mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7066
mod_vvisit_counterHôm Qua10893
mod_vvisit_counterTuần Này26608
mod_vvisit_counterTuần Trước63979
mod_vvisit_counterTháng Này7066
mod_vvisit_counterTháng Trước249791
mod_vvisit_counterTất cả18391553

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Sống và Chia Sẻ Lời Chúa
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - NC22TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 22TN-A 30-8-20

Tin Mừng theo Thánh Matthêu. (Mt. 16, 21-27): TỪ BỎ MÌNH ĐỂ THEO CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm."

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA:

Sau khi ông Phêrô tuyên bố Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giê-su báo trước cho các môn đệ về kế hoạch cứu rỗi nhân loại qua sự đau khổ, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Với bản tính con người của Phêrô, ông đã phản ứng với Chúa Giê-su bằng chính tư tưởng con người của mình. Chúa Giê-su nói với ông Phêrô: "Con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người."(Mt. 16, 23) Ông đã không biết thánh ý Thiên Chúa. Tại sao vậy? "Vì Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy."(Is. 55, 9)

Quỉ Sa-tan không phục tùng Thiên Chúa. Chúa Giê-su nói với ông Phêrô: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm."(Mt. 16, 23). Ý nghĩ của quỉ Satan phải bị bác bỏ. Trước Chúa Giêsu, chỉ có thánh ý Thiên Chúa phải được thực hiện.

Điều tôi học được là khiêm tốn học hỏi thánh ý Chúa qua lời giảng dạy của Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Nếu tôi muốn theo Chúa Giêsu vào Nước Trời sau cuộc đời này, tôi phải từ bỏ mình như là từ bỏ chính suy nghĩ của mình vốn là sự chướng ngại để theo Ngài. Tôi phải từ chối quỉ Satan và những lời hứa trống rỗng của nó. Tôi phải từ chối sự gian dối của thế gian.

"Vác thập giá hàng ngày" là yêu thương và phục vụ những người lân cận của mình, đặc biệt là những anh chị em bé mọn với tất cả những ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho.

Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay là một nghịch lý đối với con người nhưng đó là sự thật. Nhiều người cố gắng đạt được cuộc sống thoải mái trên trần gian sẽ là kẻ thất bại sau cuộc đời này. Ngược lại, tất cả những ai hy sinh đời sống của mình để phục vụ người khác sẽ là người chiến thắng sau này. Ai hiểu và chấp nhận Lời của Chúa Giêsu sẽ được sự sống đời đời.

"Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì?"(Mt. 16, 26) Nhiều người hiểu được câu nói này của Chúa Giê-su nên đã thay đổi cuộc đời và trở nên những vị thánh trên nước Thiên Trời. Họ thực sự là những người khôn ngoan và sau cùng là những người chiến thắng thế gian.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 8-30-20

Gospel MT 16: 21-27

Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him, "God forbid, Lord! No such thing shall ever happen to you." He turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do." Then Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay all according to his conduct."

Reflection:

After Peter proclaimed Jesus to be the Son of the living God, Jesus foretold his disciples of the plan to save mankind through His suffering, death, and resurrection. With Peter's human nature, he reacted to Jesus with his own human mind. Jesus said to Peter, " You are thinking not as God does, but as human beings do."(Mt. 16, 23) He did not know the will of God. Why so? " For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts higher than your thoughts."(Is. 55, 9).

Satan does not submit to God. When Jesus said to Peter, "Get behind me, Satan! You are an obstacle to me."(Mt. 16, 23) The thought of Satan must be rejected. Before Jesus, only God's will must be done.

What I have learned is to humbly learn God's will through the teachings of Jesus the Son of God. If I want to follow Jesus into the Kingdom after this life, I have to forsake myself as if I were to give up my own thinking which is an obstacle to following Him. I must reject Satan and its empty promises. I must refuse the world's deceit.

"Carrying the cross daily" is to love and serve our neighbors, especially our least brothers and sisters, with all the graces God has given them.

Jesus' teaching today is a paradox to humans but it is true. Many people trying to achieve a comfortable life on earth will be the ones who lose after this life. On the contrary, everyone who sacrifices their lives to serve others will be victorious in the future. Anyone who understands and accepts the Word of Jesus will have eternal life.

"What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life?"(Mt. 16, 26) Many people who understand this statement of Jesus have changed their lives and become saints in the kingdom of Heaven. They are truly wise and ultimately world victors.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THÁNH CA TIN MỪNG PDF Print E-mail

ly hoang

THÁNH CA TIN MỪNG - CN22TN-A: TIM MỪNG MAT 16, 21-27: CẦN TỪ BỎ MÌNH ĐỂ THEO CHÚA
Kính chúc Qúy Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình cuối tuần vui vẻ - bình an.

