mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2053
mod_vvisit_counterHôm Qua3757
mod_vvisit_counterTuần Này6908
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này118940
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16608732

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Hoc Hoi De Song Dao
HOC HỎI ĐỂ SỐNG ĐẠO - LM NGÔ TÔN HUẤN PDF Print E-mail

CÁC BÍ TÍCH của GIÁO HỘI CÔNG GIÁO có nguồn gốc KINH THÁNH không ?

Sau đây là bằng chứng về Thánh Truyền và Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội đã được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước:
Thứ nhất về Quyền Giáo Huấn, Chúa Kitô đã trao cho các Tông Đồ trước khi Người về trời như sau :
"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hay đi...và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em..." ( Mt 28: 20)
Về Thánh Truyền, Thánh Phaolô đã truyền cho môn đệ ngài là Timôthê như sau:
" anh Timôthê, hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh, tránh những chuyện nhảm nhí , trống rỗng , và những vấn đề tri thức giả hiệu. Có những kẻ , vì chủ trương cái trí thức đó, nên đã lạc mất đức tin. Chúc anh em được ân sủng." ( 1 Tm 6: 20-21)
Hay rõ hơn nữa:
" Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Kitô-Giêsu , anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. Giáo lý tốt đẹp đã trao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta." ( 2 Tm 1: 13-14)
Như thế đủ cho thấy là các Thánh Tông Đồ đã truyền lại cho các thế hệ nối tiếp cho đến ngày nay những giáo lý tinh tuyền của Kitô-Giáo, tức là của chính Chúa Kitô đã giảng dạy cho các Tông Đồ và cho dân chúng thời đó và được truyền lại cho chúng ta ngày nay qua Giáo Hội, là Thân Thể Nhiệm Mầu ( Mystical Body) của Chúa Kitô trong trần thế.
Riêng về các bí tích ,thì Giáo Lý của Giáo Hội đã nói rõ bảy Bí Tích mà Chúa Kitô đã ban cho Giáo Hội như phương tiện cứu rỗi cần thiết mà mọi tín hữu được mong đợi đón nhận với đức tin vững chắc và lòng mến nhiệt thành về những lợi ích thiêng liêng lớn lao của các bí tích này.(x SGLGHCG số 1210-1620)
Tất cả bẩy bí tích này đều có nguồn gốc Kinh Thánh như sau:
1-Bí Tích Thánh Tẩy ( rửa tội )
Trước hết, Chúa Giê su đã nói với một thủ lãnh Biệt phái tên là Ni-cô-đê-mô
đến thăm Chúa một đêm kia như sau:
Tôi bảo thật ông :
Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa
Nếu không được sinh ra bởi nước và thần khí." ( Ga 3:5)
Trước khi về Trời, sau khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết,sống lại và lên Trời, , Chúa Kitô cũng truyền cho các Tông Đồ những điều quan trọng sau đây:
" Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa Cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.." (Mt 28:19)
Hoặc :
" Ai tin và chịu hép Rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị luận phạt." (Mc16:16)
2- Bí Tích Thêm Sức ( confirmation)
Khi hiện ra với các Tông Đồ sau khi Người sống lại từ cõi chết, Chúa
Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh
Thần," ( Ga 20:22)
Lại nữa, hai Tông Đồ Phê rô và Gioan được cử đến miền Samari để gặp dân
mới theo Đạo ở đây. Khi đến nơi, " hai ông cầu nguyện cho họ, đặt tay trên
họ và họ nhận được Thánh Thần." ( Cv 8 : 17)
3-Bí Tích Hòa Giải ( penance, reconciliation)
Sau khi thổi hơi để ban Thánh Thần cho các Tông Đồ, Chúa Giêsu đã long trọng truyền cho họ thi hành thi hành mệnh lệnh sau đây :
" Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha
Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ" ( Ga 20: 23)
Lại nữa, trước khi chiu khổ hình thập giá chết và sống lại, Chúa Giê-su cũng đã trao cho Phêrô chiều khóa Nước Trời và quyền cầm buộc hay tháo gỡ như sau:
" Thầy sẽ trao cho anh chiều khóa Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc
điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo gỡ điều
gì trên trời cũng sẽ thao gỡ như vậy." ( Mt 16: 19)
Quyền đó đã được trao lại cho các vị kế tục Phêrô cho đến ngày nay. Vì thế, Giáo Hội – qua Đức Thánh Cha là người kế vị Thánh Phê rô trong nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên của Chúa, có quyền ra vạ tuyệt thông= Anathema=Excomunication)
Và giải vạ này cho những ại bị vạ; cũng như ban ân xá ( indulgences) để tha hình phạt hữu hạn ( temporal punishment) cho người còn sống hay cho các linh hồn đang được thanh luyện nơi Luyện tội ( purgatory).
Đây là điều các giáo phái Tin Lành không tin nên đã đả kích Giáo Hội Công Giáo cách vô căn cớ.
3- Bí tích Thánh Thể
Bí Tích quan trọng này đã được Chúa Giê su thiết lập trong Bữa ăn sau cùng với Mười hai Tông Đồ khi Người cầm bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: " anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.Rồi Người cầm chến rượu, tạ ơn, trao cho các ông và nói : " Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội." ( Mt 26: 26-28; Mc 14: 22-24; Lc 22:19-20; Ga 6; 1 Cor 11: 23- 25)
Qua Bí Tích Thánh Thể, Giáo Hội tin có sự hiện diện thực sự ( real presence) của Chúa Kitô dưới hai chất thể là bánh và rượu nho.Đây là điều anh em Tin Lành không tin. Vã lại, vì họ không có Chức Linh Mục ( Priesthood) hữu hiệu nên họ không thể có Bí Tích Thánh Thể ( The Eucharist) và các Bí Tích Hòa Giải ( Reconciliation) , Sức dầu bệnh nhân ( Anointing of the sick) và Bí Tích Truyền Chức Thánh ( Holy Orders ) là những Bí Tích chỉ có trong Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương ( Eastern Orthodox Churches) mà thôi; ngoài bí tích Rửa Tội mà đa số các giáo phái khác như Tin Lành và Anh Giáo ( Anglican) đều có.
Nhưng nếu nhóm nào –như giáo pháí Bahai Hullad), không làm Phép Rửa với nước và Công Thức Chúa Ba Ngôi ( The Trinitarian Formula) thì bí tích không thành sự ( invalidly) nên nếu giáo hữu của họ muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo thì phải được rửa tội lại.
5-Bí tích Sức dầu ( Anointing)
Bí Tích này được ghi trong Thư Thánh Gia-cô-bê như sau:
" Ai trong anh em đau yếu ư ? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi sức dầu nhân danh Chúa." (Gc 5: 14)
6- Bí Tích Truyền Chức Thánh ( Hoy Orders)
Trong thư gửi cho môn đệ ngài là Timô-thê, Thánh Phaolô đã căn dặn như
Sau:
" Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa,
Đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh." ( 2 Tm 1: 6)
Như thế việc đặt tay để xin ơn Chúa Thánh Thần là điểm chính yếu trong
Nghi thức Truyền Chức Thánh Phó tê, Linh mục và Giám mục trong Giáo
