mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1075
mod_vvisit_counterHôm Qua6494
mod_vvisit_counterTuần Này34809
mod_vvisit_counterTuần Trước57671
mod_vvisit_counterTháng Này157929
mod_vvisit_counterTháng Trước257503
mod_vvisit_counterTất cả15760340

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN6TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 20-2-20

   CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. (8: 27-33)

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại." Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người"

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ của mình nếu họ biết ngài là ai. Ông Phêrô như là người phát ngôn cho các môn đệ khác đã thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thầy là Ðấng Kitô." (Mc 8, 29)

Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn họ hiểu chính xác ngài là ai. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian đến cứu con người khỏi tội lỗi của họ và quyền lực của hoả ngục đời đời nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ về sứ vụ của ngài: "Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại."(Mc. 8, 31)

Nếu Chúa Giêsu chỉ là một tiên tri như bất kỳ vị tiên tri nào đó thì tội lỗi của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Một tiên tri chỉ là một con người đơn thuần và cũng một tội nhân như tôi, do đó, một tiên tri không phải là một vị cứu tinh. Còn hơn là một tiên tri, chỉ có Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa như là một sự hiến tế tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa để cứu con người khỏi tội lỗi bằng máu của Người.

Chúa Giêsu đã chấp nhận đau khổ, cái chết nhục nhã và sống lại vào ngày thứ ba như ngài đã nói. Sám hối tội lỗi và tin vào Chúa Giêsu là điều cần thiết cho cả nhân loại được cứu rỗi.

Không ai đổ máu để cứu tôi khỏi tội lỗi mà là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Giêsu có nghĩa là cứu rỗi và Kitô có nghĩa là người được xức dầu đến trong thế gian để cứu tất cả mọi dân tộc.

"Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi."(Gal. 2, 20 )

Bình an của Chúa Giêsu Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Chúa Kitô.

--

Bible sharing - Thursday 2-20-20

Gospel MK 8: 27-33

Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets." And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter said to him in reply, "You are the Christ." Then he warned them not to tell anyone about him.

He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after three days. He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. At this, he turned around and, looking at his disciples, rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do."

Reflection:

Jesus asked his disciples if they knew who he is. Peter as a spokesman for the other disciples said to Jesus, "You are the Christ."(Mk. 8, 29) Christ means the anointed one, or God's chosen one like a priest, a king or a prophet in the old testament.

However, Jesus wanted them to understand correctly who he was. Jesus is the Son of God, a Savior of the world to save the human from their sins and the power of eternal hell through his passion, death, and resurrection. Jesus told the disciples about what his mission would be when saying, "the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after three days."(Mk. 8, 31)

If Jesus is just a prophet like any prophet, my sins still remain. A prophet is just a mere human being and a sinner like me, therefore, a prophet is not a savior. More than a prophet, only Jesus is the Son of God as a pure sacrifice offering to God to save the human from sins by his shedding blood.

Jesus accepted the passion, death, and rose again on the third day as he said. To repent from sins and believe in Jesus are essential for all humankind to be saved.

No one shedding blood to save me from sins but Jesus Christ, the Son of God and a Savior of the world. Jesus means salvation, and Christ means the anointed one coming to the world to save all nations.

"I live, no longer I, but Christ lives in me; insofar as I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me."(Gal. 2, 20)

Peace of Jesus Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

----------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 162