Xin Cầu nguyện cho linh hồn Anna Theresa trong GD. nhóm thực hiện chương trình Thanh Ca Tin Mừng vừa mới qua đời. Nguyện xin Chúa nhân từ đón nhận linh hồn Anna Theresa về trong cánh tay của Chúa. Chân Thánh Cảm Ơn.

*THƯA QUÝ VỊ VÀ CAC BẠN: Khi chịu phép Rửa tội, chúng ta đã trở thành Kitô hữu. Từ ngữ "Kitô hữu" có nghĩa là người thuộc về Chúa Kitô hay người được mang danh Chúa Kitô. Đã là Kitô hữu thì phải theo Chúa Kitô. Theo ở đây không phải chỉ tuyên xưng Ngài là "Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" như thánh Phêrô đã tuyên xưng. Theo Chúa không phải là chỉ chấp nhận giáo lý của Ngài, cũng không phải chỉ thực hành một số tục lệ và nghi lễ do tôn giáo ấn định như đi xem lễ và lãnh nhận các bí tích.

Theo Chúa là phải chấp nhận một số điều kiện khắt khe như Ngài đã đề ra và mời gọi:"Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo". Như vậy, Ai muốn làm môn đệ Chúa Kitô thì phải từ bỏ chính mình và vác thập giá của mình trong cuộc sống hằng ngày. Đây là điều kiện khắt khe và quyết liệt đòi chúng ta phải nỗ lực không ngừng, nhưng nó sẽ dẫn ta tới sự sống đời đời.

Phúc Âm hôm nay cũng nói tới cái Mất và cái Được. "Nếu ai dám mất mạng sống mình ở đời này vì Thầy thì sẽ được nó ở đời sau". Mất mạng sống tức từ bỏ mình vác thập giá theo Chúa – được đời sau tức được nước thiên đàng, được Thiên Chúa, được hạnh phúc muôn đời. Như vậy nếu so sánh chúng ta sẽ thấy mình mất những cái gì tạm thời để được những cái gì vĩnh cửu
Từ bỏ mình là khi chúng ta giữ 10 điều răn Chúa, là khi chúng ta yêu thương và tha thứ kẻ thù, là khi chúng ta chấp nhận cái nóng lạnh của thời tiết, là khi chúng ta chấp nhận những bệnh tật Chúa gởi đến, là khi chúng ta chu toàn bổn phận của cha mẹ hay con cái trong nhà, là khi chúng ta phục vụ những công tác của giáo xứ, là khi chúng ta dám bỏ giờ để thăm viếng bệnh nhân... Nói chung là khi chúng ta chấp nhận phải hy sinh hơn, phải vất vả hơn, phải thiệt thòi hơn.
Thiên Chúa không hứa hạnh phúc mau qua, Thiên Chúa không chiều chuộng để chúng ta hư đi. Nhưng Thiên Chúa nói thẳng và nói thật "Ai dám mất mạng sống thì người đó được lại". Mỗi người chỉ sống một đời, đời đó lại rất cá biệt không ai thay thế được, cho nên chúng ta đừng dại mang đời mình ra chơi trò may rủi. Vì được lời cả thế gian mà sau này mất thiên đàng thì chúng ta còn gì mà chuộc lại. Cái chắc ăn nhất là dám chọn cái "mất" tạm thời để nhận cái "được" thiên thu.

Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Chúa Giêsu cũng đã đưa ra hai điều kiện và hai kết quả sóng đôi với nhau: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ tìm thấy. Dĩ nhiên, đây không phải chỉ là sự sống phần xác, chúng ta có bổn phận phải duy trì, phải phát triển nhưng không được lạm dụng bằng những vui thú quá trớn. Mà hơn thế nữa, còn là sự sống phần hồn của bản thân chúng ta và của những người chung quanh chúng ta. Để sự sống ấy được phát triển, chúng ta phải tin cậy và phó thác vào Chúa, nhất là chúng ta phải thực thi những điều Ngài truyền dạy: Từ bỏ mình và vác thập giá là những hy sinh gian khổ chúng ta gặp phải trong cuộc sống thường ngày.

