mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay371
mod_vvisit_counterHôm Qua5685
mod_vvisit_counterTuần Này29648
mod_vvisit_counterTuần Trước23895
mod_vvisit_counterTháng Này23227
mod_vvisit_counterTháng Trước142348
mod_vvisit_counterTất cả16655367

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ TƯ CN4MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 25-3-20

   LỄ TRUYỀN TIN ĐỨC MẸ

Phúc Âm Thánh Luca. (1: 26-38): NÀY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: TÔI NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ LUÔN XƯNG MÌNH LÀ TÔI TỚ-NỮ TỲ-ĐẦY TỚ

Vì Adam và Eva sa ngã vào tội lỗi do không vâng phục và chống lại thánh ý của Thiên Chúa, những đau khổ và cái chết đã đến trong thế giới. Thiên Chúa vẫn yêu thương con người do ngài tạo nên theo hình ảnh của ngài. Thiên Chúa đã có chương trình cứu rỗi để cứu con người thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi và quyền lực của hoả ngục đời đời. Thiên Chúa đã sai Con Một đến trong thế gian để mang ơn cứu độ của Ngài đến cho họ.

Mẹ Maria đã đóng một vai trò quan trọng kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Mẹ được chọn làm mẹ của Con Thiên Chúa. Tuy nhiên, để bắt đầu kế hoạch cứu rỗi của ngài, Thiên Chúa đã sai thiên thần của ngài đến với Mẹ Maria và đưa ra một loan báo cho mẹ. Tuy nhiên, Thiên Chúa tôn trọng ý chí tự do của mẹ Maria và vẫn chờ đợi quyết định của mẹ về lời loan tin của sứ thần.

Đó là một khoảnh khắc mà toàn thể nhân loại đang hồi hộp chờ đợi hàng ngàn năm cho ơn cứu rỗi của Thiên Chúa sắp đến. Ngay khi mẹ Maria nói hai tiếng "xin vâng" với lời của thiên sứ thì Con Thiên Chúa đã đến thế gian. Mẹ Maria đã vâng lời và đồng ý cộng tác trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa.

Ơn cứu rỗi đã được mang đến cho con người do cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu; do đó, mẹ là người được tôn kính nhất sau Chúa Giêsu.

Mỗi người nên biết cảm ơn và yêu mến Mẹ Maria vì Mẹ cũng là mẹ của tất cả con cái của Thiên Chúa trên toàn thể thế giới.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 3-25-20Gospel LK 1: 26-38

The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace! The Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his Kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.

Reflection:

Since Adam and Eve fell into sins of their obedience against God' will, the sufferings and death came into the world. God still loves the human created by him in his image. God had the salvation plan to save the human from the slave of sins and the power of eternal hell. God sent the Son to the world to bring his salvation to them.

Mary would play an important role in God's salvation plan. She was chosen to be the mother of the Son of God. However, to begin his salvation plan, God sent his angel to Mary and made an announcement to her. However, God respected the free will of Mary and still waited for her decision about the announcement of the angel.

It was a moment in which the human is a thrill in waiting for thousands of years for the salvation of God coming. Right the moment Mary said "yes" to the word of the angel, the Son of God came into the world. Mary did obey and agreed to cooperate in God's salvation plan.
The salvation was brought to the human by the passion, death, and resurrection of Jesus. Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Mary is the mother of Jesus; therefore, she is the most reverence after Jesus.

Everyone should thank you and love you because Mary is also a mother of God's children in the whole world.

Mary, mother of God, pray for us!

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN4MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 23-3-20

THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Phúc Âm Thánh Gioan. (4: 43-54)

   "ÔNG VÀ TOÀN THỂ GIA QUYẾN ĐỀU TIN CHÚA"

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ. Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Một viên đai đội trưởng nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh."(Mt. 8, 8) Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với một sĩ quan cận vệ nhà vua rằng: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi."(Ga. 4, 50)

Lời của Chúa Giêsu là sự thật và quyền năng. Lời ngài ban sự sống đời đời như ông Phêrô đã thưa với Giêsu: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga. 6, 68-69)

Chúa Giêsu đã đến thế giới hơn hai ngàn năm trước nhưng lời nói của ngài vẫn còn được ghi lại trong sách Thánh Kinh cho đến ngày nay. Chúa Giêsu đã nói với những người Do Thái tin vào Ngài: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."(Ga. 8, 31-32)

Chúa Giêsu đã đến trần gian để ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tin vào Ngài là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ nhân thế. Thật không may, nhiều người bỏ qua Lời Chúa là sự thật nhưng tin vào lời rao truyền sai lầm của nhiều thầy dạy giả để rồi đánh mất đi sự sống đời đời sau khi chết.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết lắng nghe, hiểu biết, yêu mến, sống thực hành và truyền bá Lời Chúa để nhận được sự sống đời đời. A-men!

