mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6658
mod_vvisit_counterHôm Qua10551
mod_vvisit_counterTuần Này35188
mod_vvisit_counterTuần Trước78143
mod_vvisit_counterTháng Này303482
mod_vvisit_counterTháng Trước219189
mod_vvisit_counterTất cả16132937

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN5MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 31-3-20

Phúc Âm Thánh Gioan (8: 21-30): LỜI CHỨNG CỦA ĐỨC GIÊSU

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được". Người Do-thái nói với nhau rằng: "Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói "Nơi Ta đi các ông không thể tới được"?" Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông". Vậy họ liền hỏi: "Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài". Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài". Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

SỐNG VÀ CHIA SẺ

Khi Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được."(Ga. 8, 21) Họ không hiểu những gì ngài nói. Đó là sẽ có sự sống đời sau. Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, an táng, ngày thứ ba đã sống lại, và bốn mươi ngày sau, Ngài lên trời.

Chúa Giêsu đã trở về với nơi của ngài. "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này."(Ga. 8, 23) Chúa Giêsu trả lời Philatô: "Nước tôi không thuộc về thế gian này."(Ga. 18, 36)

Nguồn cội của Chúa Giêsu là Thiên Chúa. "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa."(Ga. 1, 1) Chúa Giêsu tuyên xưng: "Ta là Đấng Hiện Hữu". Đó là tên của Thiên Chúa được mặc khải cho ông Môsê trên núi Horeb: "Ta là Đấng Hiện Hữu." Người phán: "Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: "Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em."(Xh. 3, 14)

Chúa Giê-su nói với họ rằng: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai."(Ga. 8, 28) Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."(Mt. 27, 54)

Chúa Giêsu đã đến để kêu gọi tất cả những người tội lỗi: "Hãy sám hối tội lỗi và tin vào Ngài". Bất cứ ai từ chối Chúa Giêsu sẽ chết trong tội lỗi, trong hỏa ngục đời đời. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của nhân loạii. Tin hay không, và thiên đàng hay hỏa ngục là lựa chọn của từng mỗi cá nhân.

Giêsu nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6) Bạn và tôi có thể hiểu điều đó không? Điều gì nên là một lựa chọn sáng suốt và một quyết định đúng đắn?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 3-31-20

Gospel JN 8: 21-30

Jesus said to the Pharisees: "I am going away and you will look for me, but you will die in your sin. Where I am going you cannot come."
So the Jews said, "He is not going to kill himself, is he, because he said, 'Where I am going you cannot come'?" He said to them, "You belong to what is below, I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world. That is why I told you that you will die in your sins. For if you do not believe that I AM, you will die in your sins." So they said to him, "Who are you?" Jesus said to them, "What I told you from the beginning. I have much to say about you in condemnation. But the one who sent me is true, and what I heard from him I tell the world." They did not realize that he was speaking to them of the Father. So Jesus said to them, "When you lift up the Son of Man, then you will realize that I AM, and that I do nothing on my own, but I say only what the Father taught me. The one who sent me is with me. He has not left me alone, because I always do what is pleasing to him." Because he spoke this way, many came to believe in him.

Reflection:

When Jesus said to the Pharisees: "I am going away and you will look for me, but you will die in your sin. Where I am going you cannot come."(Jn. 8, 21) They did not understand what he said. There is a next life to come. Jesus died on the cross, buried, rose on the third day, and forty days later he ascended heaven.

Jesus went back to where he belongs. He said to them, "You belong to what is below, I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world."(Jn. 8, 23) Jesus answered to Pilate, "My kingdom does not belong to this world."(Jn. 18, 36)

The origin of Jesus is God. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."(JN. 1, 1) Jesus proclaimed, "I AM". It is the name of God revealed to Moses, "God replied to Moses: I am who I am. Then he added: This is what you will tell the Israelites: I AM has sent me to you."(Ex. 3, 14)

Jesus said to them, "When you lift up the Son of Man, then you will realize that I AM."(Jn. 8, 28) Right after Jesus died on the cross, he centurion and the men with him who were keeping watch over Jesus feared greatly when they saw the earthquake and all that was happening, and they said, "Truly, this was the Son of God!"(Mt. 27, 54)

Jesus came to call all sinners, "Repent from sins and believe in Him". Everyone denies Jesus would die in sins in eternal hell. Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Jesus died for human sins. Believe or not, and heaven or hell is the choice of every individual.

Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6) Could you and I understand it? What should be a wise choice and a right decision?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN5MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - Thứ hai CN5MC-A

         BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Phúc Âm Thánh Gioan. (8: 1-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Mặc dù câu chuyện về một người phụ nữ bị bắt vì phạm tội ngoại tình đã được đọc nhiều lần, tôi vẫn học thêm ý nghiã mới. Đó là tình yêu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã công bố: "Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15) Một người phụ nữ không nói gì để tự bảo vệ mình, cô chỉ im lặng trước mọi phán xét và lên án của đám đông. Chị dường như đã nhận tội lỗi và xứng đáng với cái chết của mình theo luật pháp của Mô-sê. Trong sự im lặng trước Chúa Giêsu, chị đã sám hối từ trong tâm hồn mình và tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã cứu chị khỏi phải chết. Chúa Giêsu đã tỏ bày tình yêu Thiên Chúa cho con người. Ngươi hãy nói với chúng: "Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống."(Ed. 33, 11)

Đừng bao giờ tuyệt vọng với tình yêu của Thiên Chúa vì Ngài không bao giờ thay đổi. Quỉ Satan đã từng cám dỗ con người đánh mất niềm tin và sự tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Hãy khiêm tốn nhận biết sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta và cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Nếu một tội nhân cố gắng tự bào chữa tội lỗi của mình và từ chối sám hối thì tội lỗi không được tha thứ. Giống như Adam và Eva, họ không khiêm tốn thừa nhận hành động sai trái của mình và tự bào chữa mình bằng cách đổ lỗi cho người khác (Stk. 3).

"Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?"(TV. 130, 3) Tôi phải nhận biết tình yêu của Thiên Chúa và không phán xét hoặc kết án người khác bởi vì tôi cũng là một tội nhân, ngay cả tội lỗi của tôi còn nghiêm trọng hơn những người khác trong mắt của Thiên Chúa.

Tôi phải giống như một người thu thuế trong câu chuyện ngụ ngôn, ông ta "thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi."(Lc. 18, 13)

Chúa Giêsu nói với người thiếu phụ ngoại tình: "Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."(Ga. 8, 11) Vâng: "Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời."(Dt. 13, 8)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 3-30-20

Gospel JN 8: 1-11

Jesus went to the Mount of Olives. But early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more."

Reflection:

Although the story of a woman caught in adultery has been read many times, I still learn some senses of it. It is the love of God. A woman did not say anything to defend her self, she just kept silent to all judgment and condemnation from the crowd. She seemed to admit her sins and deserve her death according to the law of Moses.

Jesus proclaimed, "Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15) In silence before Jesus, she repented from her heart and believed in Jesus. Jesus saved her from death. Jesus showed his true love of God for the human. "I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, but rather in his conversion, that he may live."(Ez. 33, 11)

Never be desperate to the love of God because he never changes. Satan used to tempt the human to lose their faith and trust in the love of God. Be humble to admit our weakness and sins and ask for God's forgiveness. If a sinner tries to defend its sins and deny to repent, sins are not forgiven. Like Adam and Eve, they were not humble to admit their wrongdoing and defended themselves by blaming others.

"If you, LORD, keep account of sins, Lord, who can stand?"(Ps. 130, 3) I must acknowledge the love of God and void to judge and condemn others because I am also a sinner, even my sins are more serious than others in the eye of God.

