mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6805
mod_vvisit_counterHôm Qua10893
mod_vvisit_counterTuần Này26347
mod_vvisit_counterTuần Trước63979
mod_vvisit_counterTháng Này6805
mod_vvisit_counterTháng Trước249791
mod_vvisit_counterTất cả18391292

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN28TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 12-10-20

Phúc Âm Thánh Luca. (11, 29-32)

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC:

Các kinh sư và người Pha-ri-siêu từ chối chấp nhận các phép trừ quỷ của Chúa Giêsu bằng quyền năng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu gọi họ là thế hệ gian ác và từ chối không cho họ thêm dấu hiệu nào ngoại trừ dấu hiệu của ông Giôna. Ông Giôna đã sống trong bụng một con cá lớn được ba ngày thì ra khỏi nó. Chúa Giêsu nói đến cái chết của ngài trong ba ngày và sau đó sống lại. Ông Giôna đã không chết và sống lại như Chúa Giêsu. Chúa Giê-su nói: "Ở đây còn có người hơn Giona nữa."(Lc. 11, 32)

Sau khi gặp Chúa Giêsu Phục sinh, Phaolô đã trở thành môn đệ nhiệt thành của Chúa Giêsu. Ông đã đổi đời từ một kẻ làm ác từng bắt bớ những người theo Chúa Giêsu để đi theo Chúa Giêsu. Cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là lý do quan trọng nhất để Phao-lô trở về với Ngài. "Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng... nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em... Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người."(1 Cr. 15, 14; 17; 19)

"Ở đây còn có người hơn Giona nữa." vì Chúa Giêsu thực sự là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian. Sám hối và tin vào Chúa Giêsu là con đường để vào Nước thiên đàng. Bất cứ ai từ chối Chúa Giêsu và không chịu sám hối tội lỗi sẽ bị kết án vào ngày phán xét.

"Ở đây còn có người hơn Giona nữa" vì Chúa Giêsu đã chiến thắng cái chết và sự phục sinh của Ngài là niềm hy vọng vui mừng cho bất cứ ai tin theo Ngài. Ai có tai nghe thì nghe!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 10-12-2

Gospel LK 11: 29-32

While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation; it seeks a sign, but no sign will be given it, except for the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the queen of the south will rise with the men of this generation and she will condemn them because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented, and there is something greater than Jonah here."

Reflection:

The scribes and Pharisees refused to accept Jesus' exorcisms with the power of God. Jesus calls them the wicked generation and refuses to give them any more signs except that of Jonah. Jonah had lived in the belly of a large fish for three days and then got out of it. Jesus spoke of his death in three days and then resurrection. Jonah did not die and rose again like Jesus. Jesus said, "There is something greater than Solomon."(Lk. 11, 32)

After encountering the risen Jesus, Paul became a fervent disciple of Jesus. He changed his life from an evildoer who persecuted Christians to follow Jesus. The death and resurrection of Jesus is the most important reason for Paul's return to Him. Paul said, "If Christ has not been raised, then empty [too] is our preaching; empty, too, your faith... if Christ has not been raised, your faith is vain; you are still in your sins."(1 Cr. 15, 14; 17)

There is greater than Jonah for Jesus is truly the Son of God and the Savior of the world. Repenting and believing in Jesus is the way to enter the Kingdom of Heaven. Anyone who rejects Jesus and does not repent of sins will be sentenced on judgment day.

Jesus is greater than Jonah because Jesus overcame His death and resurrection as a joyful hope for anyone who believes in Him. Who has ears ought to hear!

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN28TN-A PDF Print E-mail

qua1955

CẢM NGHIỆM Lời Chúa - Chúa Nhật 11-10-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (22, 1-14): DỤ NGÔN MỜI DỰ TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: TIỆC LỜI CHÚA VÀ TIỆC THÁNH THỂ

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi khắp thế gian để mời gọi mọi người đến trong Hội Thánh của Ngài để dự yến tiệc mà Ngài đã chuẩn bị cho họ. Thức ăn và thức uống là chính LỜI Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể.