Hội Công Giáo và Chính Thống Đông Phương.
7- Bí Tích Hôn Phối ( Matrimony)
Chính Chúa Giê su đã nhắc lại cho các Tông Đồ - và đặc biệt- là nhóm Biệt phái như sau về bí tích này:
" Các ông không đọc thấy điều này sao: thủa ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: "vì thế người ta sẽ lìa Cha mẹ mà gắn bó với vợ mình., và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp , loài người không được phân ly." (Mt 19: 4-6)
Thánh Phaolô cũng nhắc cho tín hữu Ê-phê-sô về bí tích hôn phối như sau:
" Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế , người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thực là cao cả.Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng." ( Ep 5: 31-33)
Tóm lại , tất cả bảy Bí Tích đều có nguồn gốc Kinh Thánh, tức là đều bắt nguồn từ ý muốn của Thiên Chúa cho con người thi hành để cộng tác với Chúa trong Chương Trình sáng tạo và cứu độ con người nhờ Chúa Kitô cho đến ngày mãn thời gian.
II-Chỉ nghe Lời Chúa không thôi có đủ cho con người được cứu độ không ?
Nghe lời Chúa qua Kinh Thánh là điều rất quan trọng và cần thiết cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội , vì " người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn sống nhờ mọi lời từ miệng ĐỨC CHÚA phán ra." (Mt 4: 4 ; Lc 4: 4; Đnl 7: 3;)
Lời Chúa không những là thần lương nuôi sống linh hồn ta mà còn là đuốc sáng soi dẫn ta đi trên đường tìm kiếm Chúa và Vương Quốc bình an, hạnh phúc của Người, đúng như Phêrô đã tuyên xưng một ngày kia:
" Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời." ( Ga 6: 68)
Thánh Vinh 119, cũng ca tụng lời Chúa như sau:
" Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước
Là ánh sáng chỉ đường con đi". ( Tv 119: 105)
Như thế đủ cho thấy là việc nghe lời Chúa qua Kinh Thánh , qua Giáo Hội và trong chính lương tâm con người, là điều vô cùng cần thiết cho những ai muốn đi theo Chúa, muốn yêu mến Người và muốn được cứu rỗi để sống hạnh phúc đời đời với Chúa trên Nước Trời mai sau: .
Tuy nhiên, chỉ nghe lời Chúa như anh em Tin Lành tin và quảng bá ( Sola Scriptura) thì chưa đủ để lãnh ơn cứu chuộc của Chúa Kitô..Muốn đầy đủ hơn thì cần thiết cho ta phải lãnh nhận các Bí Tích rất quan trọng như Thánh Thể, Hòa Giái và Sức Dầu bệnh nhân ... là những phương tiện thông ban ơn Chúa dồi dào cho những ai muốn lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô nhờ Hy Tế đền tội mà Chúa đã dâng lên Chúa Cha trên thập giá năm xưa và nay còn tiếp tục dâng trên bàn thờ mỗi khi Thánh Lễ được cử hành.
Vì thế , khi tham dự Thánh lễ, chúng ta được lãnh ơn cứu chuộc của Chúa Kitô như Giáo Hội dạy trong Hiến Chế Lumen Gentium ( Ánh Sáng muôn dân ) sau đây:
" Mỗi lần hy tế thập giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó "Chúa Kitô, Chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế (1 Cor 5, 7) thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện." ( LG 3)
Đó cũng là lý do tại sao Thánh Lễ được coi là " nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô Giáo".Nghĩa là không thể sống trọn vẹn đời sống Kitô Giáo mà không tham dự Thánh Lễ để vừa được nghe lời Chúa và nhất là được ăn thịt và uống máu Chúa Kitô là bảo chứng cho ta được sống đời đời như Chúa đã hứa:
" Ai ăn thịt và uống máu Ta
Thì được sống muôn đời
Và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết." ( Ga 6: 54)
Mặt khác, là con người sống trên trần gian này, không ai có thể tránh được nguy cơ của tội lỗi đến từ ma quỉ, thế gian và xác thịt.Do đó, nếu không siêng năng chạy đến với Chúa qua bí tích hòa giải ( xưng tội) thì làm sao nối lại được tình thân với Chúa, sau khi lỡ sa ngã vì yêu đuối con người, vì ma quỷ và thế gian luôn cám dỗ với mọi dịp tội và gương xấu để lôi kéo ta ra khỏi thân tình với Chúa để làm nô lệ cho chúng và mất hy vọng được cứu rỗi ?
Chính vì biết con người còn yếu đuối và dễ sa ngã, nên Chúa Kitô đã dự trù sẵn phương thế hữu hiệu là ban cho chúng ta bí tích hòa giải để giúp ta trỗi dậy và lấy lại thân tình với Chúa mỗi khi lỡ sa phạm tội vì yếu đuối trong bản tính con người ,và nhất là vì ma quỷ cám dỗ cho ta phạm tội khiến mất tình thân với Chúa
Và mất hy vọng được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu .
Thật vậy, ai dám nói là mình không bao giờ phạm tội để không cần phải xưng tội để được tha thứ ?
Cũng không thể trực tiếp xưng tội với Chúa không cần qua trung gian của ai ( linh mục) như anh em Tin Lành giảng dạy, vì Chúa Kitô đã trao quyền tha tội này cho các Tông Đồ mà người kế vị các ngài là các Giám mục và phụ tá của Giám mục là các linh mục trong toàn Giáo Hội.( Ga 20:23)
Do đó không thể cứ hát Alleluia và nghe lời Chúa không thôi như anh em Tin lành quảng bá thì sẽ thiếu đi phần quan trọng nữa là lãnh nhận các ơn ích thiêng liêng qua các bí tích mà Chúa Kitô đã thiết lập và ban cho Giáo Hội xử dụng để thánh hóa và ban ơn cứu rỗi cho con người cho đến ngày mãn thời gian.
Anh em Tin Lành không biết các Bí Tích quan trọng như Thêm Sức, ( Confirmation) Thánh Thể ( Eucharist) , Hòa Giải (reconciliation) Sức Dầu bệnh nhân ( Anointing of the sick)..nên không biết những lợi ích thiêng liêng lớn lao của các Bí Tịch này.
Kinh nghiệm thiêng liêng cho mọi người tín hữu chúng ta biết rằng : phải siêng năng cầu nguyện, nghe lời Chúa và luôn chạy đến với hai bí tích rất quan trọng và cần thiết là Thánh Thể và Hòa giải để được ăn uống Mình Máu Chúa, là linh dược nuôi sống linh hồn và cho ta sức mạnh cần thiết để đứng vững trong ơn nghĩa với Chúa cũng như lấy lại ơn nghĩa này sau khi lỡ sa phạm tội nặng hay nhẹ , vì yếu đuối của bản năng, nhất là vì ma quỷ - ví như " sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé" để mong sát hại linh hồn chúng ta, như Thánh Phê rô đã lưu ý.( 1 Pr 5: 8)
Tóm lai, muốn thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, muốn lớn lên trong tình yêu Chúa, và muốn được cứu rỗi thì phải sử dụng mọi phương tiện cần thiết nói trên, như nghe lời Chúa, cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa giải là những phương tiện cứu rỗi vô cùng cần thiết mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta qua Giáo Hội, là Thân Thể Nhiệm Mầu của Chúa trong trần gian, có mặt và hoạt động cho đến ngày mãn thời gian, tức là ngày cánh chung hay tận thế.Amen
Ước mong những giải đáp trên thả mãn các câu hỏi đặt ra.
Lm Phanxicô .Xaviê Ngô Tôn Huấn.

