mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5367
mod_vvisit_counterHôm Qua8231
mod_vvisit_counterTuần Này48312
mod_vvisit_counterTuần Trước57101
mod_vvisit_counterTháng Này105413
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15185871

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LỄ ĐỨC MẸ GUADAPUP PDF Print E-mail

qua1955 .


Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 12-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (1, 26-38)

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.

SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Thiên Thần Gabriel chào Mẹ Maria: "Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ."(Lc. 1, 28)

Chúa Giêsu đã nói: "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."(Lc. 11, 28) Mẹ Maria là một gương mẫu tuyệt vời về đức tin và tình yêu đối với Thiên Chúa qua sự khiêm nhường và vâng phục của mình. Mẹ Maria được đẹpThiên Chúa. Vâng, điều đó rất đúng. Mẹ Maria nói với thiên thần Gabriel rằng: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền."(Lk. 1, 38)

Mẹ Maria nói: "Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc."(Lc. 1, 48) Mỗi ngày, tất cả những người Công giáo trung tín trên khắp thế giới vẫn chào Mẹ Maria: "Kính mừng Maria, đầy ân phúc. Đức Chúa Trời ở cùng mẹ." (Lc. 1, 28)

Mẹ Maria hiện đến ở Fatima, Lộ Đức, La Vang, Guadalupe ... để giúp con người thoát khỏi thảm họa của quỷ dữ và quyền lực u tối của thế gian. Mẹ kêu gọi loài người ăn năn sám hối tội lỗi để tránh khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

Kinh cầu nguyện của Thánh Bênađô:

Bước theo Mẹ; bạn không lạc lối;
Kêu cầu Mẹ, bạn không nản lòng;
Tưởng nghĩ Mẹ, bạn không mê lạc;
Mẹ giúp đỡ, bạn không thất bại;
Mẹ bảo vệ, bạn không sợ hãi;
Mẹ dẫn dắt, bạn không mệt mỏi;
Mẹ chở che, bạn về tới bến.

Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu!

Hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi, hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và khiết tâm mẹ như mẹ mong muốn để mẹ sẽ giúp thắng mọi kẻ thù là thế gian u tối và ác quỉ satan.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng - người Kitô hữu.

--

Feast of Our Lady of Guadalupe

Bible sharing - Thursday 12-12-19

Gospel LK 1, 26-38

The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace! The Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his Kingdom, there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be
since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.

Reflection!

The angel Gabriel said his greeting to Mary, "Hail, full of grace! The Lord is with you." (Lk. 1, 28)

Jesus said, "Blessed are those who hear the word of God and observe it."(Lk. 11, 28) Mary is an excellent sample of her faith and love for God through her humility and obedience. Mary was favored with God. Yes, it is so true. Mary said to the angel Gabriel, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word."(Lk. 1, 38)

Mary said, "For God has looked upon his handmaid's lowliness; behold, from now on will all ages call me blessed."(Lk. 1, 54)
Every day, all faithful Catholics around the world still greet Mary, "Hail, Mary, full of grace!"(Lk. 1, 28)

Mary appeared in Fatima, Lourdes, La Vang, Guadalupe... to help the human from the disasters of devils and the earthly power. She called the human to repent sins to void the wrath of God.

Prayer by St Bernard

When you follow her; you will not go astray;
When you pray to her, You will not despair;
When you think of her, You will not err;
When she holds you up, You will not fail;
When she protects you, You will not fear;
When she leads you, You will not be fatigued;
When she favors you, You will arrive safely.
She keeps her Son from striking us;
She keeps the devil from hurting us;
She keeps our virtues from escaping us;
She keeps our merits from being destroyed;
She keeps our graces from being lost.

Through Mary to Jesus!

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang - a Christian.

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THƯ TƯ CN2MV-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 11-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máttheu. (11: 28-30)

    *CẦN GẶP CHÚA THẬT NHANH*

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng."

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

"Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng..."(C. 28)

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu đã đến để cứu tội nhân bằng việc hiến dâng mạng sống trên thập tự giá và đổ máu của ngài để tẩy sạch tội lỗi của thế gian. Bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế và sám hối tội lỗi sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi.

Đến với Chúa Giêsu có thể được hiểu là tin nhận Ngài và đi theo Ngài vào Nước Thiên Chúa.

