mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6256
mod_vvisit_counterHôm Qua11227
mod_vvisit_counterTuần Này39318
mod_vvisit_counterTuần Trước79228
mod_vvisit_counterTháng Này128527
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17348319

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

CẢM NGHIỆM SỐNG LC -THỨ TƯ CN19TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 12-8-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (18, 15-20):  CACH SỬA LỖI KHÉO LÉO THEO Ý CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế."Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ."Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC:

Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi."(Mt. 16, 18) Khi Chúa Giêsu nói về Hội Thánh thì có nghĩa là Hội thánh của của Ngài.

Sức mạnh của hỏa ngục không thể thắng được Hội thánh cho dù vẫn có nhiều kẻ thù đang tấn công. Hội thánh mà Chúa Giê-su xây dựng trên tảng đá Phêrô vẫn tồn tại đến ngày nay và mai sau. Nó được gọi là Hội thánh Công giáo. Chúa Giê-su đã trao cho các tông đồ quyền cai quản Giáo hội của ngài với quyền được tha hoặc cầm buộc trên trần gian này.

Hội thánh là cộng đoàn tín hữu và cũng là ngôi nhà để cộng đoàn thờ phượng Thiên Chúa là Chúa Cha trên trời với chính Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Mọi lời cầu nguyện đều nhân danh Chúa Giêsu mà dâng lên Chúa Cha.

Mỗi người có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trong "Thần khí và sự thật" (Ga 4, 24). Tuy nhiên, người Công giáo phải tham dự thánh lễ Chúa nhật và các ngày lễ buộc trừ khi có một vài trường hợp đặc biệt. Chúa Giê-su nói về một cộng đồng cầu nguyện và Ngài luôn ở giữa họ.

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 8-12-20

Gospel MT 18: 15-20

Jesus said to his disciples: "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell the Church. If he refuses to listen even to the Church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them."

Reflection:

Jesus told Peter, "I say to you, you are Peter, and upon this rock, I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it."(Mt 16, 18) When Jesus talked about the Church, it means his Church.

The power of hell could not prevail against it. The Church that Jesus built on Peter still exists today. It is called the Catholic Church. Jesus gave his apostles his authority to govern his Church with the right to lose or bound on earth.

The Church is a community of the faithful and it is also a house to hold its community to worship God, the heavenly Father with Jesus himself in the Eucharist. All prayers offer to the Father in the name of Jesus.

Everyone can pray anytime and anywhere in "Spirit and truth" (Jn. 4, 24). However, a Catholic must attend the holy mass on Sunday and obligation holidays unless a few special circumstances. Jesus said about a community pray and he is the midst of them.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 180