I must be like a tax collector in the parable, he "stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven but beat his breast and prayed, 'O God, be merciful to me a sinner.'"(Lk. 18, 13)

Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more."(Jn. 8, 11) Yes, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever."(Dt. 13, 8)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN5MC-A PDF Print E-mail

Hong Nguyen

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A
THAM DỰ TIỆC LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: GIOAN 11, 1-45: Tin sẽ được sống -

Huệ Minh

Là người như bao nhiêu người, Chúa Giêsu cũng xót thương, cũng rung động trước nỗi mất mát của người thân, của bạn hữu. Và Chúa đã thật sự xót thương, thật sự rung động trước cái chết của chàng trai Lazarô, bạn của Chúa. Thế nhưng điều mà Tin Mừng muốn nói không dừng lại ở việc Chúa xúc động.

Vượt trên cái chết rất đỗi bình thường của Lazarô, là sự khẳng định quá sức phi thường của Chúa Giêsu: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ".

Ngay từ bài đọc I trích từ sách tiên tri Ez.37,12-14, tác giả lên tiếng " Ta mở cửa mồ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta và các ngươi được sống". Qua bài đọc II, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Giáo đoàn Roma, Ngài cũng nói: "Thánh Thần của Đấng làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em"(c. 11). Và nhất là bài Tin Mừng theo Thánh Gioan 11, 1-45 Chúa Giêsu xác quyết: " Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống ".

Chúa Giêsu chính là sự sống, là Đấng ban sự sống cho những ai tin vào Ngài, điều này được chứng minh qua phép lạ làm cho Lazarô sống lại. Đây là trình thuật dài nhất trong Tin Mừng Gioan và phép lạ chỉ xẩy ra ở lúc cuối, còn phần đầu là chuẩn bị. Cả trình thuật là một thảm kịch được dàn dựng từng hồi, càng lúc càng căng thẳng, cho đến khi được kết cục trong hành vi cuối cùng: Chúa Giêsu mạc khải Ngài là Đấng ban sự sống và đòi con người phải đáp trả bằng niềm tin.

Nhưng lời khẳng định của Chúa có xác đáng không, khi mà thực tế, chết là đau xót, là chia cắt? Chứng kiến cái chết của người thân nhiều khi làm lòng ta se thắt lại. Ta muốn làm một cái gì đó để cứu giúp họ nhưng hoàn toàn bó tay. Thử hỏi lời Chúa Giêsu: "Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ" có là lời chân thật? Nếu đó là lời xác đáng, thì sự sống mà Chúa Giêsu nói là sự sống nào mà lại "không chết bao giờ"?

Ai cũng biết tình cảm của Chúa Giêsu dành cho gia đình của Ladarô rất thân thiết. Thế nhưng khi nghe tin Ladarô bị bệnh, Chúa Giêsu không đi ngay, Người vẫn ở lại Épraim đến hai ngày. Điều này thật tai hại. Vì như chúng ta biết khi Chúa Giêsu đến Bêtania thì Ladarô đã chết và được chôn cất đến 4 ngày! Ngay Mácta vốn rất yêu quý Chúa Giêsu nhưng khi ra đón Chúa, câu nói của cô có gì đó chứa đựng sự trách móc, giận hờn: "Nếu có Thầy ở đây thì em con đã không chết". Trách móc cũng phải thôi nhưng đó lại chính là khởi điểm cho một giáo huấn về sự sống lại mà Chúa Giêsu muốn dành cho chị cũng như cho mỗi người chúng ta.

Lời Chúa phải được suy niệm bằng đức tin, vì là lời của ĐỨC TIN. Chúa không hề bảo rằng: "Ai suy nghĩ về Ta...", mà lại nói rằng: "Ai tin Ta...". Vì thế đọc Lời Chúa, bạn và tôi đừng dừng lại ở chỗ chỉ suy nghĩ mà hãy tiến xa hơn đến chỗ suy niệm. Vì điều quan trọng không nằm ở chỗ biết suy nghĩ, nhưng quan trọng là suy nghĩ trong đức tin. Chỉ trong đức tin, lời của Chúa Giêsu không những là lời xác đáng mà còn là lời ban niềm hy vọng. Một niềm hy vọng mãnh liệt vào sự sống phía sau cái chết, một sự sống "không chết bao giờ".

Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy vinh quang Thiên Chúa và giúp cho các ông thêm lòng tin vào Người nên, khi nghe tin Lazarô đau nặng Ngài còn lưu lại hai ngày và sự việc là Lazarô chết: Họ phải chứng kiến việc Lazarô thực sự đã chết - có mùi rồi - 4 ngày - là cần thiết. Có lẽ chính vì Lazarô là người yêu của Người, gia đình Bêtania là gia đình Người thương mến mà Người đã để cho họ được tham dự vào sứ mạng của Người. Người không đến ngay vì nếu Người đến Người không chịu đựng được việc để bạn Người chết và việc gia đình Matta và Maria phải đau khổ. Chứng cớ là Người đã thổn thức nhiều lần. Rõ ràng Đức Giêsu vừa rất Thiên Chúa vừa rất con người.

Ở Bêtania Chúa Giêsu đã mạc khải cho Matta biết chính Ngài là sự sống lại và là sự sống(x. câu 25), các môn đệ cũng nghe điều này. Dĩ nhiên là Chúa Giêsu có ý nói sống lại về phần linh hồn chứ không phải thể xác như Lazarô. Chúa Giêsu sẽ dùng sự việc phục sinh cho Lazarô để nói đến việc Ngài phục sinh phần hồn cho những ai tin vào Ngài. Matta đã mạnh dạn tuyên xưng: " vâng thưa Thầy con tin"(c.27), chính niềm tin mạnh mẽ này nên Ngài đã làm cho Lazarô chết đã bốn ngày sống lại.

Không ai sinh ra là để sống ở trần gian đời đời cả, nhưng sinh ra để rồi chết. Nếu không có đức tin, không mảy may biết một chút gì đến sự sống đời sau, thì rõ ràng, cuộc đời là bi đát. Vì sao lại bi đát? Là vì cuộc sống trần gian giống như một chuyến đi. Ở cuối hành trình của cuộc đời mỗi người không phải danh vọng, địa vị, hưởng thụ, giàu sang, tiền rừng, bạc bể..., mà là cái chết. Chấm dứt tất cả. Giết chết tất cả. Bị cướp mất tất cả.

Trong cái chết, có lẽ con người ta cô đơn nhất. Dẫu có hai người sát cạnh nhau cùng chết, cũng khó có thể nói rằng: chết cùng, chết với. Mỗi người là một cái chết, rất tư riêng, không bao giờ hòa trộn, không bao giờ lẫn lộn. Trong cái chết, con người ta trở thành nghèo nhất: bỏ lại tất cả, chỉ có hai bàn tay trắng. Điều còn lại chỉ là một cái xác không hồn. Nhưng cái xác không hồn này rồi cũng phải bị vùi dập, hay thiêu đốt lập tức, vì nó sẽ thối rữa đến đến tan nát, đến mất mát, đến không còn gì. Rõ ràng bi đát, rất bi đát...

Nhưng người Kitô hữu có đức tin. Họ xác tín mạnh mẽ vào Đấng là Thiên Chúa đã làm người chia sẻ đến cùng kiếp sống con người của họ. Người đã chết thật, nhưng đã đi bước trước để dạy họ bài học của sự sống đàng sau cái chết: đó là chính Chúa đã sống lại thật. Sự sống đàng sau cái chết mới là sống thật, sống vĩnh cửu. Một sự sống không có sự chết. Đấng Phục Sinh ấy, hôm nay, trong Tin Mừng, đã nói một cách tường tận, thẳng thắn với Mattha, cũng là nói với bạn và tôi: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ".

Qua cái chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu đã loan báo cho con người một tin mừng: cái chết không còn là một ngõ cụt hay tận cùng nữa mà là cửa ngõ dẫn vào một cuộc sống mới, một cuộc sống trong Đức Kitô và cùng với Đức Kitô trong cõi vĩnh hằng. Vì thế, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: "Nếu một mai bạn thấy tôi nằm chết, bạn đừng buồn, vì chính Cha chung của chúng ta là Thiên Chúa đã đến đón tôi đi, đơn giản vậy thôi". Hoặc như thánh Phaolô đã nói: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi".