Tuyên xưng đức tin là một chuyện, còn sống đức tin là một chuyện khác. Giữa hai việc làm ấy là cả một con đường dài, nhiều cam go và thử thách. Thế nhưng chúng ta đã thực sự sống đức tin của mình hay chúng ta chỉ mới tuyên xưng trên môi trên miệng để rồi cuối cùng chúng ta sẽ bị Chúa Giêsu quở trách như Phêrô ngày xưa: Hỡi Satan, hãy xéo đi cho khỏi mặt Ta.

Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự mà theo Chúa nên đã được gấp trăm cả đời này lẫn đời sau. Các vị tử đạo đã từ bỏ sự sống ngắn ngủi, để được lại sự sống muôn đời. Thánh Teresa đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân nương mình trong chốn viện tu, để được lại biết bao linh hồn nhờ lời cầu nguyện, hy sinh âm thầm. Augustino đã từ bỏ đời sống xa hoa trụy lạc, để được lại một vị thánh giám mục khôn ngoan thánh thiện lừng danh trong Giáo Hội. Maximilien Kolbe đã từ bỏ chính mạng sống mình, chết thay cho người bạn tù, để được lại chính Chúa là nguồn sự sống. Mỗi Kitô hữu đều có những cái để từ bỏ, nhưng cần thiết nhất và cũng khó khăn nhất là phải từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi cao ngạo, ích kỷ, hưởng thụ, để được ngay từ bây giờ niềm vui, an bình và hạnh phúc. Trên nỗi đau của từ bỏ chúng ta thấy ý nghĩa ngọt ngào của hy sinh. Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của thiên đàng. Baeteman nói: "Khi hy sinh dâng lên cao thì hồng ân đổ xuống nhiều".

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết cái gì cần phải "mất đi", cái gì cần phải "từ bỏ", để chúng con được nhẹ nhàng bước theo Chúa trọn con đường mà Chúa muốn chúng con đi.

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
---------------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - ANHLE- ĐƯỜNG NÀO CHÚA ĐÃ ĐI PDF Print E-mail

Anh Le

CN22TN-A: Con Đường Nào Chúa Đã Đi

Không có thành công nào tự đến mà không phải đánh đổi bằng sự cố gắng, kiên trì thậm chí là những thất bại, mất mát liên tiếp rồi mới đạt được thành công.

Thành công chính là thành quả của nỗ lực và phấn đấu, nên có ai đó nói rằng: "Bạn nên nhớ gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi, gieo hạt hành vi, thu hoạch thói quen, gieo hạt thói quen, thu hoạch tính cách, gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh.

Ở đời là vậy. Gieo gì gặt ấy. Không lao động thì đừng mong hưởng thụ. Tuy có nhiều người "ngồi nhà mát ăn bát vàng" của những cán bộ tham nhũng hay những người làm ăn phi pháp. Cái họ có cũng mong manh đúng như tên gọi của cải là phù du. Có mấy quan tham cuối đời ngồi yên hưởng thụ? Có mấy cô chân dài sống mãi trong nhung lụa? Chính lúc này người ta bàn tán nhiều về đường công danh của Chung Con lên rất nhanh mà xuống cũng không phanh? Rồi rất nhiều cô chân dài bán hoa hàng dollar cũng vướng vào lao lý? . ..

Đúng như ai đó đã từng nói: "người thất bại, là người lựa chọn ở trong vùng thoải mái; còn người thành công đều bắt đầu với chuyện khó và thành công nhờ kiên trì".

Con đường Chúa Giêsu đã đi không phải là con đường trải thảm rộng thênh thang. Đó là con đường hẹp và đầy chông gai. Con đường từ bỏ hằng ngày. Từ bỏ Thiên Tính của mình để hòa nhập với khối đông của nhân loại. Từ bỏ quyền lợi của mình để phục vụ lợi ích nhân loại. Từ bỏ những tiện nghi vật chất để sống rầy đây mai đó, để thi ân giáng phúc cho tha nhân. Đó là con đường Ngài mời gọi chúng ta. Hãy từ bỏ lòng tự cao tự đại để sống hòa đồng với anh em. Hãy từ bỏ lòng tham của danh lợi thú để sống thanh khiết và công bình bác ái với tha nhân. Từ bỏ đòi hỏi hy sinh. Hy sinh bản thân để đem lại niềm vui cho tha nhân. Hy sinh thời giờ để phục vụ anh chị em chung quanh. Từ bỏ và hy sinh không làm cho ta bé nhỏ đi nhưng được lớn lên và trưởng thành hơn. Một người trưởng thành là một người biết hy sinh và nhường nhịn cho người nhỏ hơn. Một người được gọi là trưởng thành là người dám lãnh lấy trách nhiệm với gia đình và với xã hội. Giống như một đứa bé mãi mãi chỉ là đứa trẻ khi nó vẫn ích kỷ, thích giành giật của anh của em, chỉ khi nào nó biết nhường nhịn cho anh em thì lúc đó chúng ta mới nói nó đã trưởng thành.