Đến với Chúa Giêsu sẽ không hứa hẹn cho một cuộc sống thoải mái trên đời này nhưng đó là sự sống đời đời. Nếu một Kitô hữu phải đón nhận mọi thử thách nào trong cuộc sống thì đức tin, hy vọng và tình yêu sẽ là sức mạnh giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

*SUY TƯ  VÀ HÀNH ĐỘNG: Để có một tâm hồn bình an trước mọi sự phiền muộn, hiểu lầm, ghen ghet, đố kỵ v..v...tôi CẦN gọi tên Chúa Giêsu với đức tin của mình: "Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa!", để Ngài chăm sóc VÀ DẪN DẮT cho mình.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, một Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 12-11-19

Gospel MT 11: 28-30

Jesus said to the crowds: "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden light."

Reflection!

"Come to me, all you..."

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Jesus came to save sinners by laying down his life on the cross and shedding his blood to wash away the sins of the world. Whoever accepts Jesus a Savior and repent the sins will be set free from the burden of sins.

Coming to Jesus might be understood to accept Him and follow Him into the Kingdom of God.

Coming to Jesus would not promise for a comfortable life on earth but for eternal life. If a Christian must get any trials in life, faith, hope, and love will be the strength to help them to overcome all difficulties in life.

In order to peace of heart when in distress, I used to call the name of Jesus with my faith, "Jesus, I trust in You!" and let Him taking care of me. I have experienced this.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------------------

 

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN2MV-A PDF Print E-mail

qua1955 .

CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 10-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. (18: 12-19)

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi."

SỐNG VÀ CHIA SẺ: THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA TÔI

Từ ban đầu, Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên trời và đất, tất cả mọi thứ hữu hình và vô hình (STK. 1, 1)Thiên Chúa tạo muôn loài muôn vật, tuy nhiên, Ngài yêu thương con người hơn tất cả mọi loài. Tại sao như vậy?

Bởi vì "Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."(STK. 1, 26)

Một khi con người sa ngã vào tội lỗi, Thiên Chúa đã sai Con Một đến cứu họ dù chỉ là một tội nhân. Thiên Chúa yêu thương tất cả nhân loại và từng cá nhân.

"Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi."(Ga. 2, 20) Thánh Phaolô thực sự nhận biết tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình và ông dành cả cuộc đời phục vụ Chúa Giêsu cho đến khi bị xử chém.

Bao nhiêu người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa cho chính mình? Giá trị của mỗi người trước mắt Thiên Chúa là gì? "Trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương."(Is. 43, 4)

"Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta."(Is. 49, 15-16)

Nếu tôi không nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa nơi Con Một là Chúa Giêsu thì tôi không biết gì.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, một Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 12-10-19

Gospel MT 18: 12-19

Jesus said to his disciples: "What is your opinion? If a man has a hundred sheep and one of them goes astray, will he not leave the ninety-nine in the hills and go in search of the stray? And if he finds it, amen, I say to you, he rejoices more over it than over the ninety-nine that did not stray. In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost."

Reflection!

In the beginning, God is a maker of heavens and earth, all things visible and invisible (Gen. 1, 1) Out of love. God created all creatures; however, He loves human beings above all. Why so? Because "God created mankind in his image; in the image of God he created them."(Gen. 1, 27)

Once human beings fell into sins, God sent the Son to save them even only a sinner. God loves all humankind and each individual.

"I live by faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me."(Ga. 2, 20) St Paul truly acknowledged the love of God for himself and spent his life serving Jesus until beheaded.

How much does everyone acknowledge the love of God for itself? What is the value of each person before God? "You are precious in my eyes and honored, and I love you."(Is. 43, 4)

"Can a mother forget her infant, be without tenderness for the child of her womb? Even should she forget, I will never forget you. See, upon the palms of my hands I have engraved you."(Is, 49, 15-16)

If I do not acknowledge the love of God in the Son, Jesus, I know nothing.

Peace of Christ!

----------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN1MV-A PDF Print E-mail

qua1955 .


CẢM NGHIỆM SỐNG*Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 6-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. (9: 27-31)

                    *TIN THÌ SẼ ĐƯỢC*

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa: "Lạy Thầy, có". liền đồn tiếng Người trong kBấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi, họ hắp miền ấy.

TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Chúa Giê-su nói với các môn đệ: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."(Mt. 19, 26)

Chúa Giêsu đã làm nhiều việc lạ lùng qua quyền năng chữa lành và trừ quỉ trong suốt mục vụ công khai của ngài. Với tất cả những người câm, điếc, bại liệt, què quặt, phong hủi, quỷ ám ..., Chúa Giêsu đã chữa lành tất cả, ngay cả ngài còn nâng dậy kẻ đã chết.

Niềm tin vào Chúa Giêsu có thể cứu con người cả thể xác lẫn linh hồn. "Thiên Chúa yêu nhân loại đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Đối với một Kitô hữu, cuộc sống trên trần gian này là một hành trình đến đích cuối cùng. Dù khỏe mạnh hay đau yếu, giào hay nghèo... cuộc sống trần gian sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào. Điều quan trọng nhất phải được quan tâm là Nước Trời. Với niềm tin vào Chúa Giêsu thì Nước Trời đã gần đến.

"Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa."(Ga. 1, 12)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 12-6-19

Gospel MT 9: 27-31

As Jesus passed by, two blind men followed him, crying out, "Son of David, have pity on us!" When he entered the house, the blind men approached him and Jesus said to them, "Do you believe that I can do this?" "Yes, Lord," they said to him. Then he touched their eyes and said, "Let it be done for you according to your faith." And their eyes were opened. Jesus warned them sternly, "See that no one knows about this." But they went out and spread the word of him through all that land.

Reflection!

Jesus said to his disciples, "For human beings this is impossible, but for God all things are possible."(Mt. 19, 26)

Jesus performed many mighty works through his healing power and exorcisms during his public ministry. With all the mute, deaf, paralytics, cripples, leprosy, demons possessed..., Jesus cured them all, even he raised the dead up.

The belief in Jesus can save the human both body and soul. "For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

For a Christian, life on earth is a journey to the final destination. Whether healthy or sick, rich or poor... earthly life will be ended at any time. The most important thing must be concerned about is the Kingdom of heaven. With faith in Jesus, the Kingdom is at hand.

"To those who did accept him, he gave them the power to become children of God, to those who believe in his name."(Jn. 1, 12)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THÔNG BAÓ TIN VUI#204 PDF Print E-mail

THÔNG BÁO TIN VUI # 204 -Website ChiaseLoiChua.com

        SỐNG VÀ THI HÀNH LỜI CHÚA (TIN MỪNG MAT-THÊU  7, 21. 24 – 27)

- Tin Vui hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến căn tính của người môn đệ và mời gọi phải sống triệt để thì mới được chung hưởng phần phúc Nước Trời. Ngài nói: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, 'lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời". (Mat-thêu 7, 21).

*Như vậy, người được tuyển chọn chính là những người dám sống những đòi hỏi của Tin Mừng cách thực tế chứ không phải chỉ trên đầu môi chót lưỡi. Không chỉ hiểu mà còn phải sống và thi hành những gì đã cảm nghiệm.

- Điều đó đã được Đức Giêsu vạch ra trong bài giảng trên núi. Thi hành như thế là người khôn ngoan, biết lo cho cuộc sống mai hậu, biết xây đời mình trên đá chứ không phải trên cát.

- Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần tránh lối sống giả hình, đạo đức hão huyền. Không thể sống mãi kiểu đạo đức hình thức bên ngoài. Những chuyện bên lề đó chỉ là khởi điểm để dẫn ta đi đến cốt lõi của đạo. Nếu không sống cốt lõi của nó, thì mãi mãi chúng ta chỉ là kẻ dựa dẫm, lăng xăng mà thôi.

1/ Hãy tránh cho xa những thói giả hình như: phô trương, hình thức; quá lo lắng đến tiếng tăm bề ngoài; hay xét đoán người khác trong sự nông nổi, nhẹ nhạ....

2/ Cần phải thi hành cho được những đức tính tốt như: phục vụ anh chị em cách vô vị lợi; chia sẻ cơm bánh cho người nghèo cách quảng đại; khiêm tốn khi thành công; vững tin khi thất bại và phó thác trong mọi hoàn cảnh; đồng thời, làm mọi việc là vì vinh danh Chúa chứ không phải vinh thân chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con hời hợt mà bỏ qua tinh thần của Chúa là thi hành và yêu mến luật Chúa. Nhờ Thánh Thần tác động, chúng con biết sống thật tình với Chúa và anh chị em trong cuộc đời và nhất là trong Mùa Vọng này. Amen.

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com. Để Sống và Chia sẻ Lời Chúa

---------------------------------.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 156