Tin vào Đấng tự mình phục sinh và hứa ban ơn phục sinh cho những ai tin, người Kitô hữu cảm nhận bình an trong cuộc sống. Đức tin giúp họ hiểu rằng, cái chết chỉ là một sự biến đổi để trở về cùng Thiên Chúa. Nhờ đức tin, chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc đời. Những cố gắng xây dựng cuộc đời sẽ cho ta hạnh phúc tương lai. Nếu hiểu như thế, cuộc đời không bi đát, nhưng đáng yêu.
LM Huệ Minh

Kính chuyển:
Hồng

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN4MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 28-3-20

Phúc Âm Gioan (7: 40-53): TRANH LUẬN VỀ NGUỒN GỐC CHÚA

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Ðấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?" Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?" Các người thừa hành thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy". Các người biệt phái trả lời rằng: "Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật". Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa". Sau đó ai về nhà nấy.

CẢM NGHIỆM SỐNG:

Thánh Gioan tông đồ đã viết đặc biệt về thiên tính của Chúa Giêsu từ đầu sách Tin Mừng. "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa."(Ga. 1, 1) Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm Con Người.

Trong công chúng thì không ai biết Chúa Giêsu thực sự là ai nếu không có sự mặc khải của Ngài. Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều việc làm kỳ diệu một cách công khai, giáo lý của ngài đã chinh phục mọi người bằng chính uy quyền của mình, không giống như những người biệt phái và các kinh sư, lời nói thật của ngài đã được thể hiện trong các việc làm thật của ngài. Tuy nhiên, những người biệt phái và các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn giết Chúa Giê-su bằng mọi cách nếu có thể nhưng giờ của ngài chưa đến. Sức mạnh của con người không thể vượt qua quyền năng của Thiên Chúa. Nếu Chúa Giêsu thuần tuý chỉ là là một con người như những kẻ đối nghịch ngài đã nghĩ thì họ có thể giết ngài dễ dàng bằng sức mạnh trần gian của họ.

Do yêu thích danh vọng, tiền bạc, quyền lực trần thế, thú vui trần tục ... Những người biệt phái, các kinh sư, các nhà lãnh đạo tôn giáo... đã trở thành những người cứng cổ. Trớ trêu thay, nhiều người trên thế giới ngày nay vẫn kiên trì từ chối Chúa Giêsu là vị cứu tinh của họ, mặc dù họ đã nghe về ngài, lời giảng dạy và những công việc kỳ diệu của ngài. Họ đặt số phận của họ vào tình huống nguy hiểm vì không sám hối tội lỗi.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu và sám hối tội lỗi sẽ được cứu rỗi được và vào Nước Trời sau cuộc sống trần gian này. Đừng quá muộn để đánh mất ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu vẫn kêu gọi mọi người hôm nay hãy ăn năn sám hối và tin vào Ngài để được cứu rỗi. "Nếu hôm nay, các bạn nghe tiếng của ta, xin hãy đừng cứng lòng nữa."(TV. 95, 8)

Tại sao phải tin và yêu mến và hy vọng nơi Chúa Giêsu? Vì Ngài là Con Thiên Chúa làm Người. Vì chỉ mình ngài đã đổ máu để tẩy xóa tội lỗi cho mọi người mà thôi. Vi hy vọng nơi Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bị thất vọng vì Ngài là sự thật và là sự sống, và là con đường dẫn ta về Trời (Ga. 14, 6).

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 3-28-20

Gospel JN 7: 40-53

Some in the crowd who heard these words of Jesus said, "This is truly the Prophet." Others said, "This is the Christ." But others said, "The Christ will not come from Galilee, will he? Does not Scripture say that the Christ will be of David's family and come from Bethlehem, the village where David lived?" So a division occurred in the crowd because of him. Some of them even wanted to arrest him, but no one laid hands on him. So the guards went to the chief priests and Pharisees, who asked them, "Why did you not bring him?" The guards answered, "Never before has anyone spoken like this man." So the Pharisees answered them, "Have you also been deceived? Have any of the authorities or the Pharisees believed in him? But this crowd, which does not know the law, is accursed." Nicodemus, one of their members who had come to him earlier, said to them, "Does our law condemn a man before it first hears him and finds out what he is doing?" They answered and said to him, "You are not from Galilee also, are you? Look and see that no prophet arises from Galilee." Then each went to his own house.