"Ước chi lời Chúa Ki-tô cư ngự dồi dào trong lòng anh em."(Cô-lô-sê 3, 16)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 3-23-20
Gospel JN 4: 43-54

At that time Jesus left [Samaria] for Galilee. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his native place. When he came into Galilee, the Galileans welcomed him, since they had seen all he had done in Jerusalem at the feast; for they themselves had gone to the feast. Then he returned to Cana in Galilee, where he had made the water wine. Now there was a royal official whose son was ill in Capernaum. When he heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and asked him to come down and heal his son, who was near death. Jesus said to him, "Unless you people see signs and wonders, you will not believe." The royal official said to him, "Sir, come down before my child dies." Jesus said to him, "You may go; your son will live." The man believed what Jesus said to him and left. While the man was on his way back, his slaves met him and told him that his boy would live. He asked them when he began to recover. They told him, "The fever left him yesterday, about one in the afternoon." The father realized that just at that time Jesus had said to him, "Your son will live," and he and his whole household came to believe. Now, this was the second sign Jesus did when he came to Galilee from Judea.

Reflection:

The centurion said to Jesus, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed."(Mt. 8, 8) Today's Gospel, Jesus also said to a royal officer, "You may go; your son will live."(Jn. 4, 50)

The word of Jesus is the truth and power. His word gives life to anyone believing in Him. His word gives eternal life as Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."(Jn. 6, 68-69)

Jesus came to the world for more than two thousand years ago but his word still remains in the Holy Bible today. Jesus said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free."(Jn. 8, 31-32)

Jesus came to the world to give eternal life to anyone believing in Him as the Son of God, and a Savior of the world. Unfortunately, many people ignore his true word but believe the false teaching of many false teachers then losing eternal life after death.

Lord Jesus, help every one of us in listening to your word, understanding, loving, living and spread your word in order to receive eternal life. A-men!

"Let the word of Christ dwell in you richly."(Col. 3, 16)

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------

 

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC-KHIÊM TỐN CẦU NGUYỆN- THỨ BẢY CN3MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 21-3-20

Phúc Âm Thánh Luca. (18: 9-14): CẦN KHIÊM TỐN KHI CẦU NGUYỆN

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi". Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội". Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên"

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn một người Pha-ri-si và một người thu thuế về cầu nguyện. Cầu nguyện là dâng những ước nguyện lên Thiên Chúa như người biệt phái và một người thu thuế đã làm.

Một người biệt phái lên đền thờ để khoe khoang về sự công chính của mình. Ông rất tuân giữ luật pháp và nghĩ mình là một người vô tội. Người biệt phái không thấy mình là kẻ tội lỗi và không cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tội lỗi của anh vẫn còn nguyên vẹn.

Tội lỗi của người biệt phái là gì? Ông không biết rằng tất cả những gì ông có hoặc anh ta có thể làm đều được do Thiên Chúa ban cho, bởi vì ra khỏi lòng mẹ, ông đã chỉ là một đứa bé trần truồng. Ông là một con người kiêu ngạo trước mắt Thiên Chúa. Ông đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa phán xét người thu thuế kia. Chúa sẽ hạ ông xuống.

Một người thu thuế đã đến cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Ông đã nhận biết mình tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa; do đó, ông đã khiêm tốn xin Ngài tha thứ cho ông. Thiên Chúa đã chấp nhận lời cầu nguyện của ông và ông đã được tha thứ cho tội lỗi của mình.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Dụ ngôn này nhắc nhở tôi điều gì? Tôi là một tội nhân và phải khiêm tốn cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của mình. Tôi không nên phán xét và khinh thường người khác vì tôi không hoàn hảo; ngoài ra tôi không biết mọi sự như Chúa. Phán xét và kết án là thẩm quyền của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 3-21-20
Gospel LK 18: 9-14

Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. "Two people went up to the temple area to pray; one was a Pharisee and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself, 'O God, I thank you that I am not like the rest of humanity — greedy, dishonest, adulterous — or even like this tax collector. I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income.' But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven but beat his breast and prayed, 'O God, be merciful to me a sinner.' I tell you, the latter went home justified, not the former; for everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted."