----------------------------------

 
HOC HỎI ĐỂ SỐNG ĐẠO - LM CỬ HÀNH BÍ TÍCH PDF Print E-mail

LINH MỤC CÓ ĐƯỢC PHÉP CỬ HÀNH BÍ TÍCH THEO Ý RIÊNG MÌNH KHÔNG ?

Hỏi :
xin cha giải thích vài thắc mắc sau đây liên can đến việc dạy dỗ và cử hành bí tích của một vài linh mục:
1- Có linh mục kia, khi dâng lễ ở tư gia, đã mời mọi người có mặt tham dự lên rước Mình Thánh Chúa, vì cho rằng Chúa đã tha hết mọi tội cho con người rồi nên không ai cần phải xưng tội nữa (dù có tội trọng) trước khi rước Mình Thánh Chúa ! Như vậy có đúng không ?
2- Cũng linh mục đó, khi vào nhà thương thăm một bệnh nhân, đã chứng hôn cho đôi vợ chồng đang "rối" về hôn phối, vì nể lời yêu cầu của bà mẹ đôi vợ chồng kia. Như vậy hôn phối đó có thành sự hay không ?
3- Một linh mục khác đã bảo Thừa tác Viên cho rước Lễ đổ thêm rượu nho vào chén Máu Thánh đã cạn,để cho giáo dân rước. Như vậy có được không ?
Trả lời :
1- Tôi thực kinh ngạc về những câu hỏi trên đây,vì nếu là linh mục được đào tạo đến nơi đến chốn, thì phải dạy đúng giáo lý của Giáo Hội cũng như cử hành các bí tích đúng theo Nghi Thức ( Rite) của Giáo Hội
Trước hết là việc linh mục mời mọi người lên rước Mình Thánh Chúa trong Thánh lễ dù là ở tư gia hay ở nhà thờ là điều không đúng và không được làm vì những lý do sau đây:
Đành rằng Thánh lễ, về một phương diện, là Bữa ăn cuối cùng mà Chúa Giêsu đã cùng ăn uống với Nhóm Mười Hai Tông Đồ buổi tối trước khi Người bị trao nộp cho những kẻ đến bắt bớ vì Giuda phản bội, bán Chúa cho nhóm thượng tế và luật sĩ Do Thái.
Vì thế, khi tham dự Thánh Lễ, mọi người cũng được mời ăn tiệc thánh là rước Mình Máu Chúa Kitô hiện diện thực sự dưới hai chất thể là bánh và rượu nho.
Tuy nhiên, việc rước Mình Máu Chúa Kitô trong Thánh Lễ hàng ngày hay ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng không phải là điều bó buộc cho mọi người tham dự Thánh Lễ, mà chỉ là lời mời gọi cho những ai cảm thấy mình xứng hợp –hay không có gì ngăn trở-để rước Mình Máu Thánh Chúa mà thôi. Phải nói là không có gì ngăn trở, nghĩa là không đang có tội trọng, ( mortal sin), vì nếu ai có tội trọng thì không được làm lễ ( linh mục) và rước Mình Thánh Chúa ( giáo dân) (x. SGLGHCG số 1415 , giáo luật số 916).Như vậy, nếu có tội trọng, thì phải đi xưng tội để làm hòa với Chúa trước khi rước Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ.
Lại nữa, những trẻ em chưa rước lễ lần đầu, cũng không được rước lễ khi tham dự Thánh lễ cùng với cha mẹ, vì chưa được dạy giáo lý cần thiết về Phép Thánh Thể. Điều này cũng áp dụng cho những người thuộc các tôn giáo khác, vì xã giao đến tham dự lễ với người Công giáo. Không thể mời họ lên rước Mình Thánh Chúa được, vì họ không cùng hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo về niềm tin có Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hai chất thể bánh và rượu nho , nghĩa là không hiểu biết gì về bí tích Thánh Thể.
Sau hết, những người đang bị ngăn trở về hôn phối, như đã li dị ngoài tòa án dân sự nhưng chưa được Tòa án hôn phối của Giáo phận tháo gỡ hôn phối cũ mà lại sống chung với người khác như vợ chồng, thì cũng tạm thời không được lãnh nhận các bí tích hòa giải và Thánh Thể, cho đến khi tình trạng hôn phối của họ được giải quyết thỏa đáng theo giáo luật. Nghĩa là họ phải được tháo gỡ hôn phối cũ ( annulled), nếu đủ điều kiện theo giáo luật, rồi mới được tái kết hôn và lãnh nhận các bí tích hòa giải và Thánh Thể.
Như vậy, mời tất cả mọi người tham dự Thánh lễ ở tư gia hay ở nhà thờ lên rước Mình Thánh Chúa là sai hoàn toàn , vì biết đâu trong số những người tham dự Lễ có người đang mắc tội trọng, có người ngoài Công giáo hay đang bị ngăn trở về phép hôn phối. Không thể nói Chúa đã tha hết mọi tội cho con người rồi nên mọi người được rước MÌnh Thánh Chúa, bất kể họ đang ở tình trạng nào.Thiên Chúa tha tội cho con người nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô: đúng, nhưng con người vẫn có thể lại phạm tội nặng hay nhẹ nhiều lần nữa sau khi được rửa tội chứ, vì bản tính yếu đuối , vì ma quỉ cảm dỗ, vì gương xấu của thế gian và nhất là vì con người còn có tự do để tránh phạm tội hay cứ phạm tội vì ỷ lại vào tình thương tha thứ của Chúa. Ai không cố gắng chừa tội mà cứ ỷ lại vào lòng thương xót tha thứ của Chúa để phạm tội năng hay nhẹ, thì hãy nghe lời cảnh cáo nghiêm khắc sâu đây của Chúa Kitô trong Sách Khải Huyền:
" Ta biết các việc ngươi làm : ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng.
Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi hâm hâm, chẳng nóng, chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa người ra khỏi miệng Ta." ( Kh 3:15-16)
Tóm lạị việc rước Mình Máu Chúa Kitô trong Thánh Lễ là hoàn toàn tùy thuộc ý muốn của người tham dự Thánh Lễ. Không có luật nào buộc mọi người tham dự Lễ phải rước Mình Máu Thánh Chúa , mà chỉ có lời khuyên, lời mời cho những ai cảm thấy mình xứng hợp hay không có gì ngăn trở để rước Mình Máu Thánh Chúa mà thôi. Lại nữa ,về phần linh mục, nếu biết rõ ai không phải là người Công giáo, ai đang có ngăn trở về hôn phối mà lên rước Lễ, thì có quyền từ chối trao Mình Thánh Chúa cho những người ấy.Nếu họ thắc mắc, thì sau đó giải thích lý do cho họ hiểu.
2- Về câu hỏi thứ hai, xin được trả lời như sau :
Trước hết, muốn chứng hôn cho ai, linh mục phải biết rõ đôi hôn phối đó có hội đủ điều kiện để kết hôn trong Giáo Hội hay không. Thứ đến linh mục có thẩm quyền để chứng hôn nữa hay không. Nghĩa là đôi hôn phối đó có thuộc quyền coi sóc mục vụ của mình hay không, vì không ai được chứng hôn cho những người vô gia cư, hay không thuộc quyền coi sóc mục vụ của mình. ( giáo luật số 1071 & 1).
Nếu không thuộc quyền coi sóc mục vụ của mình thì, muốn chứng hôn thành sự ( validly) linh mục chứng hôn phải được ủy quyền về năng quyền chứng hôn của cha xứ coi sóc cặp hôn phối đó. ( x Giáo luật số 1111& 2).Ngoài ra, hai người kết hôn phải có hai người làm chứng ( witness) trước mặt đại diện của giáo quyền.
Sau hết, nhà thương hay tư gia không phải là nơi cho phép cử hành hôn lễ
Nghĩa là hôn lễ phải được cử hành ở nhà thờ hay nhà nguyện công do một linh mục hay phó tế chủ sự với sự có mặt chứng hôn của hai người làm chứng. ( giáo luật số 1116&2)
Như vậy, căn cứ theo câu hỏi trên đây, thì linh mục kia đã sai trái hoàn toàn khi chứng hôn cho một một đôi hôn phối ở nhà thương, thể theo lời yêu cầu của bà mẹ đang nằm điều trị ở đây mà không biết đôi hôn phối đó đang bị ngăn trở kết hôn vì lý do gì. Sai trái này khiến cho việc chứng hôn không thành sự và bất hợp pháp ( invalidly and llicitly ) vì đôi hôn phối không thuộc quyền coi sóc mục vụ của mình, hoặc không được thẩm quyền nào cho năng quyền ( faculty) để chứng hôn mà dám chứng hôn chỉ vì nể lời bà mẹ của một trong hai người nam hay nữ yêu cầu. Lại nữa, thiếu hai người làm chứng thì hôn phối cũng không thể thành sự được, cho dù thừa tác viên của bí tích hôn phối là hai người phối ngẫu tự do ưng thuân lấy nhau trước mặt đại diện của giáo quyền và hai người làm chứng.
Tôi không hiểu ông linh mục kia học về bí tích và giáo luật ở đâu mà dám liều lĩnh chứng hôn bừa bãi như vậy. Và chắc chắn việc chứng hôn này là vô hiệu quả và bất hợp pháp ( invalidly and illicitly) vì những lý do nêu trên.
Vậy ai biết việc này, thì xin nói cho bà mẹ và đôi hôn phối kia biết về việc kết hôn không thành sự của con bà vì lỗi của linh mục kia.
3-Về câu hỏi thứ ba :
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi đoc câu hỏi này vì nếu đúng như vậy thì không biết linh mục kia đã học hành ra sao mà thực hành sai trái như vậy, Nếu học hành đúng về Bí Tích thì phải hiểu rằng bánh và rượu nho chưa được truyền phép ( unconsecrated) thì chỉ là bánh và rượu thôi. Chỉ khi được truyền phép ( consecrated) trong Thánh Lễ thì mới trở thành Mình và Máu Chúa Kitô thực sự hiện diện ( real presence) trong hai chất thể bánh và rượu nho.Do đó, không thể đổ rượu nho chưa truyền phép vào chén thánh đựng Máu Thánh (consecrated wine) để cho giáo dân rước được, vì đó chỉ là rượu nho chứ không phải là Máu Thánh Chúa Kitô thực sự hiện diện trong chất thể rượu nho sau khi được truyền phép trong Thánh Lễ. Như thế, linh mục kia đã lẫn lộn giữa rượu nho chưa được truyền phép với rượu đã được truyền phép để trở thành Máu Chúa Kitô thực sự hiện diện trong chất thể rượu nho.
Giáo dân cần nói cho linh mục kia biết về sự khác biệt cơ bản nói trên.Nếu linh mục đó không có thiện chí muốn nhận lỗi thì phải trình việc này cho Bề Trên địa phận ( Giám mục) biết để giúp linh mục kia sửa sai.Amen
Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn các câu hỏi nêu ra.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.

--------------------------------

 
HỌC HỎI ĐỂ SỐNG ĐẠO - SỐNG ĐẠO THỰC HÀNH PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Oct 1 at 12:26 AM

HỌC HỎI VÀ SỐNG ĐẠO

SỐNG ĐẠO THỰC HÀNH
---------------------------
Người CÔNG GIÁO phải SỐNG ĐẠO cách nào cho đích thực để MƯU CẦU PHẦN RỖI cho mình và giúp NGƯỜI KHÁC NHẬN BIẾT CHÚA qua gương SÔNG CHỨNG NHÂN của mình?
-----------------------------------------
CÓ ĐẠO và SỐNG ĐẠO là hai việc nhìn qua có vẻ giống nhau, nhưng thực rất khác nhau về mọi khía cạnh.

Thật vậy, có Đạo có nghĩa là mình đi theo một tôn giáo nào đang có mặt trên thế giới như Đạo Công Giáo (Roman Catholicism), Chính Thông Đông Phương (Eastern Orthodox Churches) Đạo Do Thái (Judaism) Tin Lành (Protestants) Đạo Phật (Buddism), Đạo Ấn Giáo (Hinduism) Đạo Khổng, Đạo Lão, (Taoism) Thần Đạo (Shinto của Nhật bản) Hồi Giáo (Islam). v..v..

Tin đồ các tôn giáo trên ở khắp nơi trên thế giới.Nhưng đông đảo nhất là tín đồ Kitô Giáo thuộc các Giáo Hội Công Giáo La Mã, Chính Thông Giáo Đông Phương và các nhánh Tin Lành, và Anh Giáo (Anglican Comm).Trong các Giáo Hội và giáo phái này, thì tín hữu Công Giáo chiếm đa số với trên một tỉ người đã gia nhập Giáo Hội qua Phép Rửa.