Reflection:

John, the apostle, wrote especially about the divinity of Jesus from the beginning of the Gospel. "In the beginning, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."(JN. 1, 1) Jesus is the Son of God made Man.

No one knows who Jesus really is without his revelation. Jesus performed many wondrous deeds publicly, his teaching convinced people by his own authority, not like the Pharisee es and the scribes, his true word was shown in his true works. However, the Pharisees and the religious leaders wanted to kill Jesus by any chance if possible but his hour had not come yet. Man's power could not overcome the power of God. If Jesus was a mere man as his opponents thought, they could kill him easily with their earthly power.

Due to loving fame, money, earthly power, worldly pleasures... the Pharisees, the scribes, the religious leaders became the stiff-neck people. Ironically, many people in the world today still persist in denying Jesus as their savior, although they heard about him, his word and his wondrous works. They put their fate in jeopardize situation due to no repentance of their sins.

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Anyone believes in Jesus and repents from sins would be saved and enter the Kingdom of heaven after this earthly life. Do not be too late for losing the salvation of God.

Jesus still calls everyone today to repent and believe in Him to be saved. "If today, you hear his voice, harden not your heart."(Ps. 95, 8)

Why believe and love and hope in Jesus? For he is the Son of God made Man. Because he alone had shed blood to wash away the sins of all people. Hope in Jesus will never be disappointed because he is truth and life, and is the path that leads us to Heaven (Jn. 14, 6).

Peace of Christ!

Da-Minh Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------

 

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC- THỨ SÀU CN4MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 27-3-20

Phúc Âm Thánh Gioan. (7: 1-2, 10, 25-30): CHÚA XƯNG MÌNH LÀ CON THIÊN CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.Có một số người ở Giêrusalem nói: "Ðây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu".Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Tại sao người Do Thái cố gắng tìm cách giết Chúa Giêsu? Kinh tế? Chính trị? Vấn đề xã hội? Tôn giáo?... Trước hết, không phải tất cả người Do Thái mà chủ yếu là một số người Do Thái như những người biệt phái, các kinh sư, các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái là những kẻ đối nghịch với Chúa Giêsu. Người Do Thái nhìn thấy nhiều đám đông đến với Chúa Giêsu, họ phải lo lắng về việc mất lợi ích riêng của chính họ về mọi mặt khác nhau.

Họ sợ dân chúng; do đó, thật khó để họ giết Chúa Giêsu cách dễ dàng. Họ phải tìm lý do pháp lý để tiêu diệt Chúa Giêsu. Đó là sự thật. Sự thật là Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian.

Chúa Giêsu công khai tự tuyên xưng là Con Thiên Chúa và đến từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã không tin và tuyên bố Giêsu đã phạm thượng. Một vài lần, người Do Thái đã cố gắng giết Giêsu nhưng ngài chỉ bỏ mặc họ và rời khỏi họ mà không gặp vấn đề gì vì giờ của ngài chưa đến.

Chúa Giêsu nói về giờ của ngài một vài lần. Giờ của Chúa Giêsu là gì? Đó là giờ của ơn cứu rỗi của Thiên Chúa sẽ được mang đến cho thế gian. Đó là giờ chết của ngài trên thập giá. Chúa Giêsu đã đổ máu và nước từ nơi cạnh sườn để rửa sạch tội lỗi của thế gian. Giờ chết của ngài được quyết định bởi Thiên Chúa chứ không phải bởi quyền lực của loài người.

