đến vì Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã đến trong thế gian.

Tuy nhiên, Nước Thiên Chúa đã tiến triển theo các giai đoạn khác nhau. Giai đoạn cuối cùng sẽ đến khi Chúa Giêsu trở lại vào ngày phán xét cuối cùng. Vào ngày đó, ai yêu thương và phục vụ những anh chị em bé mọn sẽ được thưởng trong Nước Thiên Chúa. Bất cứ ai chống lại Thiên Chúa và không vâng theo lời của Chúa Giêsu sẽ bị trừng phạt trong hỏa ngục đời đời vì họ không yêu thương và phục vụ những người cần đến họ.

Thiên Chúa ban cho mỗi người những ân sủng khác nhau tùy theo ý muốn của Ngài. Làm thế nào để tạ ơn Thiên Chúa qua tình yêu thương và phục vụ của họ để đáp lại tình yêu thương của Ngài sẽ tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Phần thưởng hoặc hình phạt cũng sẽ phụ thuộc vào đó.

Thiên Chúa biết sự yếu đuối của con người; tuy nhiên, mọi người phải cố gắng hết sức mình. Đừng lười biếng và không làm gì cả vì nó phản bội tình yêu của Chúa để rồi mất Nước Thiên Chúa mãi mãi.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 11-18-20

Gospel LK 19: 11-28

While people were listening to Jesus speak, he proceeded to tell a parable because he was near Jerusalem and they thought that the Kingdom of God would appear there immediately. So he said, "A nobleman went off to a distant country to obtain the kingship for himself and then to return. He called ten of his servants and gave them ten gold coins and told them, 'Engage in trade with these until I return.' His fellow citizens, however, despised him and sent a delegation after him to announce, 'We do not want this man to be our king.' But when he returned after obtaining the kingship, he had the servants called, to whom he had given the money, to learn what they had gained by trading. The first came forward and said, 'Sir, your gold coin has earned ten additional ones.' He replied, 'Well done, good servant! You have been faithful in this very small matter; take charge of ten cities.' Then the second came and reported, 'Your gold coin, sir, has earned five more.' And to this servant too he said, 'You, take charge of five cities.' Then the other servant came and said, 'Sir, here is your gold coin; I kept it stored away in a handkerchief, for I was afraid of you because you are a demanding man; you take up what you did not lay down and you harvest what you did not plant.' He said to him, 'With your own words I shall condemn you, you wicked servant. You knew I was a demanding man, taking up what I did not lay down and harvesting what I did not plant; why did you not put my money in a bank? Then on my return, I would have collected it with interest.' And to those standing by he said, 'Take the gold coin from him and give it to the servant who has ten.' But they said to him, 'Sir, he has ten gold coins.' He replied, 'I tell you, to everyone who has, more will be given, but from the one who has not, even what he has will be taken away. Now as for those enemies of mine who did not want me as their king, bring them here and slay them before me.'" After he had said this, he proceeded on his journey up to Jerusalem.

Reflection:

From the very beginning of his ministry, Jesus proclaimed, "This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15) The kingdom of God has come because Jesus is the son of God who came into the world.

However, the Kingdom of God has progressed in different stages. The final stage will come when Jesus returns on the day of the final judgment. On that day, those who love and serve these little brothers and sisters will be rewarded in the Kingdom of God. Anyone who rebels against God and disobeys Jesus' word will be punished in eternal hell because they do not love and serve those who need them.

God has given each person different graces according to his will. How to give thanks to God through their love and service in return for His love will depend on each individual. The reward or punishment will also depend on that.

God knows man's weakness; However, everyone must try their best. Do not be lazy and do nothing because it betrays God's love and then loses the Kingdom of God forever.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN33TN-A PDF Print E-mail

qua1955
CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa - Thứ Ba 17-11-20

Tin Mừng Thánh Luca. (19, 1-10): ÔNG GIA-KÊU QUYẾT TÂM TÌM GẶP ĐƯỢC CHÚA.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi". Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất."

Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ: ÔNG GIA-KÊU ĐÃ ĐƯỢC TÁI SINH

Khi bắt đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, Ngài đã công bố, "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15) Ông Giakêu là người đáp lại lời Chúa Giêsu đã loan truyền. Ông đã thay đổi cuộc đời và tin Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ."(Lc. 19, 9)

Ngược lại với một người đàn ông giàu có và La-da-rô ở trong một dụ ngôn khác (Lc. 16, 19-31), người giàu có đã không yêu thương La-da-rô là một người nghèo và bệnh tật ở cổng nhà mỗi ngày. Cuối cùng, một người giàu sống ích kỷ đã sa vào hỏa ngục.

Không có Chúa Giêsu thì không có sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Tuy nhiên, để nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thì tất cả tội nhân phải sám hối tội lỗi và tin nhận Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, và Đấng Cứu Thế.

Bài Tin Mừng hôm nay có giúp mỗi người biết suy nghĩ về phần rỗi của mình không? Đừng chần chừ sám hối tội lỗi hay bỏ qua lời Chúa Giêsu vì Ngài đã phán: "Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."(Mt. 24, 44)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu!

--

Bible sharing - Tuesday 11-17-20

Gospel LK 19: 1-10

At that time Jesus came to Jericho and intended to pass through the town. Now a man there named Zacchaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man, was seeking to see who Jesus was; but he could not see him because of the crowd, for he was short in stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus, who was about to pass that way. When he reached the place, Jesus looked up and said, "Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house." And he came down quickly and received him with joy. When they saw this, they began to grumble, saying, "He has gone to stay at the house of a sinner." But Zacchaeus stood there and said to the Lord, "Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone I shall repay it four times over." And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house because this man too is a descendant of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save what was lost."

Reflection:

At the beginning of Jesus' public ministry, He proclaimed, "This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15) Zacchaeus is a man who replied to Jesus proclaiming. Zacchaeus changed his life and believed in Jesus. Jesus said, "Today salvation has come to this house."(Lk. 19, 9)

On the contrary to a rich man and Lazarus parable, a rich man did not love Lazarus a poor and sick man at the gate of his house every day. Finally, a rich man who selfishly lived went to hell.

Without Jesus, there is no salvation of God. However, to receive God's salvation, all sinners must repent of sins and believe in Jesus, the Son of God, and a Savior of the world.

Does today's Gospel make everyone think it over their salvation? Do not delay to repent of sins or ignore Jesus' word because He said, "So too, you also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come."(Mt, 24, 44)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian!

-------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN33TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 16-11-20

CẢM NGHIỆM SỐNG Phúc Âm Thánh Luca (18, 35-43): NGƯỜI MÙ TIN TƯỞNG VÀO CHÚA

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: "Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Anh thưa: "Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy". Chúa Giêsu bảo anh: "Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

Suy niệm: SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Người mù tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế có thể chữa lành cho anh ta. Anh đã can đảm mạnh mẽ để đối đầu với đám đông cố gắng ngăn cản anh kêu gọi Chúa Giêsu. Anh ta không bỏ cuộc mà gọi Chúa Giêsu đến hai lần.

Đến với Chúa Giêsu không dễ dàng vì Satan và con cái thế gian, ngay cả đam mê thế gian cũng luôn muốn ngăn cản tất cả mọi người. Ai muốn được Chúa Giêsu cứu rỗi thì phải có đức tin mạnh mẽ và can đảm.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa có thể dùng lời nói để chữa lành người mù và cũng khiến dân chúng ca tụng Thiên Chúa khi họ đã chứng kiến quyền năng của Chúa Giêsu.

Nhiều người Kitô hữu ở các nơi trên thế giới vẫn chiến đấu chống lại quỉ Satan và con cái của bóng tối để gìn giữ đức tin của mình. Vì không có đức tin mạnh mẽ, nhiều người đã đánh mất Chúa Giêsu và gây nguy hiểm cho linh hồn của họ.

Cũng như các thánh Tông đồ, mỗi người cũng cầu xin Chúa Giêsu, "Lạy Chúa Giêsu! Xin tăng lòng tin cho chúng con."(Lc. 17, 5)

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.
Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

-

Bible sharing - Monday 11-16-20

Gospel LK 18: 35-43

As Jesus approached Jericho a blind man was sitting by the roadside begging, and hearing a crowd going by, he inquired what was happening. They told him, "Jesus of Nazareth is passing by." He shouted, "Jesus, Son of David, have pity on me!" The people walking in front rebuked him, telling him to be silent, but he kept calling out all the more, "Son of David, have pity on me!" Then Jesus stopped and ordered that he be brought to him; and when he came near, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" He replied, "Lord, please let me see." Jesus told him, "Have sight; your faith has saved you." He immediately received his sight and followed him, giving glory to God. When they saw this, all the people gave praise to God.