Thế nên, sợ hãi đau khổ là sợ hãi trách nhiệm. Trốn chạy đau khổ là trốn tránh trách nhiệm. Kẻ sợ hãi trách nhiệm đó là người vô dụng, và người trốn tránh trách nhiệm chỉ là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Là người kytô hữu, Chúa mời gọi chúng ta vác lấy thập giá hằng ngày của mình mà theo Chúa. Thập giá ở đây là chính bổn phận và trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Người chồng và người vợ phải có bổn phận và trách nhiệm quan tâm, lo lắng và đem lại hạnh phúc cho nhau. Người cha và người mẹ phải có bổn phận và trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con cái nên người. Con cái phải có bổn phận thảo hiếu, kính yêu và vâng lời cha mẹ, đồng thời cũng biết chia sẻ trách nhiệm với gia đình trong khả năng và sức lực của mình.

Xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương bắt chước Chúa luôn can đảm đón nhận thập giá của bổn phận hằng ngày đối với Chúa và tha nhân. Cho dẫu có chịu nhiều thiệt thòi mất mát khi phải chu toàn bổn phận với Chúa và tha nhân, vì "được lời lãi cả thế gian, chết mất linh hồn nào ích gì? Amen

Lm.Jos Tạ duy Tuyền

----------------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC -ANHLE - CN22TN-A PDF Print E-mail

Từ bỏ danh lợi ngắn ngủi đời này để đổi lấy hạnh phúc vô tận đời sau
(Suy niệm Tin mừng Matthêu ( 16, 21-27) trích đọc vào Chúa nhật 22 thường niên)

Hôm ấy, dân chúng tụ tập đông đảo tại quảng trường để lắng nghe hai diễn giả lừng danh diễn thuyết.
Mở đầu chương trình, Chúa Giê-su bước lên diễn đàn và được đám đông chào đón bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Phần đông trong họ đã từng nghe danh Chúa Giê-su nhưng chưa từng được diện kiến.
Sau khi giới thiệu cho mọi người về Nước Thiên Chúa, về điều răn trọng nhất... Chúa Giê-su cất tiếng mời gọi: "Có ai trong các con muốn theo Thầy không?"
Vì biết rằng Chúa Giê-su là Đấng cứu độ đầy quyền năng, ai theo Ngài sẽ được nhiều hồng phúc, nên mọi người đều hớn hở vui mừng, giơ tay cao và đứng lên hô lớn: "Con, con, con xin theo..."
Thế rồi, Chúa Giê-su lại nói tiếp: "Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi..."
Nghe nói đến việc "từ bỏ mình", nhiều người cụt hứng, hạ tay xuống.
Để giải thích lý do tại sao phải từ bỏ mình, Chúa Giê-su nói: "Vì ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy."
Nghe nói đến "liều mất mạng sống mình vì Thầy", mọi người hụt hẫng...
Rồi Ngài thuyết phục: "Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?"
Lời này khiến nhiều người suy nghĩ và phân vân, nhưng vẫn còn do dự, chưa quyết.

Chương trình được tiếp nối với bài nói chuyện của Thần Tài. Vừa thấy Thần Tài xuất hiện, đám đông hò reo tưng bừng và vỗ tay cuồng nhiệt.
Sau khi đề cao sức mạnh vạn năng của đồng tiền, vinh quang của quyền lực, sự cuốn hút của lạc thú đời này... Thần Tài lên tiếng mời gọi: "Ai theo tôi sẽ được giàu có, quyền lực, hạnh phúc, lạc thú... ở đời này, chỉ ở đời này mà thôi!"
Thế là có đông người vỗ tay tán thưởng Thần Tài và hăm hở đi theo ông ta.