Con số thì đông và cơ sở thì to lớn và đồ xộ với các Thánh đường nguy nga từ giáo đô La mã cho đến các điạ phương nghèo khó như các giáo xứ ở miền quê Việt Nam, nơi giáo dân phần nhiều còn sống khó khăn về mặt kinh tế nhưng cũng xây được các nhà thờ rộng lớn và khang trang với vật liệu mua từ nước ngoài như đá hoa cương, tháp chuông và bàn thờ, đèn nến...

Nếu chỉ nhìn qua những kiến trúc bề ngoài thì người du khách phải trầm trồ thán phục Giáo Hội Việt Nam về sức sống phong phú hơn nhiều nơi trong khắp Giáo Hội hoàn vũ.

Ở nước ngoài như Hoa Kỳ, Canada, và Úc Châu, người Công giáo Viêt Nam cũng xây được những nhà thờ nhà xứ to và đẹp hơn nhiều nhà thờ ở địa phương.

Nhưng đấy chỉ là bề nổi, bề ngoài của việc sống đạo, và vẻ đẹp bề ngoài này không hẳn đã phản ảnh trung thực bề sâu và mặt chìm của lòng mộ đạo sâu sắc, nghĩa là sống Đạo cách đích thực có chiều sâu trước mắt người đời"để cho thiên hạ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời."Như Chúa Giê su đã dạy các môn đệ và dân chúng xưa kia. (Mt 5: 16)

Đây chính là trách nhiệm"Phúc âm hóa thế giới"tức rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Giêsu mà mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội phải thi hành để mời thêm nhiều người nữa nhận biết và tin yêu Chúa Kitô nhờ gương sống chứng nhân của mình giữa bao người chưa có được niềm tin như mình. Và đây là điểm chính tôi muốn đề cập trong bài viết này.
-------------------------------------

Thật vậy, có tên là người Công giáo phải đi đôi hay gắn liền với lòng tin yêu Chúa cách sâu đậm thì mới có giá trị thuyết phục và hy vọng được cứu rỗi như lòng Chúa mong muốn cho hết mọi người chúng ta, vì"Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý." (1Tm 2: 4)

Trong hoàn cảnh thế giới tục hóa (vulgarism) ngày nay, chủ nghĩa vô thần, vô luân, tôn thờ tiền bạc và ham mê khoái lạc (hedonism) đang chi phối mạnh mẽ để lôi kéo con người ra khỏi mọi niềm tin tôn giáo, nhất là niêm tin có Thiêm Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, đầy yêu thương và giầu lòng tha thứ. Chính vì Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành nên Người gớm ghét mọi tội lỗi và sự dữ như giết người, dâm ô, trộm cướp, gian ác, thù nghịch, chia rẽ...

Do đó, muốn sống niềm tin cho có chiều sâu thực sự, thì người tín hữu phải quyết tâm xa tránh mọi tội lỗi sự dữ và những lối sống của người đời không có niềm tin, hay có mà không sống niềm tin ấy cách cụ thể. Phải xa tránh tội lỗi và những cách sống thiếu niềm tin của biết bao người khác để nói lên lòng yêu mến Chúa thực sự, tức yêu mến sự thiện, sự tốt lành, sự trong sạch, sự khôn ngoan, sự công chính... là những đặc tính cản bản của Thiên Chúa cực tốt cực lành. Cụ thể, yêu mến Chúa thực sự đòi hỏi mọi người tin có Chúa trước hết phải tuân giữ mọi Điều Răn của Chúa như Chúa Giê su đã dạy:

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy." (Ga 14: 23)

Hay rõ hơn nữa: "Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, Anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy, và ở lại trong tình thương của Người," (Ga 15: 10)

Giữ lời Thầy có nghĩa là thực thi hai điều răn lớn và quan trọng nhất là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người khác như chính mình, như Chúa Giê su đã nói với một luật sĩ kia. (Mc 12: 28-31).

Tuân giữ các điều răn của Chúa không phải để làm lợi gì cho Chúa mà vì những lợi ích của chính con người mà thôi.Chúa tuyệt đối không được lợi lộc gì khi ta tuân giữ các giới răn của Người. Chắc chắn như vậy.

Nói khác đi, nếu ai cũng được tự do cướp vợ giật chồng của nhau, tự do chiếm đoạt tài sản của người khác, tự do ăn gian nói dối và tự do giết người và dâm đãng thì thử hỏi thế giới này sẽ đi về đâu?

Xã hội có luật pháp và người tín hữu Chúa Kitô có các giới luật của Thiên Chúa, vậy mà vẫn còn đầy rẫy những tội lỗi và sự dữ như giết người, oán thù, giết thai nhi, trộm cướp, bóc lột, gian dâm và hiếp dâm, bạo động và chiến tranh...Như vậy, thì thử hỏi: nếu không có luật pháp xã hội và các giới răn của Thiên Chúa thì đời sống con người và xã hội sẽ thê thảm đến mức nào? Vì thế, tuân giữ luật pháp của xã hội và các giới răn của Chúa chỉ có lợi cho con người chứ không có lợi lộc gì cho Chúa hết.Cho nên, ta phải cảm tạ Chúa vì Người đã ban lề uật cho ta tuân giữ để được hạnh phúc ngay từ đời này, và nhất là đời sau.

Nói cách khác, nếu ai cũng biết tôn trọng mạng sống và danh dự của mình và của người khác, không ai thay vợ đổi chồng vì ham vui bất chính, không ai lường gạt, bóc lột người khác, không ai tham tiền để mở sòng bạc, nhà điếm, trông cây thuộc phiện và cần sa, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm (chid prostitution) rất khốn nạn, không ai gian ác để giết người, giết thai nhi...thì bộ mặt của thế giới này đã không quá tồi tệ và ghê sợ như thực trạng hiện nay.

Vậy, là người Công giáo – tức người tin Chúa Kitô- nếu muốn sống đức tin cách cụ thể và có sức thuyết phục người khác, thì phải tuân giữ các giới răn về mến Chúa, yêu người, yêu sự thiện và công bình, không gian dâm, trộm cắp, không oán thù và làm chứng gian, là những thói hư tật xấu của biết bao người không có niềm tin Thiên Chúa, hay có mà không sống niềm tin ấy cách cân xứng.

Sống giữa những người này, người tin hữu Công giáo phải cố thực hành điều Thánh Phao lô đã khuyên dạy tin hữu Phi-lip-phê xưa như sau: "...anh em hãy làm mọi vệc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời." (Pl 2: 14-15)

Thế gian với quá nhiều gương xấu, quá nhiều quyến rũ về tiền bạc của cải vật chất, danh vọng và mọi thú vui vô luân vô đạo, là một thách đố to lớn cho những ai muốn chọn Chúa làm gia nghiệp để coi khinh, coi thường những lợi lãi và danh lợi chóng qua ở trần gian này.

Với những ai đang ham mê chạy theo những lôi cuốn đó của thế gian, thì Lời Chúa sau đây là một cảnh cáo và thức tỉnh cho họ và cũng cho tất cả những ai có niềm tin Chúa: "Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống (mất linh hồn) thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? (Mt 16: 26; Mc 8: 36-37; Lc 9: 25)

Thử hỏi: có ai được cả thế giới này làm lợi lãi đâu? nhưng cho dù có chiếm được tất cả danh vọng và tiền bạc của trần thế này, mà mất mạng sống tức mất linh hồn thì được ích gì? và lợi lãi kia có thể mua được phần rỗi của linh hồn hay không? Đó là câu hỏi mà Chúa muốn mỗi người tín hữu chúng ta phải suy nghĩ và hành động cho thích hợp.

Cũng cần nói thêm là, sống trên trần gian này, ai cũng phải lo cho mình và người thân của mình có được đời sống ấm no cho phù hợp với nhân phẩm. Trong mục đích và giới hạn này, Chúa không dạy chúng ta phải nghèo đói, rách rưới và vô gia cư thì mới được chúc phúc và cứu độ. Nghĩa là Chúa không cấm chúng ta đi tìm tiền bạc cho những nhu cầu chính đáng của thân xác và giúp thực thi bác ái với anh chị em kém may mắn vì nghèo túng.

Nhưng là người có niềm tin Thiên Chúa và coi trọng phần rỗi của linh hồn mình, chúng ta được khuyến khích"hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi trộm cắp không bến bảng, mối mọt cũng không đục phá." (Lc 12: 33) như Chúa Giêsu dạy không hề sai lầm. Nghĩa là tiên vàn ta phải tìm kiếm"Nước Thiên Chúa, còn các thứ kia Người sẽ thêm cho" (Lc 12: 31). Các thứ kia là cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, xe cộ, bảo hiểm sức khỏe... là những thứ cần thiết cho đời sống con người bao lâu còn sống trên trần gian này. Và cầu xin Chúa ban cho những phương tiện sống cần thiết đó là điều chính đáng và đẹp lòng Chúa.