Reflection:

Jesus told the parable of a Pharisees and a tax collector about the prayer. Praying is to offering the intentions up to God like a Pharisee and a tax collector did.

A Pharisee came to temple to brag about his righteousness. He observed the law and he thought himself as an innocent man. The Parisees did not see himself a sinner and did not ask for God's forgiveness. His sins still remained unforgiven.

What is the sin of the Pharisees? He did not know everything he had or he could do were given by God, because out of the mother's womb, he was just a naked baby. He was an arrogant man before the eye of God. He put himself in place of God judge a tax collector. God would cast him down.

A tax collector came to pray for God's forgiveness. He recognized his sins offending God; therefore, he was humble asking Him to forgive him. God accepted his prayer and he was free from sins.

What this parable remind me? I am a sinner and must humble to pray for God to forgive my sins. I should not judge and despise others because I am not perfect; besides I do not know everything like God. Judgment and condemnation is God's authority.

Lord Jesus, have mercy on us, sinners.

-------------------------------

 

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN3MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

    Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 20-3-20

   CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA

   Tin Mừng Thánh Máccô. (12, 28-34)

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Thiên Chúa là tình yêu! Giới răn của Thiên Chúa là tình yêu. "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi."(Mc 12, 30)

Làm thế nào để tôi biết nếu tôi có thể yêu Chúa bằng cả tâm trí, linh hồn và sức lực của mình? Cách tôi chứng minh tình yêu đích thực của mình đối với Thiên Chúa là tuân theo lời ngài. Chúa Giêsu đã nói: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các giới răn của Thầy."(Ga. 14, 15) Để tuân theo lời Chúa là phải thực hiện ý muốn của ngài. Đó là một bằng chứng thực sự của tình yêu. Để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, tôi phải quên ý riêng của mình, chỉ có ý muốn của ngài mà thôi. Đó được gọi là tính đồng nhất. Chúa Giêsu đã làm điều đó khi ngài đã hy sinh thân mình trên thập giá.

Một cách khác để chứng minh tình yêu đích thực dành cho Chúa là trở nên một với Chúa. Phao-lô nói: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi."(Gal. 2, 20) Làm sao tôi biết Chúa Giêsu sống trong tôi? Nếu tôi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu sống trong tôi. "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy."(Ga. 6, 56) Bí tích Thánh Thể là mình, máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu.

"Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi." (Mc. 12, 31) Chúa Giêsu đã yêu chính mình như thế nào? Chúa Giêsu yêu chính mình bằng cách hiến mạng sống mình cho toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu không muốn đánh mất mạng mình vì ngài đã nói: "Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất."(Mt. 16, 25) Chúa Giêsu thực sự yêu thương toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống của mình trên thập tự giá để cứu con người khỏi nô lệ cho tội lỗi và được sống.

Chúa Giêsu đã nói: "Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."(Ga 15, 12-13). Chúa Giêsu đã dạy và làm điều ngài đã dạy vì ngài là sự thật (Ga. 14, 6).

Khiêm tốn và phục vụ người khác đó là cách để yêu thương tha nhân, đặc biệt là những người bé mọn chung quanh mình. Hiến dâng tất cả tài năng và thời gian của mình để yêu thương và phục vụ tha nhân là tìm thấy sự sống mình và đó là yêu thương chính mình. Khi trở nên ích kỷ để tìm một cuộc sống tự mãn và thoải mái, tôi sẽ đánh mất Nước Trời sau này.

Phao-lô nói rằng: "Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ."(Ê-phê-sô 5, 29) Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã phán dạy rằng: "Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy."(Mt. 16, 25) Bạn và tôi có hiểu và tin sự thật này không?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--
Bible sharing - Friday 3-20-20

Gospel MK 12: 28-34

One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, He is One and there is no other than he. And to love him with all your heart,
with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the Kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions.

Reflection:

God is love! God's commandment is love. Therefore, the first commandment is You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength."(Mk. 12, 30)

How do I know if I can love God with all my heart, soul, mind, and strength? The way I prove my true love for God is to obey his word. Jesus said, "If you love me, you will keep my commandments."(Jn. 14, 15) To obey the word of God is to fulfill his will. It is a true proof of love. In order to fulfill the will of God, I must forget my own will, only his will. It is called uniformity. Jesus did it when he sacrifices himself on the cross.