Reflection:

A blind man believed that Jesus was the Savior who could heal him. He had strong courage to confront the crowd trying to prevent him from calling on Jesus. He did not give up but called Jesus twice.

Coming to Jesus is not easy because Satan and the children of the world, even love for the world always want to prevent everyone. Whoever wants to be saved by Jesus must have strong faith and courage.

Jesus is the Son of God who can heal the blind with words and also cause people to praise God when they have witnessed the power of Jesus.

Many Christians in all parts of the world still fight Satan and children of darkness to preserve their faith. Without strong faith, many people lost Jesus and endanger their souls.

Like the Apostles, each one prayed to Jesus, "Lord Jesus! Increase our faith" (Lk. 17, 5).

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN33TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 15-11-20

CẢM NGHIỆM SỐNG Phúc Âm Thánh Mátthêu. (25, 14-15, 19-21): SỐNG DỤ NGÔN NÉN BẠC

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi. "Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác."

Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy về bốn điều sau cùng của mỗi người là chết, phán xét, thiên đàng và địa ngục. Thiên Chúa tạo ra tất cả con người trên thế giới này và ban cho mỗi người tài năng khác nhau theo ý muốn của Ngài.

Một lúc nào đó, cuộc đời mỗi người sẽ kết thúc và sau đó thì mỗi người sẽ phải đối diện với sự phán xét của Chúa Giêsu. Mỗi người có được vào Nước Trời hay không hay phải bị đưa vào hỏa ngục đời đời thì sẽ tùy thuộc vào cách quản lý tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho.

Ai phụng sự Thiên Chúa theo tài năng nhận được sẽ đến để chia sẻ niềm vui của Ngài. Nếu không làm gì, người đó sẽ bị ném xuống hỏa ngục đời đời là nơi sẽ có tiếng than khóc và nghiến răng.

Làm thế nào để mọi người có thể phụng sự Thiên Chúa? Yêu thương và phục vụ những người bé mọn chung quanh mình. Điều này được nói trong Phúc Âm thánh Mátthêu 25, 31-46. Đây có thể được gọi là những công việc của lòng thương xót.

*MỜI QUÝ BẠN ĐỌC VÀ SỐNG KINH:

Thương người có mười bốn mối

*Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
Thứ hai: Cho kẻ khát uống
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

*Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dể ta
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 11-15-20

Gospel MT 25: 14-15, 19-21

Jesus told his disciples this parable: "A man going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave five talents; to another, two; to a third, one-- to each according to his ability. Then he went away. "After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. The one who had received five talents came forward bringing the additional five. He said, 'Master, you gave me five talents. See, I have made five more.' His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy.'"

Reflection:

In today's Gospel, Jesus taught about the last four things of each person: death, judgment, heaven, and hell. God created all human beings in this world and gave each person different talents according to His will.

At some point, each person's life will end and then each person will be faced with the judgment of Jesus. Whether or not each person can enter the Kingdom or be put into eternal hell will depend on the talent management God has given him.

Those who serve God according to the talent they receive will come to share his joy. If he does nothing, he will be thrown into eternal hell where the cry and teeth will be gritted.

How can people serve God? Love and serve the little ones around you. This is stated in the Gospel of Matthew 25, 31-46. These can be called works of mercy. There are Corporal Works of Mercy as the followings:

To feed the hungry.
To give water to the thirsty.
To clothe the naked.
To shelter the homeless.
To visit the sick.
To visit the imprisoned, or ransom the captive.
To bury the dead.

Seven spiritual works of mercy:

To instruct the ignorant.
To counsel the doubtful.
To admonish the sinner.
To bear wrongs patiently.
To forgive offenses willingly.
To comfort the afflicted.
To pray for the living and the dead.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian!

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 199