Nhưng điều cần thiết và quan trọng hơn là phải để hết tâm trí vào việc sống đạo cho có chiều sâu thực sự, thể hiện cụ thể qua việc siêng năng cầu nguyện để nâng lòng trí lên với Chúa là cội nguồn của mọi vinh phúc và giầu sang vĩnh cửu. Tiếp đến, phải siêng năng lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa giải tức là năng tham dự Thánh lễ để tâm hồn được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và Mình Máu Chúa Kitô, là suối nguồn thông ban ơn cứu độ của Chúa cho ta qua Giáo Hội, là Thân Thể Nhiệm mầu của Chúa Kitô trong trần gian.

Sau nữa, cũng cần thiết phải luôn chạy đến với Chúa qua bí tích Hòa giải để được tha thứ mọi tội lỗi vì yếu đuối con người, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và tình thương của Người. (Mc 3: 29)

Thêm vào đó, phải hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội thể hiện qua việc tuân thủ mọi giáo lý cúa Giáo Hội về hai lãnh vực rất quan trọng là tín lý và luân lý. Tín lý như tin có một Thiên Chúa với Ba Ngôi Vị, tin Chúa Ngôi Hai có hai bản tính là Thiên Chúa và là Con Người thật..Luân lý như cấm phá thai, cấm thụ thai nhân tạo, và không được ly dị, không được mê tín dị đoan cờ bạc và mãi dâm...

Nếu không cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các lợi ích thiêng liêng lớn lao qua các Bí Tích Thánh Thể và Hòa giải và thi hành giáo lý của Giáo Hội, thì đời sống đức tin sẽ không thể tăng trưởng được. Và từ đó, cũng không giúp gia tăng lòng yêu mến Chúa và khao khát những sự trên trời mà hậu quả là chỉ còn mù quáng chậy theo những quyến rũ của trần gian với đam mê tiền của và mọi thú vui vô luân vô đạo, là bộ mặt thật của"văn hóa sự chết"đang chi phối biết bao triệu con người ở khắp nơi trên thế giới tục hóa, phi luân và phi nhân hiện nay.

Tóm lại, là người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo, tất cả đều được mong đợi sống đức tin, đức cậy và đức mến cách thực sự có chiều sâu để nói lên quyết tâm chọn Chúa làm gia nghiệp, là ưu tiên nhất cho cuộc sống trên đời này để chống lại mọi quyến rũ về tiền bạc, danh lợi và vui thú bất chính của trần gian hầu được cứu độ, được sống hạnh phúc vĩnh cửu và được"thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này."Như Thánh Phêrô đã khuyên dạy. (2 Pr 1: 4).
----------------------------------------
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.

 
HOC HỎI ĐỂ SỐNG ĐẠO - ĐẶT TAY CHỮA BỆNH PDF Print E-mail

NGHI THỨC ĐẶT TAY LÀ GÌ VÀ AI ĐƯỢC PHÉP ĐẶT TAY ?


Trong thời gian qua ở nhiều nơi người ta đã dùng Nghi Thức Đặt Tay ,đặc biệt trong các Lễ gọi là "Lễ chửa lành hay kính Lòng Thương xót của Chúa để xin ơn chữa lành qua Việc đặt tay trên những người muốn xin chữa lành bệnh tật thân xác hay buồn phiền thất vọng. trong tâm hồn. Trong các dịp này người chủ sự đã đặt tay và mời những người có mặt cùng đặt tay trên các người muốn xin chữa lành
Thử hỏi : Việc đặt tay này có hợp lý theo Nghi Thức (Rites) của Giáo Hội, không ?
Để trả lời câu hỏi này, trước hết ta cần biết Nghi Thức đặt tay là gì và ai được phép đặt tay trong Nghi Thức này của Giáo Hội ?
Có thể nói vắn gọi là ,Ngihi thức đặ tay ( imposition of hands= Laying on of hands) là Nghi Thức xin ơn Chúa Thánh Thần khi cử hành ba bí Tich quan trọng là Thêm Sức, Sức Dầu Bệnh Nhân và Truyền Chức Thánh . Ngoài ra, tuyệt đối không có hoàn cảnh hay trường hợp nào được xử dụng Nghi Thức Đặt tay cách hợp pháp theo Nghi Thức của Giáo Hội.
Thật vậy, với Bí Tich Sức Dầu Bênh nhân, linh mục đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên bệnh nhân , trước khi sức dầu trên trán và trên lòng hai bàn tay bệnh nhân. Vời Bí Tich Thêm Sức ( Confirmation) Đức Giám Mục hay Linh Mục được ủy nhiệm giơ hai tay trên đầu các úng viên để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các ứng viên này . Như thế chỉ có Giám mục hay Linh mục được ủy nhiệm được giơ tay hay đặt tay trên các ứng viên để xin ơn Chúa Thánh Thần t\xuống trên các ứng viên này mà thôi,Ngoai ra không ai được phép giơ tay hay ( đặt tay) trên các ứng viên trong trường hợp này.
Cũng vậy, trong Lễ Truyền Chức Thánh cấp Phó Tế, thì chỉ có một mình Giám mục chủ phong đặt tay trên các ứng viên mà thôi.Các linh mục hay phó tế hiện diện trong Thánh Lễ đều không được mời đặt tay . Nhưng trong Nghi Thức truyền chức Linh mục, thì sau khi Giám mục chủ phong đặt tay trên các ứng viên để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên họ , thì các linh mục hiện diện cũng được phép đặt tay trên các ứng viên tiếp theo Giám mục chủ phong.
Ngược lại, trong Lễ Truyền Chức thánh cấp Giám mục thì chỉ có các Giám mục hiện diện được đặt tay trên ứng viên tiếp theo Giám Mục chủ phong và phụ phong đặt tay trước trên họ... Các linh mục hiện diện không được phép đặt tay trên ứng viên cùng với giám mục chủ phong..( x. Sách Nghi Thức (The RITES) của Giáo Hội Công Giáo ,quyển số 2 từ trang 49 -99)
Trên đây là tất cả thể thức đặt tay trong trường hợp cử hành các Bí Tich Sức Dầu Bệnh nhân, THêm Sức vầ trong Lễ Truyền Chức Phó tế, Linh mục và Giám mục. mà thôi. Ngoài ba trường hợp trên đây, không có trường hợp nào đòi hỏi việc đặt tay vì bất cứ lý do nào . Do đó ai bày thêm việc đặt tay trong trường hợp nào khác là hoàn toàn sai trái vì không có trong các Nghi Thức ( The RITES) của Giáo Hội ,và .Đây rõ ràng là sự sai trái phải tránh để tôn trọng các Nghi Thức chính thức và chánh đáng của Giáo Hội