The other way to prove true love for God is to become one with God. Paul said, "I live, no longer I, but Christ lives in me."(Gal. 2, 20) How do I know Jesus lives in me? If I receive the Eucharist, Jesus lives in me. "Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him."(Jn. 6, 56) The Eucharist is the body, blood, soul, and divinity of Jesus.

"The second is this: You shall love your neighbor as yourself."(Mk. 12, 31) How did Jesus love himself? Jesus loves himself by offering his life for others. Jesus did not want to lose his life because he said, "For whoever wishes to save his life will lose it."(Mt. 16, 25) Jesus truly loves all mankind. Jesus laid down his life on the cross to save the human from the slave of sins and live.

Jesus said, "This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this,j to lay down one's life for one's friends."(JN. 15, 12-13) He taught and did what he taught because he is the truth (Jn. 14, 6).

Being humble and serving others it the way to love my neighbors, especially the least ones around. Offering all my talents and times to love and serve my neighbors is to find my life and love myself. In being selfish to find a complacent and comfortable life, I would lose the Kingdom of heaven later.

Paul said, "Paul said, "For no one hates his own flesh."(Eph. 5, 29) However, Jesus said, "For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it."(Mt. 16, 25) Do you and I understand and believe this truth?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - QUANG HOÀNG- THỨ NĂM CN3MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 19-3-20

   CÙNG THAM DỰ TIỆC LỜI CHÚA

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (1: 16, 18-21; 24a)

Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA:

Thánh Giuse là chồng của mẹ Maria. Mẹ Maria đã sinh ra Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Sau đó, thánh sử Máthêu đã viết: "Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh đã diễn ra như thế nào." (Mt. 1, 18) Tường thuật này của Máthêu đã mô tả sự ra đời của Chúa Giêsu để nói rằng thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu. Do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu được sinh ra bởi Đức thánh Trinh Nữ Maria. Và Chúa Giêsu là vị Thiên Chúa - Người.

Thánh Giuse là một con người công chính (Mt. 1, 19). Ngài tuân giữ luật pháp chặt chẽ, đặc biệt là luật yêu thương. Thánh Giuse biết lắng nghe sự hướng dẫn của thiên thần để giải quyết khó khăn của mình và làm những điều đúng đắn theo ý Chúa.

Sau mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, thánh Giuse là người tôn kính nhất trong Giáo hội hoàn vũ do vai trò quan trọng của ngài trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Thánh Giuse được Thiên Chúa chọn để trở thành người bảo vệ của thánh gia.

Thánh Giuse đã đưa ra nhiều gương đức tốt lành để các Kitô hữu sống noi theo như là một người làm việc chăm chỉ, rất thầm lặng và phục vụ gia đình. Do vinh quang của Thiên Chúa ban cho thánh Giuse, ngài đã giúp nhiều người đã cầu khẩn ngài trong suốt lịch sử Hội thánh.

Kính lạy thánh cả Giuse, xin cầu cho CON SÁM HỐI, ĐỔI MỚI LÀ cách thoát khỏi cơn đại dịch hiện nay. A-men!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 3-19-20
Gospel MT 1: 16, 18-21; 24a

Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus who is called the Christ. Now this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home.

Reflection:

Joesph was the husband of Mary. Mary gave birth to Jesus, the Christ. Then Mathew wrote, "How the birth of Jesus Christ came about."(Mt. 1, 18) This narative of Mathew described the birth of Jesus to tell that Joseph is the foster father of Jesus. By the power of the Holy Spirit, Jesus was born by the blessed virgin Mary. And Jesus is God made Man.

Joseph is the righteous man (Mt. 1, 19). He observed the law closely, especially the law of love. Joseph listened to the instruction of the angel to solve his difficulty and did the right things according the God 's will.

After Mary, mother of Jesus, Joseph is the most reverence in the universal Church due to his important role in the salvation plan of God. Joseph was chosen by God to become the holy family's protection.

Joseph gave many good samples for Christians to imitate, as hard worker, very quiet and serve the family. Due to the glory of God given Joseph, he helped many people imploring him throughout the Church history.

St. Joseph, pray for us to find a way getting out of the current pandemic. A-men!

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 172