Trong suốt lịch sử của Giáo hội đến nay, những kẻ bất lương đã giết hại nhiều môn đệ của Chúa Giêsu một cách dã man. Thiên Chúa sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ gian ác từ chối lời mời của ngài và xúc phạm ngài bằng cách giết các tôi tớ của ngài. Thiên Chúa sẽ ném họ vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng (Mt. 22, 13). Đó là hỏa ngục đời đời.

Đối với những Kitô hữu bất xứng dù đã bước vào Hội thánh, họ cũng sẽ bị lên án vì những người này đã hiểu rằng họ phải sám hối tội lỗi để được rước Thánh Thể nơi bàn thờ. "Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa... Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình."(1Cr. 11, 27; 29)

Có nhiều người Kitô biết giáo huấn của Hội thánh nhưng vẫn sống theo tiêu chuẩn kép. Họ đến nhà thờ nhưng ủng hộ những kẻ bất lương làm trái ý Chúa. Những người này sẽ bị kết án trong ngày phán xét sau cùng.

Thiên Chúa là Cha trên trời của tất cả loài người và đã sai Con Một đến để đưa họ vào Nước Trời. Trớ trêu thay, nhiều người con của ngài sẽ bị ném ra khỏi Vương quốc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói, "Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."(Mt. 22, 14) Nhiều người chọn theo thế gian do những lời hứa suông thay vì Thiên Chúa và cuối cùng sẽ bị sa hỏa ngục đời đời theo lựa chọn của họ.

Chúa Giêsu nói: "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy."(Mt. 7, 13-14)

Theo Chúa Giêsu là một quyết định kiên quyết: hoặc Chúa Giêsu hoặc thế gian. Đối với người Kitô hữu, Chúa Giêsu đã phán: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."(Lc. 9, 62) Đối với những người chưa là Kitô hữu: "Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời."(Mt. 10, 33)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 10-11-20

Gospel MT 22: 1-14

Jesus again in reply spoke to the chief priests and elders of the people in parables, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time he sent other servants, saying, 'Tell those invited: "Behold, I have prepared my banquet, my calves and fattened cattle are killed, and everything is ready; come to the feast."' Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then he said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out, therefore, into the main roads and invite to the feast whomever you find.' The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he saw a man there not dressed in a wedding garment. The king said to him, 'My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?' But he was reduced to silence. Then the king said to his attendants, 'Bind his hands and feet, and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth.' Many are invited, but few are chosen."

Reflection:

Before ascending to heaven, Jesus sent his disciples throughout the world to invite people to come into His Church for the party He had prepared for them. Food and drink is Jesus Himself in the Eucharist.

Throughout the history of the Church up to now, evildoers have brutally killed many of Jesus' disciples. God will destroy all wicked people who refuse his invitation and offend him by killing his servants. God will throw them into a dark place where there will be weeping and grinding of teeth (Mt. 22, 13). That is eternal hell.

Even unworthy Christians who have entered the Church will be condemned. These people understood that they had to confess their sins in order to receive the Eucharist at the altar. "Whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will have to answer for the body and blood of the Lord... or anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself."(1Cr. 11, 27; 29)

There are many Christians who know the Church's teaching but still live by a double standard. They go to church but support dishonest people who are against God's will. These people will be sentenced on the day of final judgment.

God is the heavenly Father of all mankind and has sent his only Son to bring them into the Kingdom. Ironically, many of his children will be thrown out of the Kingdom of God. Jesus said, "Many are invited, but few are chosen."(Mt. 22, 14) Many choose to follow the world out of empty promises rather than God and will end up in hell forever according to their choice.

"Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. How narrow the gate and constricted the road that leads to life. And those who find it are few."(Mt. 7, 13-14)

Following Jesus is a determined decision: either Jesus or the world. To Christians, Jesus said, "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God."(Lk. 9, 62) For non-Christian, "Whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father."(Mt. 12, 9)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN27TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 10-10-20

Phúc Âm Thánh Luca. (11, 27-28)

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn."

Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ LC:

Mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian. Mẹ Maria là người có phúc nhất. Bà Êlisabét "được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc."(Lc. 1, 42). Mẹ Maria là người có phúc nhất vì con trẻ trong cung lòng mẹ là Ngôi Lời Thiên Chúa.