Nghĩa là , tuyệt đối không có trường hợp nào khác đòi hỏi phải có nghi thức đặt tay. Phải nhấn mạnh điều này vì trong thực tế ở nhiều nơi trong các Giáo phận, người ta đã tự ý đặt ra nghi thức đật tay trong các lễ "Chửa lành " cho các bệnh nhân. Hay hội họp cầu nguyện để xin ơn Chúa Thánh Thần. . Trong các dịp này, linh mục chủ tế, đã đặt tay và mời mọi người có mặt tham dự cùng giơ tay trên các ứng viên hay bệnh nhân xin ơn chửa lành.!Đây rõ rệt là sự lạm dụng "Nghi thức đặt tay" trong các lễ gọi là lễ chữa lành cho các bệnh nhân ở nhiều nơi trước đây ở trong và ngoài Việt Nam. Sự lạm dụng sai trái này cũng đưa đến một ngộ nhận tai hại về ơn Chúa Thánh Thần ban cho ai tham dự "lễ chữa lành " của một số linh mục làm trò ảo thuật bằng cách đặt tay cho một số người té ngã và găn cho Chúa Thánh Thần đã gây ra hiện tượng "té ngã"này .. Hậu quả là những người không được "té ngã" đâm ra chán nản, thất vọng vì lầm tưởng Chúa Thánh Thần không thương đến họ nên họ không được " té ngã và nói ú ớ như một số người khác được " té ngã và nói lẩm nhảm" trong các buổi cầu xin ơn Thánh Linh. kia! .Một nhân chứng của các buổi đặt tay chữa lành này đã nói với tôi là linh mục kia đã lấy ngón tay trỏ và dí mạnh vào trán những người đến xin chữa lành đó nên một số người đã ngã vì mất thăng bằng và "té ngã" .Nhân chừng nói là anh đã đứng với hai chân hình chữ V nên khi linh mục kia dí tay vào trán anh ,anh không thể ngã được trong thế đứng đó. Như vậy việc té ngã xảy ra vì linh mục kia dí tay mạnh vào trán họ khiến ho mất thăng bằng và ngã ra phía sau !Những người té ngã này đã tự ý nói ú ớ hay lãm nhảm nhừng gì không ai hiểu được ! Họ nói mà không ai hiểu thì ích lợi gì cho người nghe ???Nhưng người tổ chức đã cho rằng những người được "té ngã và nói ú ớ " kia là được ơn Chúa Thánh Thần !
Tôi dám quả quyết là Chúa THánh Thần không bao giờ lại làm cho ai "té ngã" trong các buổi cầu nguyện chữa lành của một số người mê hoặc người khác về công hiệu của việc đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần" trong các lễ "gọi là chữa lành" của họ
.Giáo lý lành mạnh của Giáo Hội dạy rằng Chúa Thánh Thần đến với ai cầu xin Người thì Người ban cho những ơn cần thiết để giúp sông đức tin Kitô Giáo như ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn can đảm , ơn biết lo liệu ơn yêu mến và kính sợ Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành.. Cụ thể ta đọc thấy trong Sách Tông Đồ Công vụ về ngày Lễ Ngũ Tuần thuật lại sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuông trên các Tông Đồ của Chúa Kitô đang cầu nguyện trong nhà đóng kin cửa. Bỗng họ nghe " tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp.Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác ,tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho," ( Cv 2 1-4)
Trên đây là bằng chứng cụ thể về việc Chúa Thánh Thần đến với các Tông Đồ của Chúa Kito trong Ngày Lễ Ngũ Tuần, như được tường thuật đầy đủ trong Sách Công Vụ Tông Đồ.Đoc kỹ tường thuật này chúng ta hoàn toàn không thấy Chúa Thánh Thần " xô cho ai té ngã và nói ú ớ" khi Người ngự đến với các Tông Đồ như người ta thấy biểu diễn trong các "lễ chửa lành , đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần". Phải nói đó là trò biểu diễn lố lăng của những người mượn danh Chúa Thánh Thần để quảng cáo sai lầm về công việc của Chúa Thánh Thần.Người là Thần chân lý và là Đấng ban sự sống nên Người đến với ai thì Người ban ơn thánh của Người cách êm ái dịu dàng chứ không bao giờ lại "xô cho ai té ngã và nói ú ớ " như người ta đã biểu diễn trong các buổi đặt tay chữa lành khiến cho một số người đã ""té ngã, nói ú ớ" . Vì có người được " té ngã" nên những ai không được té ngã thì buồn lòng vì nghĩ rằng mình không được ơn Chúa Thánh Thần !.Đây là sự ngộ nhận tai hại vì với đức tin lành mạnh, chúng ta phải tin vững chắc là Chúa Thánh Linh không bao giờ đến với ai thì người đó phải " té ngã và nói ú ớ " như những người được " ơn biểu diễn nói trên trong những buổi chữa lành ở nhiều nơi trước đây ở trong và ngoài nước.
Trong Giáo Hội từ xưa đến nay , không có bằng chứng nào hùng hồn về ơn Chúa Thánh Thần cụ thể hơn bằng chứng Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ của Chúa Kitô trong Ngày Lễ Ngũ Tuần như ta đọc thấy trong Sách Tông Đồ Công Vụ.
Ơn nói "tiếng lạ " mà Chúa Thánh Thần ban cho các Tông Đồ không phải là những " tiếng ú ớ, lảm nhảm" mà là những ngôn ngữ của các dân đang sống ở Giêrusa-lem thời đó. .Chúa Thánh Thần ban ơn ngôn ngữ này cho các Tông Đồ của Chúa Giêsu là để giúp họ dù không đi học ngày nào mà tự nhiên nói thông thạo được các ngôn ngữ của các dân như " dân Pac-ti-a, Mê-đi-a, Ê-lam, Mê-xô-pô—ta-mia, Giu-đê, CA-pa-đô-kia, Ponto, và A-xi a... đến nỗi dân ở đây đã nói với nhau rằng " NHững người đang nói đó không phải là người Ga-lil-lêa cả ư ? tại sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiêng mẹ đẻ của chúng ta ?" ( Cv 2: 7-8) Điều này cho thấy là Chúa Thánh Thần đã ban ơn ngôn ngữ cho các Tông Đồ của Chúa Giêsu để giúp họ thi hành Sứ Vụ rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa cho mọi dân mọi nước trong buổi ban đầu đó.Tiếng "lạ" mà họ nói đây không phải là những tiếng "ú ớ" không ai hiểu được ,như một số người dự các buổi "đặt tay chữa lành" đã được té ngã và nói tiếng la !
Nhưng sự kiện họ đước "té ngã và nói ú ớ" chắc chắn không phải là ơn Thánh Linh mà họ đã nhận được như những người tổ chức các buổi đặt tay chữa lành đã quảng cáo., sai lầm về ơn thánh của Chúa Thánh Thần,
Điều này hoàn toàn sai lầm về Chúa Thánh Thần và về ơn thánh Người ban cho ai chạy đến kêu cầu Người nâng đỡ ủi an. Do đó, Sự thật phải tin là khi Chúa Thánh Thần ngự đến với ai , thì Người ban ơn thánh hóa, an ủi và bình an cho người cầu xin chứ không bao giờ lại làm cho ai "té ngã và nói lảm nhảm " những gì không ai hiểu được . Họ nói mà không ai hiểu thì ích gì cho người nghe ??? còn việc họ đước "té ngã " thì chắc do một động cơ tâm sinh lý nào thúc đẩy chứ hoàn toàn không phải họ được ơn Chúa Thánh Thần , như người ta đã quảng cáo sai lầm về ơn của Chúa Thánh Thần. Chắc chắn là sai lầm vì Chúa Thánh Thần không bao giờ lại làm chuyện lạ đời là xô cho một số té ngã và nói ú ớ những gì không ai hiểu được ! Đây là sai lầm rât lớn về thần học và giáo lý lành mạnh của Giáo Hội, vì họ đã biến Chúa Thánh Thần thành người biểu diễn ảo thuật., thay vì tôn thờ Người là Thiiên Chúa Ngôi Ba, là Thần Chân lý và là Đấng ban sự Sống. Chúa ban ơn thánh của Người trong ba hoàn cảnh đặt tay, là khi cử hành ba bí tich Sức Dầu Bệnh Nhân, bí tích Thêm Sức , và sau hết là Bí Tích Truyền Chức Thánh để chọn các ứng viên làm Phó Tế, Linh mục và Giám mục trong Giáo Hội Công Giáo..Như thế, chỉ với ba Bí Tich này thì nghi thức đặ t tay mới được thực hiện cách hợp pháp theo Nghi Thức của Giáo Hội.mà thôi.
Ngoải ra , không có trường hợp hay hoàn cảnh nào đòi hỏi việc đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần nữa.
Trước đây Có những người đã tổ chức " lễ chửa lành Và đặt tay trên các bệnh nhân có mặt để xin ơn chữa lành của Chúa Thánh Linh.. Trong các dịp này, người chủ sự đã dặt tay và mời mọi người tham dự cùng giơ tay trên các bệnh nhân,.Kết quá có một số người đã " té ngã và nói ú ớ " những gì không ai hiểu được, và người đã gán cho Chúa Thánh Thần là nguyên nhân gây ra "sự té ngã và nói ú ớ" của một số người kia !!
Như vậy , những ai không được ""té ngã và nói ú ớ " thì không được ơn Chúa Thánh Linh hay sao ?? Sự thật phải tin ngược lại là Chúa Thánh Thần không bao giờ xô cho ai té ngã và nói lảm nhảm nhừng gì không ai hiểu được khi họ cầu xin ơn thánh của Người. Sự kiện rõ ràng nhất là việc Chúa Thánh Thần đã làm trong Ngày Lễ Ngũ Tuân" như Sách Công Vụ Tông Đồ đã thuật lại trên đây, theo đó, Chúa Thánh Thần đã dùng hình ảnh các lưỡi lửa đậu xuông trên các Tông Đồ của Chúa Kitô đang cầu nguyện trong căn nhà đóng kín cửa. Dịp này Chúa Thánh Thần đã ban ơn ngôn ngữ , ơn can đẩm . khôn ngoan và sức mạnh cho các Tông Đồ của Chúa iKitô để giúp họ thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi dân mọi nước trong buổi ban đầu đó. Tuyệt nhiên, Chúa Thánh Thần không làm cho Tông Đồ nào "é ngã và nói lảm nhãm" như những người đi dự các buổi đặt tay cầu xin ơn Thánh linh và được "té ngã " và nói Ú Ở những gì không ai hiểu được .
Ngược lại, ơn nói tiếng lạ mà Chúa Thánh Thần ban cho các Tông Đồ trong Ngày Lễ Ngũ Tuần là các ngôn ngữ của nhiều sắc dân khác nhau đang sống ở Gierusalem thời đó, chứ không phải là những tiếng " ú ớ lảm nhảm " của một số người đi dự các buổi cầu xin ơn Thánh Linh và được té ngã và nói ú ớ nhừng gì không ai hiểu được !
Rất may là những buổi cầu xin kia đã chấm dứt để không ai còn bị lừa dối về ơn Chúa Thánh Thần ban cho những ai chạy đến cầu xin Người. Từ đó, cũng không thấy tái diễn việc đặ tay để cầu xin ơn Chúa Thánh Linh nữa. Cầu xin Chúa Thanhs Thần là việc đạo đức rất quan trọng đáng khich lệ phải làm trong đời sống đức tin của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội. Phải tin rằng Chúa Thánh Thần đến với ai thì Người ban ơn thánh của Người cách êm ái dịu dàng chứ không bao giờ lại được thể hiện bằng cách " xô cho ai té ngã và nói ú ớ những gì không ai hiểu được "
Mặt khác , liên quan đến việc đặt tay khi cầu nguyện thì Căn cứ vào Sách Nghi Thức ( RITES) được Công Đồng Vatcanô II duyệt lại và được Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI ký ban hành cho xử dụng trong toàn Giáo Hội , thì không hề có Nghi Thức Đặt tay nào ngoài ba trường hợp cử hành Bí Tich Sức Dầu Bệnh Nhân bí tích Thêm Sức và Bí Tích Truyền Chức Thánh, Như thế, ai bày ra lễ chữa lành với nghi thức đặt tay trên các ứng viên để gây ra hiện tượng "té ngã và nói ú ớ " là hoàn toàn giả tạo và .sai trái về ơn Chúa Thánh Linh ban cho một số người tham dụ "Lễ chữa lành" nói trên Nói sai trái vì không bao giờ Chúa Thánh Thần là nguyên nhân gây ra việc té ngã và nói ú ớ" cho một số người tham dự các lễ chữa lành đó.
Đức tin lành mạnh và Giáo lý của Giáo Hội dạy ta rằng Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, là Đâng an ủi dịu dàng là sức mạnh của ai yếu đuối chạy đến kêu cầu Người nâng đỡ ủi an. Do đó, ơn thánh Người ban không bao giờ thể hiện cách lố lăng như xô cho ai té ngã và nói ú ớ những gì không ai hiểu được như người ta biểu diễn trong những "lễ chữa lành đặt tay cho một số té ngã và nói ú ớ, Người ta đã sai lầm tin và loan truyền rằng Chúa Thánh Thần là nguyên nhân gây ra hiện tượng " té ngã và nói ú ớ" của một số người dự các buổi đặt tay chữa lành của nhóm Thánh Linh nào đó.
Điều này hoàn toàn sai llẫm vì Chúa Thánh Linh đến với ai thì Người ban ơn thánh bình an, khôn ngoan và mạnh sức thiêng liêng cho người ấy chứ không bao giờ lại xô cho ai ngã và nói lảm nhảm những gì không ai hiểu được, như người ta trình diễn trong các buổi lễ "chữa lành và xin ơn Thánh Linh.trước đây.
Tôi cần phải nói lại điều này để giúp cho giáo dân hiểu đúng về Chúa Thánh Thần và ơn thánh của Người ban cho ai chạy đến kêu cầu Người. Mọi người tín hữu chúng ta đều rất cần ơn Chúa Thánh Thần để giúp ta vượt qua những khó khăn thử thách trong đời sống. thiêng liêng khi sống đức tin trên trần gian này . đặc biết trong thế giới tục hóa tôn thờ vật chất và lạc thú ( hedonism) vô luân hiện nay..


