mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4172
mod_vvisit_counterHôm Qua12163
mod_vvisit_counterTuần Này72103
mod_vvisit_counterTuần Trước116390
mod_vvisit_counterTháng Này162599
mod_vvisit_counterTháng Trước631548
mod_vvisit_counterTất cả26721672

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Đời Sống Mới Trong Thần Khí
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI# 1-TIEP=TINH CHUA PDF Print E-mail

   1-CA?M NGHIM TÌNH CHÚA.. (tiếp)

9-Phải lấy thái độ yêu chờ ngườI yêu. Chỉ một tiếng động nhỏ, nướ hoa lạ, ta đã nhận ra. Như ngườI đi rừng đày thú dữ, tất cả giác quan đều dựng lên, chú ý tớI tiếng động nhỏ, mùi hôi lạ.

10-Không phải Thiên Chúa của các triết gia. Thiên Chúa hoạt   động đi vào lịch sử loài ngườI, Ngài tác động vào đờI tôi, tôi nhận Ngài qua hành động.

11-Đức Kitô bảo ông Gioan: Không nói ngườI này hay ngườI nọ, mà bảo thuật lại những điều đã thấy về Ngài: NgườI mù được thấy, kẻ què đưọc đi, ngườI cùi được sạch...         ( Luca 7, 22 )

12-Chúa luôn muốn là bạn tâm sự của ta trong mọI lúc, ta có sẵn sàng mở cửa lòng để đón Ngài vào không?- ‘Này đây, Ta đứng sẵn bên cửa và gõ, ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào nhà ngườI ấy, sẽ dùng bữa tối vớI ngườI ấy, ...       ( Khải huyền 3, 20 )

Pt Dinh

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI #1 =TINHCHUA PDF Print E-mail

 

1-  CM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI

 

1- ñÙc Tin cûa ngÜÖì Tín h»u trÙÖc tiên là m¶t s¿ nhìn nhÆn ng« ngàng Thiên Chúa Çã yêu ta trܧc. Chúa không yêu ta m¶t cách chung chung, mà yêu m‡I ngÜ©I b¢ng m¶t tình yêu Ƕc nhÃt và riêng tÜ.

2- TÃt nhiên Ngài m©I g†I, lay Ƕng tôi, nhÜng Ngài không ép bu¶c tôi, xua Çu°I tôi ra khÕi tôi. Trái låi Ngài làm cho tôi l§n lên trong t¿ do. Ngài Çã gieo vào lòng tôi và Çang m†c lên hoa trái.

3- L©I nói ÇÀu tiên vŠ tình yêu Ngài tôi ch£ng có, n‰u Ngài không ti‰p tøc yêu tôi, tôi Çã không tÒn tåi.

4- Tôi không phäi chÌ là con cháu cûa Abraham mà còn cûa Giacop, theo giÃc mÖ 28 KhªI nguyên. Này Ta ª v§I ngÜÖi...Ta së gi» gìn ngÜÖi...Ta së không bÕ ngÜÖi. Gia-cop tÌnh giÃc và nói: ‘Quä th¿c có ñÙc Chúa ª nÖi này mà tôI không bi‰t! ‘ (Kn.28,15-16)

5- Thiên Chúa ª Çó, trong bi‰n cÓ này, trong cu¶c g¥p g« n†... th‰ mà tôi ch£ng hay. Thiên Chúa hiŒn diŒn kín Çáo ljn Ƕ thÜ©ng tôi khó nhÆn ra Ngài. ñi vào ÇÙc tin khi suy niŒm là chú š ljn cº chÌ nhÕ mà Chúa Çi qua.

6- Quy‰t ÇÎnh trª vŠ theo Chúa m©I g†I và thÃy Ngài nâng Ç« cø th‹ cho mình Çi, dù còn Çang g¥p nhiŠu khó khæn, nhÜng vÅn v»ng niŠm tin và ÇÜ®c bình an.

(Luca 15, 11-31/NgÜ©I Cha nhân hÆu )

7- Noi theo tình yêu cûa Chúa nhÜ thánh Boscô. Phäi thÃy tình thÜÖng cûa Chúa nÖi ta mà yêu ngÜ©I chung quanh: v® chÒng, con, khu xóm bån bè. Boscô xin m¶t tråi cäi huÃn cho anh em Çi Picnic rÒi bäo Çäm cho h† trª vŠ.

8- Ch‰t cho cái tôi cûa mình hàng ngày m§I khó, tình yêu phäi hy sinh tØ cái nhÕ Çã rÒi m§I t§I cái l§n ÇÜ®c.

-         

(còn tiếp)

 

 
DSMTTK Bài 1 PDF Print E-mail

Đời Sống Mới Trong Thần Khí - Bài 1

 

More ...

 
<< Start < Prev 41 42 43 Next > End >>

Page 43 of 43