Mẹ Maria đã cưu mang và sinh ra Chúa Giêsu và nuôi dưỡng Ngài lớn lên. Một người phụ nữ nói: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!"(Lc. 11, 27) Làm sao điều này lại xảy ra với Đức Mẹ Maria? "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.."(Lc. 1, 38) Mẹ Maria đã vâng theo lời Chúa và là người có phúc nhất. Bà là người phụ nữ duy nhất được chọn làm mẹ của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.

Tôi đã học được từ một người phụ nữ một điều. Tôi phải mang lời của Chúa Giê-su trong trái tim và tâm trí của tôi và làm cho Lời Ngài lớn lên trong cuộc sống của tôi để ai đó có thể nghe lời của Ngài qua tôi. Có như vậy, tôi mới có phúc như lời Chúa Giêsu đã nói: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn."(Lc. 11, 28) "Có phúc hơn" cho tôi có nghiã là nếu tôi biết nghe và sống Lời của Chúa Giêsu chứ không phải là tôi sẽ hơn mẹ Maria hay một ai khác.

Một số người hiểu sai thái độ của Chúa Giêsu với mẹ Maria trong khi nói về vai trò quan trọng nhất của lời ngài cho sự sống đời đời. Hãy nhớ rằng là không có ai yêu Mẹ Maria hơn Chúa Giêsu hay ngược lại cũng vậy. Mẹ Maria là một mẫu gương tuyệt hảo về sự vâng theo Lời Chúa (Lc. 1, 38) Chúa Giêsu không ám chỉ thái độ của mình với mẹ như người ta thường suy đoán một số câu trong Tin Mừng được chọn lựa riêng biệt ra.

Thiên thần chào Mẹ Maria: "Hãy mừng vui! Thiên Chúa ở cùng Bà."(LK. 1, 28). Là một Kitô hữu Công giáo, tôi nói lời sứ thần để tôn kính Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu hàng ngày. Nên biết rằng là Mẹ Maria cũng là mẹ của tất cả người Kitô hữu trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô.

Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ trần gian và muốn giảng dạy cho tất cả nhân loại cách vào Nước Trời. Phêrô thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga. 6, 68-69)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết lắng nghe và sống thực hành Lời Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm chung. A-men!

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 10-10-20

Gospel LK 11: 27-28

While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you and the breasts at which you nursed." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it."

Reflection:

Mary is the mother of Jesus, the Son of God, a Savior of the world. Mary, who is most blessed. Elizabeth "filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said to Mary, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb."(Lk. 1, 42) Mary is the most blessed because the infant in her womb is the living word of God.

Mary carried and gave birth to Jesus and grew Him up. A woman said, "Blessed is the womb that carried you and the breasts at which you nursed."(Lk. 11, 27) How can this happen to Mary? Because Mary said to the angel, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word."(Lk. 1, 38) Mary obeyed to God's word and is the most blessed. She is the only woman being chosen to a mother of Jesus, the Son of God.

I learned from a woman one thing. I must carry Jesus' word in my heart and mind and make his word grow up in my life so someone can hear his word through me. If so, I can be blessed like what Jesus said, "Blessed are those who hear the word of God and observe it."(Lk. 11, 28)

Some people misinterpret Jesus' attitude toward Mary while talking about the most important role of his word for everlasting life. Remember that no one loves Mary more than Jesus or vice versa. Mary is a perfect example of obedience to the Word of God (Lk 1:38). Jesus does not refer to his attitude toward her as it is often speculated that certain verses of the Gospel are selected separately.

The angel greeted Mary, "Hail, favored one! The Lord is with you."(LK. 1, 28). As a Catholic, I speak angelic words to venerate Mary, mother of Jesus daily. It should be known that Mary is also the mother of all Christians in the mysterious body of Christ.

Jesus is the Savior on earth and wants to teach all mankind how to enter the Kingdom of Heaven. Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."(Jn. 6, 68-69)

Lord Jesus, help us to listen and practice Your Word in our daily lives. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen!