Tóm lại, Nghi Thức đặt tay để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần chỉ được dùng khi cử hành ba Bí Tích Sức Dầu Bệnh Nhân, bí Tich Thêm Sức và Bí Tích Truyền Chức Thánh mà thôi.Do đó , không ai được phép xử dụng bừa bãi việc đặt tay để xin ơn Chúa Thánh Thần ngoài ba Bí Tích nói trên. .Không ai được tự ý bày ra nghi thức đặt tay trong trường hợp nào khác . Cầu xin Chúa Thánh Thần là việc đạo đức rất đáng khen và thực hành trong đời sống của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội.NHưng nên nhớ là Chúa Thánh Thần không bao giờ đến với ai qua những sự kiện khác thường, lố lăng như xô cho ai té ngã và nói lảm nhảm những gì không ai hiểu được . Điều này hoàn toàn không phù hợp với đức tiin về Chúa Thánh Thần là Thần chân lý, là Đấng ban sự sồng và an ủi dịu dàng cho bất cứ ai thành tâm cầu xin Người .Nghĩa là Chúa Thánh Thần luôn lắng nghe mọi tín hữu cầu xin Người trong mọi hoàn cảnh. Người không đòi hỏi ai phải đặt tay trên kẻ khác khi cầu xin Người..Việc đăt tay chỉ đòi hỏi khi cử hành ba Bí Tich Sức Dầu Bệnh Nhân, bí tich Thêm Sức và nhất là Bí Tich Truyền Chức Thánh mà thôi.
Ưỡc mong những giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.Amen
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

---------------------------------------

 
HỌC HỎI ĐỂ SỐNG ĐẠO - THÁNH MAT-THÊU TÔNG ĐỒ PDF Print E-mail

Chi Tran

Thánh Matthêu, Tông Ðồ Thánh Sử

Thánh Matthêu còn gọi là Lêvi, con ông Alphê. Một hôm đi qua sở quan thuế thành Capharnaum gần bờ hồ Tibêriat, Chúa Giêsu thấy Matthêu ngồi ở bàn thu thuế, Ngài liền bảo ông: "Hãy theo Ta". Không do dự, ông liền đứng lên, bỏ mọi sự mà theo Chúa. Và sau đó, ông thiết tiệc tại nhà để khoản đãi Chúa Giêsu, các môn đệ và các bạn hữu, trong số đó có cả những người biệt phái. Họ thắc mắc khi thấy Chúa hiện diện giữa những người mà họ cho là tội lỗi. Chúa Giêsu đã giải thích cho họ: "Ta không đến để gọi những người công chính nhưng để gọi người tội lỗi...".

Trước khi rời Giuđêa để đi giảng đạo, thánh Matthêu đã soạn thảo Phúc Âm đầu tiên bằng tiếng Do Thái vào khoảng năm 50. Vì viết cho người Do Thái nên ngài nhấn mạnh đến kiểu nói và quan niệm riêng họ. Ngài nhắc cho họ biết rằng: "Phúc Âm hoàn tất luật cũ". Ngài chứng minh Chúa Giêsu chính là Ðấng Cứu Thế mà Cựu Ước hằng mong đợi. Có thể nói Phúc Âm của ngài được coi là đầy đủ nhất.

Theo nhiều văn kiện lịch sử để lại thì thánh Matthêu đã đi truyền giáo ở Êthiopi, Ba Tư, Parthes và sau cùng ngài đã được lãnh phúc tử đạo tại Tarium thuộc Êthiopi.

Thánh Matthêu thường coi như vị thánh quan thầy của những nhà trí thức Công Giáo.

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

Thánh Mátthêo Tông đồ, tác giả Tin Mừng
Ngày 21 tháng 9 kính thánh Mátthêo Tông đồ

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam, có nhiều vị vua chúa được gán cho nhãn hiệu: " cõng rắn cắn gà nhà", hay là: "nối giáo cho giặc" như Lê Chiêu Thống, hay Nguyễn Ánh...Người dân bao giờ cũng căm ghét họ, vì họ cộng tác với ngọai bang để làm khổ anh em đồng bào của mình. Có lẽ viên thu thuế Mátthêô cũng bị nằm trong tầm ngắm này. Là nhân viên thuế vụ, Mátthêô làm việc với ngọai bang là Đế quốc Rôma đang cai trị dân tộc Dothái, sưu cao thuế nặng, ức hiếp dân lành và làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của nhân dân. Những người thu thuế đều bị dân Do thái liệt kê vào hạng: "phường tội lỗi".

Cuộc đời của Mátthêô

Cả ba thánh sử trong tin mừng nhất lãm đều tường thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi thánh nhân, khi Ngài đang còn là một nhân viên thu thuế. Mátthêô dùng đúng tên của mình:

" Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêô đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! "Ông đứng dậy đi theo Người"(Mt 9, 9). Còn Márcô và Luca thì gọi tên là Lêvi(Mc 2,13-14; Lc 5,27-28). Như vậy, tin mừng nhất lãm cho chúng ta biết thánh nhân làm nghề thu thuế, gốc người Capharnaum, con của ông Alphée, và là anh em với ông Giacôbê. Theo sử gia Eusêbe thì thánh nhân đã chịu tử đạo ở Éthiopie.

Matthêô là một tội nhân

Thật vậy cứ nhìn vào thái độ của những người đi theo Chúa thì biết họ nghĩ gì về con người của ông. Đức Giêsu vào dùng bữa tại nhà Mátthêô, điều này làm cho đám đông kịch liệt lên án: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?"(Mt 9, 11). Theo cái nhìn của những người Do thái thì Mátthêô đúng là một tội nhân, một con người xấu cần phải tránh tiếp xúc, vì nếu giao tiếp với họ thì sẽ thành ô uế. Chúa Giêsu không phản kháng lại truyền thống về quan niệm: sạch – dơ, của những người Do thái, Ngài lại càng không biện minh cho những việc làm của mình. Trái lại, Chúa Giêsu còn mời gọi những người theo Chúa hãy có cái nhìn siêu việt, và độ lượng hơn đối với những người tội lỗi: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần"(Mt 9, 12), rồi Ngài khẳng định: "Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi" (Mt 9, 13).