Mặc dù Chúa Giêsu chữa lành các thứ bệnh tật, xua trừ ma quỷ, nâng dậy kẻ chết ... nhưng mục đích thiết yếu của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đến trong thế gian này là để cứu bất cứ ai tin vào Ngài được giải thoát khỏi tội lỗi của họ và được vào Nước Trời sau cuộc sống này. Đây là Tin mừng cho toàn thể nhân loại và nó phải được liên tục rao giảng đến ngày tận thế qua các môn đệ của ngài mặc dù họ luôn phải đối mặt với mọi nguy hiểm và cái chết.

Là một Kitô hữu, tôi tin vào Chúa Giêsu vì ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, và tôi sẽ đến với Chúa Cha trên trời chứ không phải vì một cuộc sống thoải mái nơi chốn dương gian này. "Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người."(1 Cor. 15, 19)

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Tôi theo Chúa Giêsu để thuộc về con cái Thiên Chúa và trở thành công dân của Nước trời. "Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa "(Ga. 1, 12)

Mỗi người đều có một cuộc đời để sống; do đó, hạnh phúc hay đau khổ, giàu hay nghèo, mạnh khỏe hay đau yếu, danh dự hay ô nhục, quyền uy hay thấp kém ... tất cả mọi thứ sẽ qua đi, nhưng niềm hy vọng vào Chúa Giêsu sẽ trở thành sự thật. "Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi."(TV. 25, 3)

Có Chúa với chúng ta, mỗi người không nên sợ gì. "Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?"(Rom. 8, 31)

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 3-27-20
Gospel JN 7: 1-2, 10, 25-30

Jesus moved about within Galilee; he did not wish to travel in Judea, because the Jews were trying to kill him. But the Jewish feast of Tabernacles was near. But when his brothers had gone up to the feast, he himself also went up, not openly but as it were in secret. Some of the inhabitants of Jerusalem said, "Is he not the one they are trying to kill? And look, he is speaking openly and they say nothing to him. Could the authorities have realized that he is the Christ? But we know where he is from. When the Christ comes, no one will know where he is from." So Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, "You know me and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true. I know him because I am from him, and he sent me." So they tried to arrest him, but no one laid a hand upon him, because his hour had not yet come.

Reflection:

Why did the Jews try to kill Jesus? Economy? Politics? Social matter? Religion?... First of all, not all Jews but mostly some Jews like the Pharisees, the scribes, the Jewish religious leaders were Jesus' opponents. The Jews saw many crowds coming to Jesus, they must worry about losing their own interests in all different aspects.

They were afraid of the people; therefore, it was hard for them to kill Jesus easily. They must find legal reasons in order to destroy Jesus. It is the truth. The truth is Jesus is the Son of God, a Savior of the world.

Jesus publicly claimed himself as the Son of God and came from God. However, they did not believe and claimed Jesus committed a blaspheme. A few times, the Jews tried to kill Jesus but he just left them and went away from them without any problem because his hour had not come yet.

Jesus said about his hour a couple of times. What is Jesus' hour? It is the hour of the salvation of God to be brought to the world. It is the hour of his death on the cross. Jesus poured his blood and water from his side to wash away the sins of the world. The hour of his death was chosen by God, not by human power.

Although Jesus healed the sick, expel demons, raised up the dead... but the essential purpose for Jesus, the Son of God coming into this world is to save anyone believing in Him to be freed from their sins and enter the Kingdom of heaven after this life. This is the Good News for all humankind and it must be continuously preaching to the end of the world through his disciples though facing all dangers and death.

As a Christian, I believe in Jesus for the salvation of God, and I will come to the heavenly Father, not for a comfortable life in this world. "If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all."(1 Cor. 15, 19)

"For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

I follow Jesus to belong to the children of God and become a citizen of the Kingdom of heaven. "To those who did accept him, he gave them the power to become children of God, to those who believe in his name."(Jn. 1, 12)

Everyone has one life to live; therefore, happy or suffering, rich or poor, healthy or sick, honor or disgrace... everything will pass away, but the hope in Jesus would become true. "No one is disgraced who waits for you, but only those who are treacherous without cause."(Ps. 25, 3)
Having God with us, everyone should fear nothing. "If God is for us, who can be against us?"(Rom. 8, 31)
Jesus, I trust in You!

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 167