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHA NINH-CN28TN-A PDF Print E-mail

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
Ngày 12 Tháng 10, Năm 2020
Mt: 22: 1-14
Sao Anh vào đây mà không mặc aó cưới?
Hơn 49 năm Linh Mục, mà chưa ai bao giờ đã hỏi tôi câu này nghĩa là gì?, thì quả là tôi may mắn. Chứ nếu có, thì tôi ú ớ ngay tại trận rồi, mặc dầu đoạn Phúc Âm naỳ hầu như ai cũng đã thuộc lòng rồi.
Những người ngồi đày phòng tiệc cưới của nhà Vua, đều là những người cuối cùng được mời bất ngờ từ khắp các nẻo đường xó chợ, kể như những người homeless được kéo vào, thì ai lấy đâu ra áo cưới mà mặc, trừ khi đó là một mảnh vải cuốn vào người, như người Trung Đông vẫn cuốn vào mình những miếng vải lớn làm quần áo. Những miếng vải này phải được xếp sẵn ở cửa vào phòngtiệc, để mỗi người trược khi bước vào, thì lấy một cái khoác lên mình, thì những ngườihomeless kia mới có chứ?
Áo cưới đây có thể chỉ là một thứ điều kiện rất dễ dàng nhưng cần phải có, như muốn lên rước lễ thì phải sạch tội trọng- mộtmón quà Chúa vẫn ban nhưng không, nhưng phải đến mà lấy.
Ơn Cứu Độ cũng vậy, là một món quà hết sức lớn lao Chúa ban nhưng , nhưng mỗi người phải đến mà lãnh nhận, không ai có thể lãnh giùm .
Sự sống đời đời cũng chính là món quà Chúa ban nhưng không đấy. Nhưng bạn đã có chưa? Đừng để đến lúc Chúa vào phòng tiệc mà bạn chưa có đấy nha.

LM NGUYỄN AN NINH

-------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN27TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 9-10-20

Phúc Âm Thánh Luca. (11, 15-26)

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. "Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán. "Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: "Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi". Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước."

CẢM NGHIỆM SỐNG LC :

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến để cứu loài người khỏi quyền lực của quỉ Sa-tan bằng quyền năng của Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-su trục xuất ma quỷ thì có những kẻ chống đối và xúc phạm với Ngài. Chúa Giêsu nói: "Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán."(Lc. 11, 23)

Tại một sự kiện, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!"(Lc. 9, 50) Làm sao biết được ai là một người thuận với Chúa Giêsu hay không?

Chúa Giêsu nói: "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."(Lc. 11, 28) Mỗi người hãy mời Chúa Giêsu đi vào cuộc đời mình và tuân theo lời Ngài dạy. Thánh Phaolô nói: "Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?"(Rm. 8, 31)

Ai không mời gọi Chúa Giêsu vào cuộc đời mình thì đó giống như là một căn nhà trống vắng. Nó tạo cơ hội cho ma quỉ đến trong người ấy. Ma quỉ sẽ dễ dàng tấn công kẻ khước từ Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian. "Tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước."(Lc. 11, 26)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoang, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 10-9-20

Gospel LK 11: 15-26

When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said: "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I, then, drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the Kingdom of God has come upon you. When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. "When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions searching for rest but, finding none, it says, 'I shall return to my home from which I came.' But upon returning, it finds it swept clean and put in order. Then it goes and brings back seven other spirits more wicked than itself who move in and dwell there, and the last condition of that man is worse than the first."

Reflection:

Jesus is the Son of God who came to save mankind from the power of Satan with the power of God. When Jesus expelled the devil, there were those who opposed and insulted him. Jesus said, "Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters."(Lk. 11, 23)

At one event, Jesus said to his disciples, "Whoever is not against you is for you."(Lk. 9, 50) How do we know who is a follower of Jesus?

Jesus said, "Blessed are those who hear the word of God and observe it."(Lk. 11, 28) Each of you, invite Jesus into his life and obey His teachings. The Lord is for us, who can be against us? "(Rom. 8, 31)

Anyone who does not invite Jesus into his life is like an empty house. It gave the man a chance for the devil to come. The Devil will easily attack those who deny Jesus the Son of God and Savior of the world. "The last condition of that man is worse than the first."

Peace of Christ!

Dominic Quang HOang, a Chritian

---------------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 192