Mátthêô là một thánh nhân

Sau cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, Mátthêô đã bỏ nghề thu thuế, một nghề béo bở, dễ gặt hái ra tiền và đi theo Chúa. Từ kinh nghiệm sống với Chúa Giêsu, thánh nhân đã thu thập được những tài liệu quý báu cho quyển Tin mứng thứ nhất của Ngài. Đọc phúc âm của Ngài, mỗi người sẽ dễ dàng nhận ra một sự xuyên suốt của lịch sử cứu độ, từ cựu ước sang tân ước. Mátthêu trình bày Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Con vua Đavít, Con Người. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này, bởi vì đa số độc giả của Mátthêô là người Do Thái, và là người Kitô hữu gốc Do thái. Phụng vụ ngày lễ kính nhớ Ngài, đã có từ thế kỷ thứ V, rồi đến thế kỷ thứ VIII, lễ kính được thiết lập.

Đi theo Chúa luôn là một thách đố của niềm tin và lòng yêu mến, con người trước khi trở thành thánh nhân luôn là một tội nhân. Là tội nhân để khiêm nhường và chạy đến với chúa, đón nhận lòng xót thương vô hạn của Ngài. Là một thánh nhân để chuyển cầu cho những ai chạy đến với mình, như cuộc đời của thánh Tông đồ Mátthêô.
Lm Giacôbê Tạ Chúc

Theo gương Mát-thêu xưa
(Cảm hứng Tin Mừng Mát-thêu 9, 9 – 13)

Tháng ngày mải miết tơ vương
Một hôm Chúa đến gọi con theo Ngài
Đam mê lạc thú trần ai
Hùa vây van vỉ níu hoài tim con
Chợt nghe tiếng Chúa gọi dồn:
"Hãy theo Ta – chính thật nguồn bình an !"
Hổ ngươi trào dậy tâm can
Tấm thân tội lỗi, Chúa còn màng ư ? !

Theo gương Thánh Mathêu xưa
Nghe Chúa gọi giữa cơn mơ tiền tài
Vội vàng đứng dậy đi ngay
Chẳng ngần ngại xác thân đầy uế nhơ
Vì tin tình Chúa bao la
Khoan dung lượng cả thứ tha tội đầy
Thuốc lành biệt dược chữa ngay
Lễ nghi đâu thể sánh tày lòng nhân

Con đây yếu nhược tinh thần
Chúa ơi, xin chữa tấm thân tội nguyền
Đỡ nâng con đứng thẳng lên
Đi theo tiếng Chúa vững tin tình Ngài !!!
J.B. Nguyễn Quốc Tuấn

Mừng lễ thánh Toma Thiện và Thánh Matthêu
COI THƯỜNG MẠNG MÌNH

Tuổi đời mười tám xuân xanh,
Nhưng ngài xứng đáng mang danh anh hùng.
Bởi vì đã sống tín trung,
Một lòng theo Chúa thuỷ chung nghĩa tình.
Thế nên hiến trọn đời mình,
Miễn sao danh Chúa hiển vinh sáng ngời.
Đây là cách thế kêu mời,
Mọi người dương thế sống đời thiện chân.
Vậy là tất cả trở thành,
Con Cha chí ái công dân Nước Trời.
Thế nhân hưởng được cuộc đời,
An bình thư thái của thời cánh chung.
Dắt nhau vào cõi thiên cung,
Ngìn thu được sống vô cùng sướng vui.

"Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này
thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời" (Ga 12,25)
Lễ Thánh Tôma Thiện sinh năm 1820 tại Trung Quán, Quảng Bình.

ĐI THEO TIẾNG GỌI

Anh chàng thu thuế năm xưa,
Hôm nay chỉ biết say sưa Nước Trời.
Và anh hiến trọn cuộc đời,
Quyết theo Đức Chúa giảng lời của Cha.
Dẫn đưa những kẻ lạc xa,
Trở về đoàn tụ trong nhà thân thương.
Chẳng ai còn bị vấn vương,
Bởi bao tội ác tai ương oán hờn.
Chính nhờ gặp Đấng Chí Tôn,
Ấy là Thiên Chúa cội nguồn phúc ân.
Loài người đổi mới canh tân,
Ở trong ân sủng Thánh Thần tình yêu.
Xác hồn quả thật phong nhiêu,
Như cành nho tốt sinh nhiều quả hoa.
Cuối đời tất cả về nhà,
Muôn đời vui sống bên Cha nhân lành.

"Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó.
Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người" (Mt 9,9).

Lễ thánh Matthêu tông đồ 21/09/2009
Hai Tê Miệt Vườn

LỄ KÍNH THÁNH MATHÊU TÔNG ĐỒ

Tình thương biến đổi

Thánh Mathêu là một trong số 12 tông đồ. Trước khi theo Chúa Giêsu, ông có tên là Lêvi. Hoàn cảnh Chúa gọi ông làm tông đồ được tường thuật lại trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe (Mt 9,9-13). Hôm ấy, ông đang ngồi ở bàn thu thuế. Chúa Giêsu đi ngang qua đó. Ngài gọi ông: "Hãy theo Ta". Lập tức, ông đứng dậy và đi theo Ngài. Qua một sự kiện nhưng có hai thái độ khác nhau:

1. Thái độ đáp trả của Thánh Mathêu: Ông đang ngồi thu thuế. Ông đang hái ra tiền. Có được một nghề như vậy không phải dễ. Nếu không phải con cha cháu ông thì cũng phải mất một đống tiền mới có được. Bây giờ từ bỏ nó, đồng nghĩa với từ bỏ một mối lợi lớn. Rồi đây tương lai sẽ ra sao? Nếu là người làm kinh tế, chắc chắn phải so đo tính toán thiệt hơn. Nhưng ở đây ta thấy, Mathêu không chần chừ, không so đo tính toán. Nghe tiếng Chúa gọi. Ông "đứng dậy"và đi theo Người. Động từ "đứng dậy" nói lên tất cả. Ông dứt khoát từ bỏ cái quá khứ và hướng tới http://www.vietcatholic.net/pics/nnlien-chsucjp.jpgtương lai. Quá khứ ở đây là một quá khứ đầy tội lỗi. Vì nghề thu thuế thời đó là làm việc cho quân ngoại bang, cọng rắn cắn gà nhà, nên được liệt kê vào phường tội lỗi. Tương lai ở đây là sự gắn kết với Thầy Giêsu và sứ mạng mà Thầy giao phó. Đúng vậy, từ đó Mathêu đã một lòng gắn bó với Thầy trên mọi nẻo đường truyền giáo. Đặc biệt, thánh nhân đã viết cuốn tin mừng mang tên Ngài. Tin mừng theo Thánh Mathêu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thánh nhân đã lấy chính máu mình để làm chứng cho lời mình rao giảng.

2. Thái độ của những người biệt phái: Khi thấy Chúa Giêsu gọi Mathêu, đến nhà ông dùng bữa, những người biệt phái thắc mắc với các môn đệ rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?". Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu khẳng đinh sứ mạng của Ngài. "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".

Thật ra, mọi người đều có tội. Thánh Gioan Tông đồ đã nói: "Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta"(1Ga 1,8). Như vậy, những người biệt phái tự cho mình là người công chính, tức là họ tự lừa dối mình. Họ tự đặt mình làm quan án để xét xử kẻ khác. Tệ hại hơn, họ không nhận ra thân phận của mình là kẻ tội lỗi để được Chúa cứu. Đó cũng là căn bệnh trầm kha của nhiều người qua mọi thời đại. Có tội nhưng không nhận mình là tội nhân. Thậm chí, còn cho mình là người công chính. Họ sống trong sự kiêu ngạo, nên không bao giờ được cứu độ.

3. Tình thương biến đối

Ơn gọi của Thánh Mathêu là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm Tình Thương. Tình thương quảng đại của Chúa Giêsu đã biến đổi con người của Mathêu. Đây không phải là lần duy nhất Chúa Giêsu kêu gọi người tội lỗi. Trong suốt ba năm ra giảng Tin mừng, Chúa kêu gọi, gặp gỡ, biến đổi biết bao nhiêu con người: Giakêu, Maria Mađalêna...Các dụ ngôn: người Cha nhân hậu, người đàn bà đánh mất đồng bạc, con chiên lạc... nói lên tình thương của một người mục tử luôn khắc khoải đi tìm kiếm "con chiên lạc". Trước khi về trời, Chúa còn lập Bí tích Hoà giải và chức linh mục để thay mặt Chúa tha tội cho loài người. Từ đó tới nay, biết bao nhiêu tội nhân đã trở thành thánh nhân. Ôi, thật kỳ diệu !

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Ước gì tất cả các mục tử trong Giáo Hội đều có tình thương như Chúa Giêsu. Tình thương quảng đại. Tình thương tha thứ. Tình thương kiếm tìm. Tình thương biến đổi. Biết quan tâm đến những người tội lỗi, tạo cơ hội để họ được trở về với Chúa. Ước gì mọi người chúng ta, nhất là những kẻ đang sống trong đam mê tội lỗi, biết "đứng dậy" từ bỏ quá khứ, thay đổi bản thân, trở thành những người có ích cho Chúa, cho Giáo Hội và xã hội.

*CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: "Lạy Chúa, Chúa đã mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thâu thuế là Mát-thêu làm tông đồ rao giảng Tin Mừng. NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY chúng con QUYẾT noi gương người, luôn hết tình gắn bó với Chúa Ki-tô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen" (X. Lời nguyện lễ thánh Mathêu tông đồ)

Lm. Anthony Trung Thành

-------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 165