Còn chúng ta thì sao?
Nếu chúng ta may mắn có mặt trong cuộc diễn thuyết hôm ấy, chúng ta sẽ theo ai?
Và hôm nay, khi nghe lời mời gọi của Chúa Giê-su vọng lại qua trang Tin mừng này, chúng ta sẽ quyết định thế nào?
- Một là say mê theo đuổi danh vọng, giàu sang, lạc thú đời này bất chấp sự sống đời sau;
- Hai là liều mất mạng sống vì Chúa Giê-su để được tận hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Danh vọng, giàu sang, phú quý đời này có sức cuốn hút mạnh mẽ. Nếu không phải là người có bản lãnh cao, nếu không phải là người khôn ngoan sáng suốt, thì khó thoát khỏi sự lôi cuốn của chúng.
Nghĩ cho cùng, nếu đời sống con người chỉ vỏn vẹn 100 năm trên dương thế này mà thôi, chẳng có đời sau, thì chọn theo Thần Tài, đua tranh tìm kiếm giàu sang, lạc thú đời này là điều chính đáng.
Tuy nhiên, so với đời sau thì cuộc đời này chỉ kéo dài trong gang tấc, còn cuộc sống đời sau là thiên thu vạn đại. Vì thế, mải mê tìm kiếm hạnh phúc thoáng qua đời này mà đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu mai sau thì thật là vô cùng đáng tiếc.
Nếu cuộc sống đời này có giá bằng một đồng tiền vàng thì giá trị cuộc sống đời sau phải tỷ lần cao hơn. Vì thế, ham muốn chiếm lấy một đồng trước mắt mà đánh mất tỷ đồng trong tương lai là sai lầm hết sức tai hại.
Như thế, lời dạy của Chúa Giê-su: "Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi ích gì?" là một bài học khôn ngoan cần ghi tâm khắc cốt và phải là châm ngôn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su,
"Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?"
Hôm xưa, Phan-xi-cô Xa-vi-e vốn là người ham mê tìm kiếm danh vọng đời này, nhờ được nghe lời dạy này của Chúa qua miệng thánh I-nha-xi-ô, nên đã từ bỏ vinh hoa phú quý, rời xa kinh thành Paris hoa lệ, vượt đại dương loan báo Tin mừng cho dân tộc Ấn-độ, Sri-lanca, Malaysia, Nhật Bản... nhờ đó, ngài đã đem ơn cứu độ cho muôn vạn người Châu Á và được toàn thể Hội thánh Chúa ca ngợi, tôn vinh.
Xin cho chúng con luôn ghi nhớ lời vàng Chúa dạy, sẵn sàng hiến thân phục vụ Chúa và mọi người, chấp nhận từ bỏ danh lợi ngắn ngủi đời này để đổi lấy hạnh phúc vô tận đời sau. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Tin mừng Matthêu ( 16, 21-27) 22- Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! "23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."
24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

-----------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ TƯ CN21TN-A PDF Print E-mail

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (23: 27-32)

27"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác !29"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. 30Các người nói: 'Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.' 31Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 32Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Người ta thường nói những lời cảnh giác: "Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, còn hơn giả tạo chỉ biết nói xạo để người khác thương", hay có câu: "Miệng nam mô, bồ dao găm", nghĩa là ám chỉ những con người bên ngoài tỏ vẻ hiền từ, nhưng bên trong thì nham hiểm khó lường. Những con người giả hình này đã được Đức Giêsu lên án trong bài Tin Mừng: "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế" (c. 27).

Hôm nay, Đức Giêsu lên án các kinh sư và người Pharisêu là những người giả hình, nghĩa là bên ngoài xem ra công chính, nhưng bên trong thì đầy sự gian dối. Đây là những hình ảnh dành cho các kinh sư và người Pharisêu: bên ngoài giữ luật rất tốt như cầu nguyện lâu giờ nơi ngã ba đường, ăn chay cho người ta biết, mặc tua áo thật dài, v.v. nhưng trong lòng họ đầy những chuyện xấu xa.

Chúng ta đang sống trong một xã hội ưa nhìn, người ta thi nhau quảng cáo. Có những người lợi dụng quảng cáo để bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Sống trong một xã hội thật giả lẫn lộn như vậy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống đạo của chúng ta. Một lối sống đạo hình thức bên ngoài cũng giống như những hình ảnh quảng cáo lừa người mà thôi! Vậy, hãy sống thế nào để người ta nhận biết chúng ta thật là môn đệ của Thầy Giêsu, là Kitô hữu sống đạo thật, yêu Chúa thật, và yêu người thật.

CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con chỉ thích vẻ bề ngoài: đi lễ, tham gia các hội đoàn vì muốn người ta thấy mình có bộ đồ đẹp, đôi giày sang, đi xe xịn. Chúng con thích khoe của hơn là khoe Chúa. NHỜ ƠN CHÚA giúp chúng con QUYẾT LOẠI TRỪ những thứ giả hình để đến với Chúa, với nhau với tấm lòng đơn sơ và chân thật. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

---------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 231